Samandağ'da TTB tarafından oluşturulmak istenen sağlık alanı ile ilgili Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya Soru Önergesi verdi.

Hatimoğulları konuyla ilgili şu açıklamayı gerçekleştirdi;

6 Şubat 2023 tarihinde Maraş Pazarcık ve ardından Elbistan merkezli yaşanan depremler ve 20 Şubat 2023 tarihinde Hatay Defne ve Samandağ merkezli depremlerin ardından Sağlık Bakanlığı deprem bölgelerinde sağlık hizmetlerinin aksatılmadan devam ettiğini ifade etse de, Türk Tabipleri Birliği (TTB) depremden etkilenen illerde sağlık çalışanlarının temel ihtiyaçları karşılanmadığı ve hükümet gönüllü sağlık hizmeti sağlayan örgütlerle verimli bir şekilde çalışmadığı için sağlık hizmetlerinin eksik kaldığını bildirmektedir.

6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerden sonra, sağlık hizmeti sunmaya devam eden Samandağ İlçe Devlet Hastanesi, 20 Şubat’ta gerçekleşen Hatay merkezli depremlerden kullanılamaz hale gelmiştir. Öncelikle hastanenin bahçesinde kurulan çadırlarda “yeşil alan” ile sınırlı olmak üzere sağlık hizmeti vermeye başlanmış, ardından hastane binasının acil kısmı kullanıma açılmıştır.

Depremlerin ardından Samandağ’da sağlık hizmeti verebilmek için yeterli olanağın henüz sağlanamaması nedeni ile TTB, 1. ve 2. basamak sağlık hizmetlerini sağlayabilmek için güvenli bir alan kurma çalışması başlatmıştı. Samandağ’da görevli TTB üyesinden aldığımız bilgiye göre; “…sağlık hizmeti verilmek üzere İBB tarafından hazırlanan alanın bir kısmına UMKE çadırı konulması ve ASM hizmeti vermek üzere görevlendirilmiş olan sağlık emekçilerinin yerleştirilmesi sonrasında, İBB tarafından alana yerleştirilen diğer büyük çadıra da polislerin konaklamak üzere yerleştirildiği gözlemlenmiştir.”

TTB ve gönüllülerin günlerce süren çalışmaları sonrası, ilgili alandaki çadırlardan birinin emniyet personeline verildiği, ‘karakol’ olarak kullanılmaya başlandığı iddiası tarafıma iletilmiştir. Halkın sağlık hakkının gaspına derhal son verilmeli, 1. ve 2. basamak sağlık hizmetini alabilmeleri için depremzede yurttaşlara güvenli alanlar sağlanmalıdır.

Bu bağlamda;

1. Bakanlığın sahaya hakimiz açıklamasının aksine yurtdışından ve yurtiçinden sahaya gelen gönüllü sağlıkçıların koordinasyonu Bakanlıkça neden sağlanmamıştır?

2. Haftalar boyunca TTB öncülüğünde sivil inisiyatiflerce organize edilmeye çalışılan gönüllü sağlıkçılar neden Bakanlık ile koordineli bir şekilde çalışma yürütememiştir? Bakanlık bunun gereğini neden yerine getirmemiştir?

3. Samandağ’da birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetleri için güvenli alanların oluşturulması neden Bakanlık tarafından ivedilikle sağlanmamıştır?

"Kürde kötülük yapılır, susarsınız! Alevi’ye kötülük yapılır susarsınız. KHK’lıya kötülük yapılır susarsınız" "Kürde kötülük yapılır, susarsınız! Alevi’ye kötülük yapılır susarsınız. KHK’lıya kötülük yapılır susarsınız"

4. Samandağ’da sağlık emekçileri tarafından kurulan alandaki çadıra hangi gerekçe ile polisler yerleştirilmiştir? 

5. Bölgede görevlendirilen sağlık emekçilerine neden sağlıklı barınma koşulları tarafınızca sağlanmamıştır?

6. Yurtdışından gelen gönüllü sağlık emekçilerinin barınma, çalışma koşulları neden kendilerine sağlanmamıştır?

7. Samandağlı depremzede yurttaşlara sağlık hizmeti sunmak Bakanlığınızın görevi değil midir?

8. Bakanlığınızca Samandağ’da ek bir sağlık hizmeti gücüne ihtiyaç yoktur raporu tutulduğu iddiası doğru mudur?

9. Afetzede sağlık emekçileri neden hastanelere gelmeye, çalışmaya zorlanmıştır? Afetzede sağlık emekçilerini önceleyen çalışmalar başlatacak mısınız?

10. Günlerdir sizinle iletişim kurma çabama neden dönüş yapılmamıştır/görüşme sağlanamamıştır?