YEŞİL SOL PARTİ ADANA İL ÖRGÜTÜ; “HDP’YE HAZİNE YARDIMININ VERİLMEMESİ KARARI HUKUK DIŞIDIR! GASPTIR!”

Parti il binasında yapılan basın açıklamasına bir çok siyasi parti temsilcileri de katılarak destek verdi.

Adana'da ki Coşkulu Halk Buluşmasının Adı "Sera Kadıgil" Oldu Adana'da ki Coşkulu Halk Buluşmasının Adı "Sera Kadıgil" Oldu

İl Örgütü adına Sabahat Mutluay tarafından okunan basın açıklamasında; “Bugün HDP’yi savunmak, demokrasiyi, özgürlükleri, barışı, eşitliği savunmak demektir.”

Mutluay konuşmasına şu şekilde devam etti;

WhatsApp Image 2023-01-11 at 14.31.51

HDP'ye ödenmesi gereken hazine yardımına bloke konması kararını kabul edilemez buluyoruz. Seçim sürecinin başlamasına çok kısa bir süre kalmışken Anayasa Mahkemesi’nin HDP’ye 2023 yılında kanun gereği ödenmesi gereken hazine yardımına geçici tedbir yoluyla bloke uygulanması kararını büyük bir kaygıyla karşılıyoruz.

Siyasi partilerin kapatılması konusunda çok kötü bir sicile sahip olan ülkemizde 2010 yılında referandumla anayasa değişikliği yapılmış, siyasi partilerin kapatılmasına yönelik kanun hükümleri değiştirilmiş ve partiler için kapatma ya da hazine yardımından yoksun bırakma kararı verilebilmesi daha ağır koşullara bağlanmıştı. Bu bağlamda, Anayasa Mahkemesi’nin bir siyasi partinin kapatılmasına ya da hazine yardımından yoksun bırakılmasına karar verebilmesi için basit çoğunluk yeterli görülmemiş, en az üçte iki oy çokluğu şartı da getirilmişti.

Yüksek Mahkemenin açıklanan son tedbir kararında gördük ki, eylemli olarak hazine yardımından yoksun bırakmakla aynı sonucu doğuran bir tedbir kararı basit çoğunlukla verilmiş, anayasal, yasal usuli güvenceler de göz ardı edilmiştir.

AKP-MHP’nin siyasi baskısıyla açılan kapatma davasında, mahkemeye yönelik açık ve aleni baskı sonucu şimdi de hukuki süreçler zorlanarak, davanın sonucu beklenmeksizin, hatta bu konuda savunma bile alınmaksızın HDP’nin seçime yönelik siyasi faaliyetlerini, seçim kampanyasını gereği gibi yürütememesine neden olacak bir karar verilmiştir.

Yüksek Mahkemenin bu kararı yalnızca HDP’nin seçimlere dezavantajlı olarak katılmasına neden olmayacak, aynı zamanda tüm seçmenlerin serbest ve özgürce seçme ve bunun için bilgilenme hakkının da ihlaline neden olacaktır. Bu kararla kısıtlanmış olarak yapılacak bir seçimin eşitlik ilkesine uygun, adil ve demokratik bir seçim olamayacağı açıktır.

Son seçimlerden bu yana HDP’ye yönelik çok ağır idari ve yargısal tasarruflar üzerine son olarak verilen bu karar, demokrasiye bağlı tüm kesimler bakımından tam bir hayal kırıklığı yaratmıştır.

Seçim sürecine, yurttaşların temel haklarından olan seçme ve seçilme hakkına çok açık ve ağır bir müdahale niteliğindeki karardan henüz resmi seçim süreci başlamadan bir an önce dönülmesini, bu haksız, demokratik ilkelere ve hukuka aykırı kararın kaldırılmasını talep ediyoruz.

Demokrasiden ve evrensel hukuk ilkelerinden yana olan Yeşil Sol Parti olarak, seçme ve seçilme hakkına sahip çıkıyor, adil ve demokratik bir seçime müdahale teşkil eden bu kararın en kısa zamanda düzeltilmesini talep ediyoruz.

Siyasi iktidar; HDP’nin kapatılması veya pratikte etkisizleştirilmesini, siyaset yapamaz duruma sokulmasını, HDP kitlesinin örgütsüz ve hareketsiz hale getirilmesini önümüzdeki seçimleri kazanmanın zorunlu koşulu olarak görüyor. Gerçekten de HDP, ülkenin geri dönülmez bir karanlığa sürüklenmesinin, toplumsal yaşamın kurutulmasının önündeki en büyük engel, en sağlam barikattır.

Bugün HDP’yi savunmak, demokrasiyi, özgürlükleri, barışı, eşitliği savunmak demektir. Bu nedenle tüm emek ve demokrasi güçlerini HDP’ye yönelik bu ve benzeri uygulamalar karşısında ortak tutum almaya, HDP’nin siyaset yapma hakkını savunmaya çağırıyoruz.

Saygılarımızla. 11 Ocak 2023

YEŞİL SOL PARTİ

ADANA İL ÖRGÜTÜ