Platformda yer alan dernek ve sendikalar: Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği (Sahader), Anadolu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası  (Anadolu Sağlıksen), Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası  (Genel Sağlık İş Sendikası), Hürriyetçi Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Hürriyetçi Sağlıksen), Sağlık Hizmetleri Sendikası (Sahimsen), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (Ses), Medikal Laboratuvar Tekniker-Teknisyenleri Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (Tümrad-Der), Demokratik Sağlık Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Demokratik Sağlıksen), Birlik Sağlık Ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Birlik Sağlıksen)

Uzun süredir sahada defalarca dile getirilen sağlık meslek çalışanlarının ortak problemlerinin çözümü için birlikte söz birliği, eylem yapma, ortak hareket etme gibi isteklerin yüksek sesle dillendirilmesi üzerine Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği öncülüğünde başlatılan Sağlıkta Eylem Birliği Platformunun ilk toplantısı 27.11.2022 tarihinde Ankara’da 10 meslek örgütü ve derneklerin bir araya gelmesiyle gerçekleştirildi.

Adana Eğitim Sen, 28. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinliği Gerçekleştirdi Adana Eğitim Sen, 28. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinliği Gerçekleştirdi

Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği’nin (SAHADER) koordinatörlük görevini üstlendiği platformun amaçları;

Sağlıkta şiddet etkin mücadele edilmesi politikaların üretilmesi,

Mesleki saygınlığın korunması adalet ve liyakatin uygulanması için politikaların geliştirilmesi,

En düşüğü yoksulluk sınırı üzerinde kademeli olarak artan emekliliğe yansıyacak tek kalem maaş politikasının hayata geçirilmesi amacıyla çalışmalar yapılması,

Çalışma barışını bozan istihdam modellerine son verilerek, güvenceli istihdamın sağlanması için çalışmalar yapılması,

Genel mali özlük haklarının yaşam ve çalışma koşullarına uygun biçimde güncellenmesi için mücadele edilmesi   

Ekran görüntüsü 2022-12-01 080806

Alınan Kararlar

İkinci toplantısı sonrası platformun deklarasyonun yayınlanması

Sağlıkta şiddet için #BeyazKod1111 sosyal medya etiketinin kullanılması

Platformun kuruluş amaçlarını gerçekleştirilebilmesi için eylem ve etkinlik modellerinin belirlenmesi  

Platformda yer alan dernek ve sendikalar:

  1. Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği (Sahader)
  2. Anadolu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası  (Anadolu Sağlıksen)
  3. Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası  (Genel Sağlık İş Sendikası)
  4. Hürriyetçi Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Hürriyetçi Sağlıksen)
  5. Sağlık Hizmetleri Sendikası (Sahimsen)
  6. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (Ses)
  7. Medikal Laboratuvar Tekniker-Teknisyenleri Derneği
  8. Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (Tümrad-Der)
  9. Demokratik Sağlık Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Demokratik Sağlıksen)    
  10. Birlik Sağlık Ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Birlik Sağlıksen)

Ekran görüntüsü 2022-12-01 080835