Mersin Tabip Odası (MTO), Birlik ve Dayanışma Sendikası (BDS), Genel Sağlık İş Sendikası, Hekim Birliği Sendikası, HekimSen, Mersin Aile Hekimleri Derneği (MAHDER),Mersin Aile Sağlığı Çalışanları Derneği (MASÇAD), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ve Tabip Sen'in katılımıyla "Neden Adaletsiz Vergi Anlıyoruz, Biliyoruz, Anlatıyoruz" başlıklı ortak basın açıklaması gerçekleştirildi.

Ortak metni Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Hukuk ve Mevzuat Sekreteri Uzm. Dr. Çağlar Özen okudu.

Özen sözlerine şu şekilde devam etti; Bizleri bu ağır, haksız, adaletsiz vergi yükü altında ezen sayın yetkililer, sizi anlıyoruz. Niye böyle yaptığınızı yorumluyor, biliyor ve anlatıyoruz. Siz de bizi anlamak isterseniz kulak verin.

Bugün 27 Mart 2024 Çarşamba. Bir aydan fazla oldu; TTB AHEK, her çarşamba sağlık iş kolu Sivil Toplum Örgüt ve Kuruluşları ile “ Aile Hekimleri Vergide Adalet istiyor “ diye eylem yapıyor. Ancak ne yazık ki aldırış eden bir bakanlık yok. Aile hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanlarının bu konuya neden dikkat çekmek istediklerini, daha önceki çarşamba eylemlerinde anlatılsa da yinelemek isteriz. Gören, duyan bir bakanlık olmasa da yinelemek, kamuoyunun dikkatini çekmek ve doğruyu anlatmak için gereklidir.

Her yıl yaklaşık 8.5 milyar Lira vergi ödeyen yaklaşık 30 bin aile hekiminin, aylık her 100 Lira hak edişinden 35 Lira vergi kesilmektedir. Bu vergi miktarı, son yılların en büyük çevre felaketi olduğu iddia edilen İliç’teki altın madeni kazasında, ilgili firmanın silindiği iddia edilen vergi borcuna  yakındır. Yani İliç’ te doğayı katleden, kayıplara neden olan, kuşaklar boyu toplum sağlığını bozacağı öngörülen oradaki yaşamı kökünden sarsan felakete neden olanlardan silindiği iddia edilen 7.2 milyon dolar vergiye yakındır. Kaldı ki kabaca hesapladığım ve bizden kesilen bu vergi miktarına aile sağlığı çalışanı arkadaşların ödediği vergiler dahil değildir. Onların vergi miktarlarını eklediğimizde, vergi borcu silindiği iddia edilen kaç patronun borcunu ödediğimizi siz hesap edin. Bizler sağlığı yok eden değil sağlık dağıtanlarız. Bu durumda hangisi makbul insan merak ediyor. Çevreyi ve sağlıklı yaşam alanlarını yok edenler mi yoksa bizler mi? Neden bizden alınıp onlara veriliyor? Neden bizler enflasyon karşısında hiç olan ücretler alıp üstelik önemli kısmını vergiye verip eziliyoruz?

Anne ve bebek ölümlerini ülke tarihinde hiç olmadığı  kadar azaltan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları tüm koruyucu sağlık hizmetlerini üstlenenlerdir, yetmedi sağlık sisteminin tıkandığı tüm angaryaların dayatıldığı meslek gruplarıdır, yetmedi üstüne atılan tek bir suç için birden fazla ceza almaları kanun ile düzenlenenlerdir, yetmedi en korunmasız şartlarda çalışanlardır, yetmedi akıl almaz hasta sayıları ile canla başla boğuşanlardır, yetmedi enflasyonla aldıkları ücret sürekli eriyen ama en ağır vergi yükü altında ezilenlerdir, yetmedi enflasyon nedeniyle yetersiz kalan cari ödenekleriyle çalışırken ihtiyaç duydukları tüm malzemeleri kendileri alan, tüm harcamaları kendileri yapanlardır, yetmedi bütçeden ayrılan payda hastanelerin kat be kat altında olanlardır. Oysa tüm bilim dünyası kabul etmiştir ki koruyucu sağlık hizmetleri hastalığın kendisi ile mücadeleden çok daha etkindir. Bu durumda bizlerin ne yerine konduğumuz açık değil midir? Bizler; onurlu, saygınlığımızın farkında olan, haklarımızı bilen ve bu uğurda her türlü yasal ve hukuki mücadeleden kaçınmayanlarız. . Bu bilinçle buradayız ve devam edeceğiz. Sadece bizler değil, tüm hekimler ve sağlık çalışanları bu ağır yükün altında ezilmektedir. Toplum sağlığı için üreten bizleriz, bölüşüm, yönetim ve vergide adalet istiyoruz. Mücadelemiz ortaktır ve birlik ve dayanışma içinde devam etmesi gerektiği açıktır.

AİLE HEKİMLİĞİ ÇALIŞANLARI VERGİDE ADALET İSTİYOR EYLEMLERİ ALTINCI HAFTASINDA VAZGEÇMİYORUZ

Mersin Tabip Odası Başkanı Uzman Doktor Nasır Nesanır tarafından okunan metinde şunlar ifade edildi.

Cebimize daha girmeden eriyen ücretlerimizden yüksek vergi kesintisine karşı eylemlerimizi sürecek!

Aile hekimliği çalışanları altı haftadır ‘Vergide Adalet İstiyoruz!’ diye kendi Aile Sağlığı Merkez(ASM)lerinde eylem yapıyor sesini duyurmaya çalışıyor.

Geçen hafta yaptığımız anketlerde Aile hekimlerinden Şubat 2024 de Ocak vergi kesintisine ilaveten ücretlerinden ortalama 8000 lira vergi kesintisi yapıldığını duyurmuş, hükümetin bu haksız adaletsiz kesintilerden vazgeçmesi için ASM önlerinde eylemlerimize devam etmiştik.

 Maalesef taleplerimize kayıtsız kalan hükümet, enflasyon karşısında daha cebimize girmeden eriyen ücretlerimizden haksızca yüksek vergi kesintisi yapmaktan kaçınmıyor.

Çarşamba günleri yaptığımız ‘Vergide adalet istiyoruz!’ eylemlerin altıncısını bu gün gerçekleştiriyoruz.

Aile Hekimliği çalışanlarından her ay giderek artan oranda % 35 e varan vergi kesintilerine son verilsin. Ücretlerden yapılan vergi kesintileri her ay sabit ve en fazla %15 oranında olsun. Talebimizde ısrarlıyız, mücadelemizden vazgeçmiyoruz.

Deprem bölgesindeki Aile hekimliği Çalışanlarından

 Yapılan Büyük Kesinti Derhal Geri Ödenmelidir.

Deprem bölgesinde hizmet veren Aile Hekimliği Çalışanlarından vergi kesintileri dışında yüksek oranda yapılan performans kesintileri için hükümet sessiz kalmakta, deprem bölgesinde zor koşullarda çalışan sağlık emekçilerinin talebine kayıtsız kalmaktadır.

Yapılan kesintilerin geri ödenmesi, performansa bağlı kesintilerin ve yüksek vergi kesintilerinin son bulması için deprem bölgesinde hizmet veren sağlık çalışanlarının haklı mücadelesinin yanındayız.

Şirketlere Vergi Muafiyeti Sağlamak Yerine Sağlık

Adana'da Aile hekimliği çalışanları sekiz haftadır ‘Vergide Adalet İstiyoruz!’ diye haykırıyor Adana'da Aile hekimliği çalışanları sekiz haftadır ‘Vergide Adalet İstiyoruz!’ diye haykırıyor

Çalışanlarına Haklarını Verin!

 Hükümete söylediklerimiz ve talebimizi açık bir şekilde bir daha yineliyoruz: Kamudan yüksek vergi muafiyetleriyle vergi aflarıyla beslediğiniz, büyüttüğünüz bir avuç şirkete sağladığınız destekler yerine, halkın sağlığı için fedakârca hizmet eden sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığını verip, haksız ve adaletsiz vergi kesintilerinden vazgeçin.

 Vergide Adalet İçin Ortak Mücadele Olanaklarını Yaratacağız!

 Çarşamba günleri eylemlerimizi sürdürürken seçimlere 3 gün kala altı haftadır taleplerimize seyirci kalanlardan hesabımızı sandıklarda da soracağız.

Şimdilik Aile Sağlığı Merkezlerinde sürdürdüğümüz esas olarak tüm çalışanların ücretlerinden kesilen yüksek vergilere karşı ortak mücadele olanaklarını yaratacağız. Talebimiz karşılanana dek tüm ASM de her Çarşamba eylem yapmaya haklarımız için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Halkın sağlık hakkı ve sağlık çalışanlarının haklı mücadelesi için, verginin adaletli alınması için yürüttüğümüz mücadelede halkımızdan destek bekliyoruz.

Saygılarımızla

MERSİN TABİP ODASI YÖNETİM KURULU

Editör: Haber Merkezi