• YOKSULLUĞA, GÜVENCESİZLİĞE, ŞİDDETE, MOBBİNGE, ANGARYA ÇALIŞMAYA KARŞI HAYDİ 1 MAYIS’A!
  • SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİNİ EKONOMİK VE DEMOKRATİK HAKLARIMIZ İÇİN, HALKIN SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET HAKKI İÇİN HEP BİRLİKTE 1 MAYIS MEYDANLARINDA BULUŞMAYA DAVET EDİYORUZ!

SES Adana Şube Eş Başkanı Erol EREN; "Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günümüz 1 Mayıs kutlu olsun. Bıji 1 Gûlan."

Adana Şehir Hastanesi önünde gerçekleştirilen basın açıklamasında Şube Başkanı Eren; "Hakları için, eşitlik ve özgürlük için, sömürüsüz bir dünya ve ülke için yaşamlarını yitirenleri sevgi ve saygıyla anıyor, anılarına bağlı kalacağımızın sözünü bir kez daha veriyoruz" dedi.

Adana Tabip Odası Başkan ve üyelerininde katıldığı açıklamada SES Adana Şube Eş Başkanı Erol Eren sözlerine şu şekilde devam etti;

Whatsapp Image 2024 04 30 At 12.56.41

Değerli basın emekçileri, değerli sağlık ve sosyal hizmet emekçileri, sağlık ve sosyal hizmet haklarını savunduğumuz değerli halkımız;

Sağlık hizmetinin metalaştırılarak alınıp satılan bir mala dönüştürülmesine, hastaya müşteri denilmesine ve sağlık bütçesinin özel sermayeye akıtılmasına,

Sağlık kurumlarının şirketleşmesine, halkın sağlığının paraya tahvil edilmesine karşı çıkmak için,

Performans -güvencesizlik- şiddet kıskacı ile faturanın sağlık emekçilerine kesilmesine dur demek için,

Sosyal hizmetlerin; bağımlılık, siyasi yandaşlık ve rant ilişkisinden çıkarılarak hak temelli olarak verilmesi için,

Uzun çalışma saatleri, iş yükü, mobbing ve angarya gibi modern kölelik çalışma koşullarına isyanı dile getirmek için,

Sağlık ve sosyal hizmet alanında eğitim veren fakültelerden mezun olan yüzbinlerce gencin atanması için,

Pandeminin başından beri ifade ettiğimiz “Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz” şiarımızı daha güçlü haykırmak için,

İşyerlerinde zorunlu verilmesi gereken 7/ 24 açık kreş hakkımız için;

En temel insan hakkı olan “sağlık hakkı” için halkın sağlığı, emeğimizin hakkı demek için,

Sağlık ve sosyal hizmet kurumlarında yemeklerden zehirlenmemek, sendikal faaliyetlerimizin engellemek istenerek suç işleyen başhekimlere, yöneticilere karşı yeterli ve dengeli beslenmeye uygun kamusal yemek hakkımız için,

Toplu sözleşmelerle mali, sosyal, özlük hakları iyileştirilmeyen, çalışma koşulları daha da ağırlaştırılan emekçiler olarak GREV’li toplu sözleşmeli, özgür pazarlık hakkını güvence altına alan sendika yasası talebini dile getirmek için,

Enflasyonun, vergi yükünün altında ezdirilen, sadaka gibi zamlarla yoksullaşanların; insanca yaşayacak meslek riskini karşılayacak, emekliliğe yansıyacak yoksulluk sınırının üstünde temel ücret ve vergi de adalet talebimizi haykırmak için,

Görevlerinden haksız ve hukuksuzca gece yarısı kararnameleri ile işinden atılan kamu emekçilerinin haklı adalet talebini haykırmak için,

1 Mayıs Alanlarında Buluşuyoruz!

Savaşsız ve sömürüsüz bir dünyaya olan özlemimizi haykırmak için

Kimsenin kimliğinden, inancından, cinsiyetinden dolayı ikinci sınıf yurttaş muamelesi görmediği,

Kadınlara yönelik şiddet, taciz ve tecavüzün son bulduğu, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırıldığı,

Eşit yurttaşlığın, barış ve kardeşliğin hâkim olduğu,

Düşünce ve ifade özgürlüğünün suç olarak görülmediği ve cezalandırılmadığı,

Gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan,

Emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin, barışın, laikliğin hâkim olduğu bir gelecek ve ülke kurmaya yönelik mücadele sözümüzü yinelemek için 1 Mayıs alanlarında sınıf kardeşlerimizle, barıştan, eşitlik ve özgürlükten yana olan tüm halkımızla omuz omuza olacağız.

TÜRK DÜNYASI BARO BİRLİKLERİ ATA'NIN HUZURUNDA TÜRK DÜNYASI BARO BİRLİKLERİ ATA'NIN HUZURUNDA

Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini, sağlık ve sosyal hizmet kurumlarımızdan hizmet almak için gelen tüm halkımızı bizlerle 1 Mayıs meydanlarında omuz omuza haykırmaya SES’imize SES vermeye davet ediyoruz.

Yaşasın işçilerin emekçilerin uluslararası birlik dayanışma ve mücadele günü, yaşasın 1 Mayıs,     Bıjî Yek Gûlan!   30 Nisan 2024

                                                                                                          

                       

Editör: Haber Merkezi