Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında Türkiye'nin ekonomi politikalarına dair üç kritik hedefi açıkladı. Bu hedefler:

  1. Tek Haneli Enflasyon: Şimşek, öncelikli hedeflerinin enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmek olduğunu vurguladı. Enflasyonun kontrol altına alınması için bir dezenflasyon programı geliştirildiğini ve bu programın bir yıllık geçiş süreciyle başladığını belirtti.

    CHP'li BEKİR BAŞEVİRGEN: “KONKORDATO BAŞVURULARINDAKİ ARTIŞ BEŞ AYDA GEÇEN YILIN TAMAMINDAKİ SAYIYA ULAŞTI” CHP'li BEKİR BAŞEVİRGEN: “KONKORDATO BAŞVURULARINDAKİ ARTIŞ BEŞ AYDA GEÇEN YILIN TAMAMINDAKİ SAYIYA ULAŞTI”
  2. Bütçe Açığının Azaltılması: Hükümetin bütçe açığını Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranla yüzde 3'ün altında tutmayı hedeflediğini ifade etti. Bu, mali disiplinin korunması ve bütçe açığının sürdürülebilir seviyelerde tutulması anlamına geliyor.

  3. Kamu Borcunun Azaltılması: Kamu borcunun GSYH'ya oranla yüzde 35'in altında kalması gerektiğini vurgulayan Şimşek, bu hedefin ekonomik istikrar ve güven için önemli olduğunu belirtti.

Bakan Şimşek, son 1.5 ayda 54 milyar dolarlık döviz girişi olduğunu ve hükümetin sıcak para yerine daha fazla doğrudan küresel yatırım çekmeyi amaçladığını söyledi. Ekonomi programlarının ve tasarruf tedbirlerinin tavizsiz uygulanacağını vurgulayan Şimşek, vatandaşların ve teşkilatların bu ekonomi modelini iyi anlaması ve anlatması gerektiğini belirtti.

Ayrıca, kamuoyuna duyurulan tasarruf tedbirlerinin detaylarını paylaşan Şimşek, bu tedbirlerin beş ana başlık altında toplandığını açıkladı:

  1. Tasarruf Tedbirlerinin Tavizsiz Uygulanması: Kamu harcamalarının sıkı bir şekilde kontrol edilmesi.
  2. Vergi Muafiyet ve İstisnalarının Gözden Geçirilmesi: Vergi sisteminde adaletin sağlanması için muafiyetlerin ve istisnaların yeniden değerlendirilmesi.
  3. Vergide Adalet ve Etkinliğin Artırılması: Vergi tahsilatının daha adil ve etkili bir şekilde yapılması.
  4. Kayıt Dışılıkla Mücadele: Ekonomik faaliyetlerin kayıt altına alınmasının hızlandırılması.
  5. Kapsamlı Vergi Denetimi: Sektörel risk analizlerine göre vergi denetimlerinin sıkılaştırılması.

Son olarak, Şimşek, fiyat istikrarının önemini makrofinansal istikrar, kaynakların etkin tahsisi, uzun vadeli finansmana erişim, sürdürülebilir yüksek büyüme ve daha adil gelir dağılımı açısından ele aldı. Bu tedbirlerin ve hedeflerin, Türkiye'nin ekonomik görünümünü iyileştirmeyi amaçladığını ve uzun vadede istikrarlı bir büyüme hedeflediğini belirtti.

#TekHaneliEnflasyon #BütçeAçığıAzaltma #KamuBorcuAzaltma #EkonomikDisiplin #TasarrufTedbirleri #DoğrudanYatırım #TasarrufTavizsiz  #VergiMuafiyetGözdenGeçirme #VergideAdalet #KayıtDışılıklaMücadele #KapsamlıVergiDenetimi

Editör: Haber Merkezi