Genel Sağlık-İş, Genel Başkanı Dr. Derya UĞUR; 120 saatin üzerinde icap nöbet görevi yerine getiren, fakat 120 saatin üzerindeki kısımlar için kendisine hiçbir ücret ödenmeyen üyemiz adına açılan davada “120 Saatin Üzerindeki” İcap Nöbet Ücretlerinde Yeni Bir Zafer Kazandık!" dedi

Sendka tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yerverildi.

Sendikamız Genel Sağlık-İş, daha önce, yine bir ilki gerçekleştirerek, “120 saatin üzerinde verilen ve yerine getirilen icap nöbet ücretlerine karşılık olarak ödenmeyen icap nöbet ücretlerine dair dava açarak” 120 saatin üzerindeki icap nöbet görevleriyle ilgili ücretin ödenmesini sağlamıştı.

Devam eden süreçte, idarenin, 120 saat üzerinde icap nöbet görevi vermeye devam etmesine rağmen ısrarla 120 saatin üzerindeki kısımlar için “icap nöbet ücreti” ödememesi nedeniyle Sendikamıza yeni başvurular gelmeye başlamış, bunun üzerine Hukuk Müşavirliğimiz tarafından gerekli hazırlıklar yapılarak, Isparta 2. İdare Mahkemesi’nde dava açılmıştır.

Sağlık bakanlığı Burdur’da bir Devlet Hastanesi’nde “Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı” olarak görev yapan, personel sağlık 120 saatin üzerinde icap nöbet görevi yerine getiren, fakat 120 saatin üzerindeki kısımlar için kendisine hiçbir ücret ödenmeyen üyemiz adına açılan davada, Isparta 2. İdare Mahkemesi’nin, “Bu durumda; her ne kadar Kanunda 120 saatin üzerinde icap nöbeti verilemeyeceği düzenlenmekte ise de Burdur Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Polikliniğinde ''Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı" olarak görev yapan davacıya bu sürenin üzerinde icap nöbeti verildiği, Anayasanın 18. maddesi gereğince istisnalar dışında kimse zorla çalıştırılamayacağından ve Kanunda düzenlenen 120 saatin üzerinde icap nöbeti tutmaya rızası bulunmayan davacının durumu bu istisnalar kapsamında değerlendirilemeyeceğinden,  Anayasanın 35. maddesindeki mülkiyet hakkı ve 125. maddesindeki idarenin sorumluluğu kapsamında davacıya emeğinin karşılığı olarak Kanunda belirlenen sürenin üzerinde tutulan icap nöbeti ücretlerinin ödenmesi gerektiğinden, davacının başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” şeklindeki gerekçesiyle DAVAMIZIN KABULÜNE, hak edişlerinin yasal faiziyle birlikte üyemize ödenmesine karar verilmiştir.

İşverenler ile çalışanlar arasındaki 'Beklenti Açığı' büyüyor İşverenler ile çalışanlar arasındaki 'Beklenti Açığı' büyüyor

Genel Sağlık-İş, kazandığı hukuki zaferlerin ardından bu kazanımlara riayet etmeyerek, hukuka aykırı eylem ve işlemlerine devam eden idareye karşı hukuki mücadelesini sürdürerek, yeni zaferler elde etmeye devam etmektedir. Durum, somut olayda da aynen bu şekilde gerçekleşmiş; mevcut hukuki kazanımımıza rağmen hukuka aykırı eylem ve işlemlerine devam eden idareye, yine bir İdare Hukuku dersi verilmiştir!


Bu güzel kararı, tüm sağlık emekçilerine armağan ediyor; tüm sağlık emekçilerini GERÇEK EMEK ÖRGÜTÜ OLAN Genel Sağlık-İş çatısı altında toplanmaya davet ediyoruz.

Editör: Haber Merkezi