Metaversede var  olan hızlı gelişmeler, tasarımcıların bu alanda nasıl katkı sağlayacağını düşündürüyor. Fiziki alanda tasarımlar sanal evrende nasıl bir boyut kazandıracak nasıl açığa çıkacak sorusu bir çok kişi tarafından sorulmaya başlandı bile.

Önümüzdeki dönemde Mimari eylem ve inovasyon çokluğunun gerçekleşeceği yer metaverse.

Metaversede gerçekleşmiş olan örneklerden bir tanesi de Zaha HAdid’in mimari ve sosyal etkileşimleri araştıran sanal bir sanat galerisi  NFTism

Meteverse mimarlığını aslında mimari ifade alanının sınırlarını, inşaat malzemesi kısıtlamasının olmadığı, malzeme özelliklerinin olmadığı ve inşaat maliyetlerinin olmadığı bir proje olarak adlandırabiliriz ve bu da spesifik olarak Metaverse mimarlığının geniş çaplı önünü fazlasıyla açacak gibi gözüküyor.

 20. yüzyıl mimarlığından farklı olarak ticari amaçlara hizmet etmenin dışında ,fiziki bir sınırlama olmadan müşteriye yönelik tasarımları destekliyor. Kazançlı bir endüstri gibi gözüküyor ve kulağa çok hoş geliyor.

Dijital bir arazi satın alıyorsunuz ve dijital yasam alanlarını tasarlayıp, ticarette kazanmış oluyorsunuz.

 Fantastik gelse de gerçek ve bu gerçeklikte mimarları rolü büyük.

 Decontraland Arch  Firması bunu çoktan farkına varmış ve dijital ortamda üç boyutlu tasarımlarını müşterilerine çoktan sunmuş bile.

 Bazılarına göre hala sanal bir oyun alanından dışarıya çıkamayacağına dair bir düşünce oluşmuş olsa da metaverse hızla inşa edilmeye devam ediliyor.

 Emlak piyasası mimarlar, tasarımcılar bu oyun alanının dışında fiziki gerçekliğin ötesinde tasarlanan projelerde çoktan para kazanmaya başladılar bile ve mimari alanda farklı disiplinlerde görev dağılımları çoktan kendini göstermeye başladı.

 Birçok gerçek şirket metaverse evreninde yer alabilmek adına büyümek ve para kazanmak için mimari tasarımcılara yatırım yapmak istiyor. Birçok firma, meta alanlar için yerleşik mimarlık firmalarını devreye sokmaya başladı bile,

Örneğin Pandemi de hayata geçirilen sanal galeriler.

Galerilerin dışında, Çalışma ortamları da tasarlandı ve çalışma ortamları yaratılmaya hızla devam ediliyor.

 Yalnızca firmaları değil mimarlık şirketlerinin de   bu hızlı büyüme fazlasıyla dikkatini çekmeye devam ediyor.

Bunun için  UNSTUDİO ve BJarke, mimarlar ve tasarımcılar için Spaceform adı altında bir platform oluşturdu ve bu platform mimarların geri dönüşümleri ile birlikte gelişmeye ve farklılaşmaya devam ediyor.

Metaversede ticari yapılar, planlar ve mimari alanlar mimarlara teslim edilmiş durumda.

 Bazı platformlar için dünyanın önde gelen mimarlık firması Grımshow ArCh Çoktan görevlendirildi bile.

Platform bu evrende sanal arsa alan yatırımcılara mimarlık ve tasarım desteği sağlıyor.  Eski adıyla ‘’Kervansaray’’ ticaret yolu şimdiki adıyla

‘’ Metasaral’’’ olarak dönüştü diyebiliriz.

 Zaha Hadidin meta evrenindeki ,hiper gerçekçi bölgelerle tasarladığı, özgürlükçü ,mikro ulus bir çok mimarlık firması tarafından bir başlangıç olarak kabul edilse de bazı çevrelerce tartışılmaya devam ediyor. Bazılarına göre geleceğin mimarisi olma yolunda ilerlese de bazılarına göre para getiren bir ticaret alanının dışına çıkamayacağını vurgulayan bir düşünce var.

Mimarlık için yeni bir gelir kaynağı mı yoksa mimarlık mesleği için değer kazanıp, değer kaybetmesi mi olacak henüz belli değil.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere..