Prof. Dr. Ertuğrul Taşan,​​​​​​​ Eti Yalnız ve Kahvaltıda Tüketmeyin! Tatlı Yerine Meyve Tercih Edin Prof. Dr. Ertuğrul Taşan,​​​​​​​ Eti Yalnız ve Kahvaltıda Tüketmeyin! Tatlı Yerine Meyve Tercih Edin

Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın'dan Sağlıkta İhmallerle İlgili Soru Önergesi

Mardin, 28 Mayıs 2024 - Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde meydana gelen ciddi bir ihmal olayı üzerine Sağlık Bakanlığı'na yönelik soru önergesi sundu. Altın, kamu hastanelerinde görev yapan sağlık emekçilerinin yoksulluk sınırının altında ve ağır çalışma koşulları altında çalışmak zorunda bırakılmalarının halk sağlığını olumsuz etkilediğini ve yurttaşların sağlık hizmetlerine erişimini zorlaştırdığını belirtti.

Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde İhmaller Zinciri

1 Mayıs 2024 tarihinde Kızıltepe Devlet Hastanesi'nin üçüncü katında bulunan psikiyatri servisinde bir hastanın pencere korkuluklarını kırarak kendini aşağıya atması olayı üzerine Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Mardin Şubesi bir rapor hazırladı. Raporda birçok ihmal ve usulsüzlük belirlendiği belirtildi. Daha önce aynı hastanede benzer bir olayın yaşandığı, bu durumun tutanaklara yansıdığı ve psikiyatri kliniğinin kullanılmaya elverişli olmadığı tespit edilmesine rağmen uyarıların idareciler tarafından dikkate alınmadığı ifade edildi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na Aykırılıklar

SES Mardin Şubesi tarafından yapılan açıklamada, 6133 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na uygun güvenlik önlemlerinin alınmadığı belirtilerek, bu duruma daha önce de Sağlık Bakanlığı'na yazılı olarak iletildiği vurgulandı. Raporda ayrıca, liyakatsiz bir şekilde göreve getirilen hastane yöneticilerinin hasta ve hastane sorunları ile ilgilenmek yerine sendikacılık faaliyetlerinde bulundukları belirtildi.

Milletvekili Altın'ın Soruları

Beritan Güneş Altın, Sağlık Bakanlığı'na şu soruları yöneltti:

  1. Mardin Kızıltepe Devlet Hastanesi'nin psikiyatri kliniğinde yeterli risk analizi yapılmış mıdır?
  2. Hastanelerde 6133 sayılı İSG Kanunu gereği yeterli güvenlik önlemleri alınmakta mıdır?
  3. Sağlık Emekçileri Sendikası'nın belirttiği üzere, özellikle psikiyatri kliniğinde olması gereken korkuluklar Kızıltepe Psikiyatri Kliniği'nde mevcut mudur?
  4. Hastane idarecileri atanırken belirli bir sendika üyeliğinin ön koşul olarak belirlendiği doğru mudur?
  5. SES tarafından daha önce de bakanlığa iletilen Kızıltepe Devlet Hastanesi'ndeki sorunlara dair herhangi bir inceleme yapılmış mıdır? Yapılmadıysa sebebi nedir?
  6. 1 Mayıs tarihinde gerçekleşen kazaya dair başlatılmış adli veya idari herhangi bir soruşturma var mıdır?

Halk Sağlığının Tehlikede Olduğu Belirtiliyor

Altın, hastanelerin hastaların şifa bulduğu ve çalışanların güvenli bir şekilde çalıştığı yerler olması gerektiğini vurgulayarak, hasta ve çalışan güvenliğinin tehlike altında olmasının halkta derin endişeler doğurduğunu ifade etti. Sağlık Bakanlığı'na yöneltilen bu sorular, kamu hastanelerindeki ihmallerin araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması için acil adımlar atılması gerektiğini ortaya koymaktadır.

#Sağlıktaİhmal #KızıltepeDevletHastanesi #HastaneGüvenliği #SağlıkEmekçileri #BeritanGüneşAltın #Mardin #İSG #SağlıkBakanlığı #SES #HalkSağlığı

Editör: Haber Merkezi