Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi (ÇÜTAM) Kültür Evi konferansları devam ediyor. Her Çarşamba farklı konu ve konuklarla ÇÜTAM katılımcılarıyla buluşan konuklar Türkoloji alanında farklı sunumlarla gündem belirliyor. Kasım ayı ilk konferansa Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel’de dinleyici olarak katıldı.

Karatepe Aslantaş Unesco Yolunda: Sorun Cevaplayalım

ÇÜTAM konferanslarının kasım ayı ilk konuğu Mimar Erol Doğan oldu. Mimar Doğan, “Karatepe Aslantaş Unesco Yolunda: Sorun Cevaplayalım” başlıklı sunumuyla ÇÜTAM katılımcılarıyla buluşurken Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel’de konferansa katılarak güzel sunum için Mimar Doğan’ı tebrik etti ve Karatepe Aslantaş’a yönelik faaliyetleri için ‘Kavak Vakfı’na da teşekkürlerini sundu.

“Cumhuriyet Döneminde Sporun Çağdaş Örgütlenmesi Ve Atatürk”

ÇÜTAM konferanslarının bir başka konuğu ise Çukurova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pervin Bilir oldu. Prof. Dr. Bilir, “Cumhuriyet Döneminde Sporun Çağdaş Örgütlenmesi ve Atatürk” başlıklı konuşmasıyla ÇÜTAM katılımcılarıyla buluştu. Prof. Dr. Bilir sporun tarihsel serüveninden, kullanım amaçlarından, Cumhuriyet öncesinde sporun Osmanlı'daki durumunu hakkında bilgiler vererek Cumhuriyet sonrasındaki spor örgütlerini anlattı.

“Dijital Dünyada Teknoloji Girişimciliği”

ÇÜTAM konferanslarının kasım ayı toplantılarının bir başka konuğu ise Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Çolak oldu. Prof. Dr. Çolak, “Dijital Dünyada Teknoloji Girişimciliği” başlıklı konuşmasıyla ÇÜTAM katılımcılarıyla buluştu. Konuşmasına “girişimci” sözcüğünün tanımını yaparak başlayan Prof. Dr. Çolak, Fransızca olan bu sözcüğün “faal olan ve bir şeyler başaran kişi” şeklinde ifade edildiğini belirtti.

“İnsanların Biyolojik Ve Kültürel Çeşitliliğine Etiyopya’dan Bir Bakış: Hamar Kabilesi”

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Evrim Tekeli ise, “İnsanların Biyolojik ve Kültürel Çeşitliliğine Etiyopya’dan Bir Bakış: Hamar Kabilesi” başlıklı konuşmasıyla ÇÜTAM katılımcılarıyla buluştu. Dr. Öğr. Üyesi Tekeli, dünyanın kültürel açıdan en çeşitli bölgelerinden biri olan Omo Vadisi’nin, her biri kendi diline sahip birçok etnik gruba ev sahipliği yaptığını söyledi. Hamarlardan bahsederek konuşmasına devam eden konuşmacı, Hamarların kendi geleneklerine, kurallarına ve düzenlemelerine saygı duyarak sevgi ve karşılıklı işbirliği içinde yaşayan bir toplum olduğunu belirtti.

"Türkiye yeşil olunca dünyanın en önemli 5 ülkesinden biri olacağız" "Türkiye yeşil olunca dünyanın en önemli 5 ülkesinden biri olacağız"

Toplantı sonunda katkı ve katılımlarından dolayı Merkez Müdürü Prof. Dr. Deniz Abik tarafından konuşmacılara plaket takdim edildi.