Menteş; “Türk Tabipleri Birliğine Dokunma! Mesleğimize ve Örgütümüze Sahip Çıkıyoruz!”

Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. "TTB üzerinde yaratılmaya çalışılan algılara karşı çıkıyor ve TTB’nin bu ülkenin yüz akı olduğunu haykırıyoruz. Buradan TTB üzerindeki baskılara son verilmesini istiyoruz. Açılan davalar derhal kapatılmalıdır" dedi.

WhatsApp Image 2023-01-10 at 13.04.00

Bir çok sendika, oda, siyasi parti ve kurum temsilcisinde katılarak destek verdiği basın açıklaması Adana Tabip Odası önünde yapıldı.

Basın açıklamasını okuyan Menteş sözlerine şu şekilde devam etti;

ASKON BAŞKANI ÇALIŞKAN’DAN REGAİB KANDİLİ MESAJI ASKON BAŞKANI ÇALIŞKAN’DAN REGAİB KANDİLİ MESAJI

Bu yıl Türk Tabipleri Birliğinin 70. Kuruluş yılıdır. TTB bu coğrafyada kurulduğundan bu yana iyi hekimlik değerlerinin simgesi olmuştur. Herhangi bir iktidara yaslanmayı her zaman reddetmiş; eleştirel/bilimsel/etik aklı en büyük dayanak yapmıştır. TTB özelleştirmelere, şehir hastaneleri adı altında kamu hastanelerinin sermayedarlara satılmasına, niteliksiz/tabela üniversitesi eğitimlerine karşı çıkmıştır. Basamaklı sağlık sistemini yok eden teknoloji tekellerine teslim edilmeye çalışılan sağlık sistemiyle, emeğimizin sömürülmesiyle, doğanın yok edilmesiyle, en yoğununu yaşadığımız, hayatın her alanına sindirilmeye çalışılan şiddetle mücadele etmiştir ve etmeye devam edecektir. Tam da bu nedenlerle TTB sağlığı bir rant görenlerin her zaman tepkisini çekmiştir.

WhatsApp Image 2023-01-10 at 12.51.06 (1)

Toplumun sağlıklı olabilmesi, ancak sağlığa bütünlüklü yaklaşımla mümkündür. Bunun için bireylerin ve toplumun, ekonomik-siyasal-ekolojik-sosyal-fiziksel-biyolojik iyilik halinin tam olması gerekir.

Tüm sağlık çalışanlarının insanca yaşayabileceği, emeklerinin karşılığını alacağı geliri ve çalışma koşulları sağlanmalıdır. Sağlık sisteminde sağlık ile ilgili gerekli her türlü işlem, tüm nüfus için parasız olmalıdır.

 Sağlık sisteminin temelini birinci basamak sağlık hizmetleri oluşturmalı, basamaklı bir sağlık sistemi modeline geçilmelidir.

Mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitimi yeniden nitelikli hale getirilmelidir.

Bilim ve teknoloji kâr amacıyla değil; mevcut ve gelecekteki toplumsal ihtiyaca göre kullanılıp geliştirilmelidir.

Hekimliğin yüzyıllardan beri gelen mesleki bağımsızlık, mesleki özerklik ve meslek hakkının gaspına karşı durulmalıdır.

İşte bugün TTB yukarıda saydığımız söylemleri yüzünden her zaman iktidarların hedefi olmuştur. Bugün yaşananlarda bundan kaynaklıdır. TTB etkisiz hale getirilmeye ve hatta kapatılmaya çalışılmaktadır. Hekimler örgütsüzleştirilmeye, özel sermayenin ve iktidarların yemi haline getirilmeye çalışılmaktadır.

WhatsApp Image 2023-01-10 at 12.51.06

Demokrasilerde önemli olan toplumun sorumluluk verdiklerini en güçlü katılım yöntemleriyle seçebilmesi ve denetleyebilmesidir. Ancak ne yazık ki son dönem birçok örnekte mevcut iktidar anlayışının en büyük sorununun seçilmişlerle ve denetlenmekle olduğunu görüyoruz. Demokratik ülkelerde en geniş yetkilerle donatılan, mesleki bağımsızlıkları güvence altına alınan meslek örgütleri ne yazık ki totaliter rejimlerde yetkileri kısıtlanan, mesleki ve mali özerklikleri daraltılan, halkın ve meslektaşlarının yararına tutum aldıklarında iktidarlar tarafından hedef haline getirilen bir anlayışla karşılaşmaktadırlar.

WhatsApp Image 2023-01-10 at 13.11.55

TTB’nin en büyük dayanağı toplumdur, hekimlerdir. TTB bu güç ve sorumlulukla üzerinde oluşturulmaya çalışılan algılarla; linç kampanyalarıyla; baskılarla dün olduğu gibi yarın da mücadele edecek birikim ve inanca sahiptir.

TTB üzerinde yaratılmaya çalışılan algılara karşı çıkıyor ve TTB’nin bu ülkenin yüz akı olduğunu haykırıyoruz. Buradan TTB üzerindeki baskılara son verilmesini istiyoruz. Açılan davalar derhal kapatılmalıdır.

Bu baskı dolu ve karanlık günleri, dayanışma ve önlüğümüzün beyazıyla aşacağız.

Yaşasın Dayanışma!

Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz!

Yaşasın TTB

 ADANA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU