Laiklik Meclisi, Hilafet ile Şer’iye ve Evkaf Vekâletinin kaldırıldığı, Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun çıkarıldığı 3 Mart’ı, Laiklik Günü olarak ilan ederek, bu büyük adımın 100. Yıldönümünü Ankara’da gerçekleştirdiği salon toplantısı ile kutladı.

Toplantının açılış konuşmasını Laiklik Meclisi sözcülerinden Umut Kuruç yaptı. Kuruç konuşmasında “Laikliğin ortadan kaldırılması, bugün neredeyse suç haline getirilmesi de emperyalizmin, yüz yılı aşan hedefidir. Bunun için besleyip büyüttüğü karşı devrim odakları eliyle ülkemizde ve çevremizdeki bölgede yürüttüğü bir operasyondur laiklik düşmanlığı” dedi.

ÇUKUROVA SİFED Yönetim Kurulu Başkanı Berman Mantı, Ramazan Bayramı’nı kutladı ÇUKUROVA SİFED Yönetim Kurulu Başkanı Berman Mantı, Ramazan Bayramı’nı kutladı

Katılımın yoğun olduğu etkinlikte sırasıyla; CHP Gaziantep Milletvekili Avukat Hasan Öztürkmen, Laiklik Meclisi Üyesi 16. ve 22. Dönem Denizli Milletvekili Eğitimci Mustafa Gazalcı, Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Avukat Ercan Demir, Ankara Barosu Başkanı Avukat Mustafa Köroğlu, Laiklik Meclisi Üyesi Eğitim-İş Bursa Şube Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Rona, Laiklik Meclisi Üyesi Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, Laiklik Meclisi Üyesi Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Başkan Yardımcısı Avukat Sedat Durna, Laiklik Meclisi Üyesi Avukat Selin Su Ökdemir, Üniversite Öğrencisi Kübra Farcad, Laiklik Meclisi Üyesi Prof. Dr. İzge Günal, Laiklik Meclisi Üyesi Emekli Yargıç, Avukat Naciye Füsun Çağlar, Laiklik Meclisi Üyesi Basın Konseyi 2. Başkanı Avukat Başar Yaltı, Laiklik Meclisi Üyesi Avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu, Laiklik Meclisi Üyesi Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel, Laiklik Meclisi Üyesi Prof. Dr. Örsan Öymen, Veli-Der Ankara Şube Başkanı Hülya Daran Deveci, Laiklik Meclisi Üyesi Prof. Dr. İlker Cenan Bıçakçı, Laiklik Meclisi Üyesi Dev Turizm İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Zöhre Aksüt, Laiklik Meclisi Üyesi Prof. Dr. Ahmet Saltık, Laiklik Meclisi Üyesi Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Demir, Laiklik Meclisi Üyesi İlerici Kadınlar Derneği Genel Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Semiha Özalp Günal, Laiklik Meclisi Üyesi Avukat Bilgütay Hakkı Durna konuşmalarını gerçekleştirdiler.

Etkinliğin sonunda Laiklik Meclisi tarafından hazırlanan 3 Mart Laiklik Günü Bildirgesi okundu. Bildirgede şu ifadeler yer aldı:

3 Mart 1924 tarihinde, “Hilâfetin ilgasına ve Hanedanı Osmanî’nin Türkiye haricine çıkarılmasına, “Şeriye, Evkaf, Erkânı Harbiyei Umumîye Vekâletinin ilgasına ve “Tevhidi Tedrisat” (Eğitim-Öğretim Birliği) yasaları ile laikliğin temeli olan büyük adım atılmıştır.

29 Ekim 1923’ten sadece aylar sonra atılan bu büyük adım, 1925’te tekke ve zaviyelerin kapatılması yasasının, 1926’da laik hukukun temeli olan Medeni Kanun’un, 1937’de laikliğin değiştirilmez bir temel ilke olarak Anayasaya girişinin de dayanağıdır.

3 Mart, kul değil yurttaş olmanın ve toplumsal yaşamın zemini olan laikliğin temelidir.

3 Mart, gelecek kuşakların akıl ve bilimle aydınlanmasının, sorgulayan yurttaşlar olmasının güvencesidir.

Laiklik Meclisi, 3 Mart 1924’te üç büyük devrim yasasını onaylayan, Türkiye’nin laik bir ülke olmasının yolunu açan TBMM’ni saygıyla anar ve 3 Mart’ın bugünden itibaren her yıl Laiklik Günü olarak kutlanması yönündeki kararlılığını bir kez daha ifade eder.

Bugün ülkemiz, toplumsal yaşamdan, yargı ve Anayasaya, idari yapıdan, eğitim alanına kadar bütünlüklü bir karşı devrim saldırısıyla karşı karşıyadır.

1980’lerle başlayan ve 2000’lerle hızlanan bu karşı devrim süreci “Yeni Türkiye” ve “Türkiye Yüzyılı” söylemiyle son düzlüğüne girmiştir.

Bilinmelidir ki, laiklik bu topraklardan asla silinemeyecektir. Bu saldırıya karşı bir mücadeleyi büyütmek, güçlendirmek üzere kurulan Laiklik Meclisi, 3 Mart 1924’ün yüzüncü yılında;

Hem devrim yasalarının hem ardından gelen ilgili yasaların uygulanması için mücadele edeceğini;

“Yeni Anayasa” girişimlerine karşı toplumu bilgilendirme ve bu girişimlere karşı güçlü bir merkez olma sorumluluğuyla bu mücadeleyi yürüteceğini;

Başta kadınlar olmak üzere yurttaşların temel haklarını ve yaşamlarını düzenleyen Medeni Kanun’a dönük gerici saldırıların püskürtülmesi için çalışmalarına devam edeceğini;

Toplumu hedef alan şeriat ve hilafet söylemlerine, tarikat cemaat kuşatmasına karşı laiklik mücadelesini daha da büyüteceğini;

Tarikat ve cemaatlerin, halen yürürlükte olan 677 sayılı yasaya rağmen faaliyet yürütmelerine karşı,kapatılmaları için mücadele edeceğini;

Hazineden devasa bütçe, siyasi destek ve güç alarak Anayasa’yı ve hukuku hiçe sayan, şer-i hukuku tesis etmeye çalışan ve kendini Anayasa ve hukukun üstünde gören Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “ideolojik işler bakanlığı ve Şeyhülislamlık” gibi 1924 öncesi bir kurummuşçasına faaliyet yürütmesine karşı çalışmalarına devam edeceğini;

Ekran Görüntüsü 2024 03 04 155530

Laik ve bilimsel eğitimin ortadan kaldırılmasına yönelik ÇEDES gibi projelere, uygulamalara, tarikat ve cemaat uzantılarıyla yapılan protokollere karşı mücadeleyi kararlıkla sürdüreceğini bir kez daha ilan eder.

Laiklik Meclisi, eşit ve özgür bir geleceğin zemini olan laikliğin ne olduğunu ve yaşamsal bir norm olarak toplumsal yaşamın, onurlu yaşam hakkının güvencesi olduğunu bilerek, bütün yurttaşları laiklik için mücadeleye ve kitle örgütlerini işbirliğine çağırır.

Editör: Haber Merkezi