EŞİK: 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele ve Dayanışma etkinlikleri kapsamında; “Otoriter Rejimlere, Eril Şiddet Karşı Kadın Direnişi ve Eşitlik Mücadelesi: Kelebek Etkisi” ni konuşuyoruz.

Dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Türkiye’de de yıllardır kadınlar her sene 25 Kasım’da Mirabal Kız Kardeşleri de hiç unutmadan şiddete karşı seslerini yükseltiyor. İsimleri tarihe direnişle ve büyük acılarla yazılmış üç kadının (Patria, Minevra ve Maria Teresa Mirabal), Dominikli Mirabal Kardeşlerin ağır mirasını devralan Minerva Josefina Tavárez Mirabal (Minou Mirabal), annesi ve teyzelerinin anısına ithaf edilen 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele ve Dayanışma etkinlikleri çerçevesinde Türkiye’de olacak. Minou Mirabal, EŞİK Platformu’nun düzenlediği çevrimiçi buluşma ile ülkenin her yerinden Türkiyeli kadınların konuğu olacak. Programın tümü ile ilgili bilgiler şu şekildedir;

25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele ve Dayanışma etkinlikleri kapsamında; “Otoriter Rejimlere, Eril Şiddet Karşı Kadın Direnişi ve Eşitlik Mücadelesi: Kelebek Etkisi” ni konuşuyoruz.

Dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Türkiye’de de yıllardır kadınlar her sene 25 Kasım’da Mirabal Kız Kardeşleri de hiç unutmadan şiddete karşı seslerini yükseltiyor. İsimleri tarihe direnişle ve büyük acılarla yazılmış üç kadının (Patria, Minevra ve Maria Teresa Mirabal), Dominikli Mirabal Kardeşlerin ağır mirasını devralan Minerva Josefina Tavárez Mirabal (Minou Mirabal), annesi ve teyzelerinin anısına ithaf edilen 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele ve Dayanışma etkinlikleri çerçevesinde Türkiye’de olacak. İstanbul, Ankara ve İzmir’de kadın örgütlerinin, yerel yönetim, üniversite ve meslek kuruluşlarının düzenlediği yüz yüze etkinliklere katılacak olan Minou Mirabal, EŞİK Platformu’nun düzenlediği çevrimiçi buluşma ile ülkenin her yerinden Türkiyeli kadınların konuğu olacak.

Minou’nun Dominik Cumhuriyetindeki hayatı tıpkı ebeveynleri ve teyzeleri gibi demokrasiye, insan ve kadın haklarına, eşitliğe ve ayrımcılığa karşı mücadeleye adanmış bir hayat. Minou Mirabal, filolog, profesör ve aynı zamanda aktif bir siyasetçi. Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde, ayrımcılığı ortadan kaldırma ve toplumsal cinsiyet eşitliği için verdiği mücadeleyle, insan hakları savunucusu olmasıyla, adalet ve demokrasiye olan bağlılığıyla tanınıyor. Gençliğinden bu yana, öldürülen mağdurların haklarının savunulması ve şeffaf, insan hakları temelli, etkin kurumların kurulması için pek çok çalışma yürütmüş.

Dominik Cumhuriyeti Büyükelçiliği ile birlikte Uçan Süpürge Vakfı’nın öncülüğünde oluşturulan program kapsamında, 19 Kasım Cumartesi akşamı Eşitlik İçin Kadın Platformu’nun düzenlediği söyleşi kadına karşı eril şiddeti ve kadınların mücadelesini konu edinecek. “Otoriter Rejimlerde Eril Şiddete Karşı Kadın Direnişi ve Eşitlik Mücadelesi; KELEBEK ETKİSİ” başlıklı söyleşi saat 20:00 – 22:00 saatlerinde, Mirabal Kardeşler Evi Müzesi’nin Direktörü ve Mağdurlar için Güven Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Minou Mirabal ile Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komisyonu eski üyesi, BM Kadına Karşı Şiddet eski raportörü ve Kadının İnsan Hakları Savunucusu Prof. Yakın Ertürk’ün katılımı ile gerçekleşecek.

Kadın erkek eşitliği ve kadına yönelik ataerkil şiddetin çeşitli ayrımcı gündemlerle karartılmaya çalışıldığı bu zamanda programın bütün etkinliklerine katılmanız ve tüm kadınlara sesimizi duyuracağınızı umuyoruz.

Dayanışmayla…

#EşitÖzgürŞiddetsizYaşamı kurana dek hayatlarımızdan, haklarımızdan ve mücadelemizden vazgeçmiyoruz!  

#KelebeklerHerYerde #MirabalKardaşler #MinouMirabal #KelebekEtkisi

EŞİK Buluşması

ZOOM ID 85621060745

Dr. Yeşim Yılmaz, “Kadına şiddetle mücadelede, önleyici ve koruyucu tedbirler önceliklendirilmeli” Dr. Yeşim Yılmaz, “Kadına şiddetle mücadelede, önleyici ve koruyucu tedbirler önceliklendirilmeli”

Simultane Çeviri Sağlanacaktır

 Diğer Programlar için bilgiler ve Basın Dosyası için:

Drive Linki: https://drive.google.com/drive/folders/10xF0JJ17aBloYj5JUu-YkITIdW8aqQRF

1- Hoşgeldin Mionu (Kadınların Mesajı)

2 -Minou Mirabal’in Özgeçmişi Türkçe ve İngilizce

3 -Minou Mirabal’in Türkiye Programı

4 -Etkinlik görselleri Klasörü 

5 -Fotoğraflar ve fotoğraflatları Klasörü (Mirabal Kardeşler Ev Müzesi’nden gelen fotoğraflar)

6 -Minou Mirabal’in annesi ve teyzelerine ithaf ettiği mektup

7- Genel Basın Daveti 13 Kasım 2022

Ekran görüntüsü 2022-11-14 173059

 14 Kasım 2022

EŞİK Eşitlik İçin Kadın Platformu

[email protected]