Yeşil sol Parti Mardin Milletvekili Kamuran TANHAN tarafından okullara 'manevi danışman' adı altında din görevlilerinin atanmasını içeren ÇEDES projesi kapsamında, din görevlilerinin okullarda öğrencilere “değerler eğitimi” vermesini Milli Eğitim Bakanı Yusuf TEKİN‘nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Verilen soru önergesi şu şekilde;

 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Bakan Tekin, "İlkesel olarak alan değişikliğini doğru bulmuyoruz" Bakan Tekin, "İlkesel olarak alan değişikliğini doğru bulmuyoruz"

 Aşağıdaki soruların Milli Eğitim Bakanı Yusuf TEKİN tarafından Anayasanın 98’inci ve TBMM içtüzüğünün 96’ncı ve 99’uncu maddeleri gereğince yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Kamuran TANHAN

Mardin Milletvekili

 Eğitim sisteminde ve yaşamın pek çok alanında iktidarın kendi düşünce dünyasına ve murat ettiği yaşam tarzına uygun bireyler yetiştirme çabalarının en son örneği olan ve okullara 'manevi danışman' adı altında din görevlilerinin atanmasını içeren ÇEDES projesi kapsamında, din görevlilerinin okullarda öğrencilere “değerler eğitimi” vermesi öngörülmektedir. Proje, Türkiye'nin dört bir yanından veliler, öğretmenler, akademisyenler ve öğretmen sendikaları tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Mezkûr projenin, Anayasa m. 2’de “cumhuriyetin nitelikleri” madde kenar başlığı altında yer alan laikliğe ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na aykırılık teşkil etmesi başta olmak üzere temel pedagojik esaslar ve eğitimbilimlerinin ilkeleri yok sayılarak çocukların dini baskı altında bırakıldığı ifade edilmektedir.  Bu uygulamaya karşı veli dernekleri, eğitim sendikaları, STK'lar ve bazı siyasi partiler savcılıklara suç duyurusunda bulunmuşlardır.

Bu bağlamda;

1. ÇEDES projesi kapsamında okullarda verilen değerler eğitiminin içeriği, yöntemi, süresi, sıklığı ve değerlendirme kriterleri nelerdir? Bu proje kapsamında şimdiye kadar sırasıyla illere, okul tür ve düzeylerine göre kaç okula görevlendirme yapılmıştır?

2. ÇEDES projesinin amacının “öğrencileri bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı; millî, ahlaki, insanî, manevi ve kültürel değerlere göre yetiştirmek olduğu” belirtilmektedir. Burada ifade edilen değerler hangileridir, bu değerler nasıl ve hangi kriterlere göre belirlenmiştir? Bu değerler listesi belirlenirken ülkedeki toplumun dinsel, etnik, kültürel ve inanç çeşitliliği dikkate alınmış mıdır?

3. Yukarıda ifade edilen proje kapsamında “manevi danışman” adı altında okullarda ve/veya okul dışı etkinliklerde “değerler eğitimi” vermek üzere görevlendirilen din görevlilerinin sayısı, niteliği, seçilme kriterleri ve (varsa) eğitim süreçleri nelerdir? Din görevlilerinin bu eğitimleri sunabilecek pedagojik formasyon yeterliliği mevcut mudur?

4. Bu projenin pilot uygulaması yapılmış mıdır? Yapılmışsa hangi sonuçlara ulaşılmıştır?

5. ÇEDES Projesi uygulanmaya geçilmeden önce bu temelde ilgili olan hangi bileşenlerin görüşlerine başvurulmuştur? Bu bağlamda görüşüne başvurulan öğrenci, veli, öğretmen, akademisyen ve eğitim sendikası var mıdır, varsa sayıları nedir, bu görüşler nasıl, hangi yöntemle değerlendirilmiştir? Yoksa ilgili bileşenlerin görüşlerine neden başvurulmamıştır?

6. Toplumun her kesiminden yükselen bu çoklu/haklı tepkiler karşısında ÇEDES Projesine son verecek misiniz?