Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin İşleyişlerindeki Sorunlara İlişkin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi.

Gülüm konuyla ilgili şu açıklamayı gerçekleştirdi;

Özel gereksinimli çocukların rehabilitasyon ve eğitimi, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yapılmaktadır. Sunulan bu hizmetin bedeli her sene yenilenen bütçe uygulama talimatları ile ödenmektedir. İşleyiş ve usul yönünden Millî Eğitim Bakanlığı gözetiminde olup şahısların özel şartlarıyla şekillenen özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin eğitim kurumlarından ziyade ticarethane mantığı ile işletildiği ve öğretmenlerin özlük hakları bakımından büyük mağduriyetler yaşadığı belirtilmektedir.  

Eğitim politikalarının en çok mağdur ettiği, atama yapmadığı, özlük haklarının gözetilmediği öğretmen gruplarından biri özel eğitim ve rehabilitasyon öğretmenleridir. Düşük ücret, kısıtlı izin hakları, uzun çalışma saatleri gibi ağır çalışma koşulları bulunan rehabilitasyon öğretmenleri, sorunlarına çözüm beklemektedir.

Özel eğitim ve rehabilitasyon öğretmenleri sürekli aynı işi yapmalarına rağmen her yıl iş akitleri feshedilerek yeniden işe alınmakta, böylece emekli ikramiyesinden ve kıdem tazminatından mahrum bırakılmaktadır. Tarafıma iletilen bilgilere göre öğretmenler, asgari ücret veya çok az üstüne maaşla açlık sınırının altına gelecek kaygısıyla yaşamakta, asgari ücretin üzerinde ödenen maaşlarda ise SGK primleri düşük yatırılmaktadır. Öğretmenler; haftada 40 saat derse girdiklerini, kadın öğretmenlere süt izni, erkek öğretmenlere babalık izni verilmediğini, doğum sonrası işe dönüşlerde zorluklarla karşılaştıklarını, nöbetçi öğretmen ücreti almadıklarını, tatil haklarının sınırlı olduğunu, baskı ve mobbinge maruz kaldığını ifade etmektedirler. Diğer yandan, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan öğretmenler, bu kurum sahiplerinin kamu desteği alabilmek için öğrenci sayılarını fazla gösterdiklerini de belirtmektedirler. 

Özel gereksinimli öğrencilere yönelik hizmetlerinin nitelikli kamusal hizmetler olarak sunulması ve bu merkezlerde çalışacak öğretmenlerin tüm öğretmenlerle eşit özlük haklarına kavuşturulması gerekmektedir.

Bu bağlamda;

  1. Özel eğitim ve rehabilitasyon öğretmenlerin ücretlerinin kamudaki meslektaşlarından az olamaz ibaresinin yeniden 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na eklenmesi veya sözleşmelerinin Bakanlığınız ile yapılması için bir planlamanız olacak mıdır?
  2. Özel eğitim ve rehabilitasyon öğretmenlerinin asgari ücret veya çok az üstüne maaşla açlık sınırının altında gelecek kaygısıyla yaşadığından, asgari ücretin üzerinde ödenen maaşlarda ise SGK primlerinin düşük yatırıldığından haberdar mısınız?
  3. Özel eğitim ve rehabilitasyon öğretmenlerinin haftada 40 saat derse girdiklerinden, kadın öğretmenlere süt izni, erkek öğretmenlere babalık izni verilmediğinden, doğum sonrası işe dönüşlerde zorluklarla karşılaştıklarından, nöbetçi öğretmen ücreti almadıklarından, tatil haklarının sınırlı olduğundan, baskı ve mobbinge maruz kaldığından haberdar mısınız?
  4. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri hangi aralıklarla denetlenmektedir? Yapılan denetimlerde öğretmenlerin ifade ettikleri sorunlarla karşılaşılmış mıdır? Eğer karşılaşıldıysa kaç kuruma hangi oranlarda cezalar verilmiştir?
  5. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan öğretmenlerinin MEB kapsamına alınıp çalışma koşullarının güvence altına alınması, sosyal haklarının korunma ve ücretlerinin düzenlenmesi için bir girişiminiz olacak mıdır?