Ticaret Bakanlığı ikinci el otomobil ticaretine ilişkin yeni karar aldı. İkinci el motorlu kara taşıtlarının üretici ve distribütörler tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla satılması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar uzatıldı. Önceden bu tarih 1 Ocak 2024 olarak belirtilmişti. Bunun yanında 6 ay 6 bin kilometre kısıtı da 6 ay daha uzatıldı.

Ticaret Bakanı, Ankara’da otomotiv sektörünün temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştirmiş ve bir 6 ay ve 6 bin kilometre açıklaması yapmıştı. 

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve otomotiv sektörü temsilcileri arasında yapılan uzun görüşmelerde önemli konulara değinmiş, “6 ay ve 6 bin km” sınırlaması uzatılarak devam edecek demişti. İşte bu konuda beklenen adım atıldı, Ekonomim tarafından aktarıldığı kadarıyla ikinci el otomobil satışlarında “6 ay ve 6 bin kilometre sınırı” uzatıldı. Ticaret Bakanlığınca Resmi Gazete’nin bugünkü yayımlanan ve ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmeliğin geçici 2. maddesinde değişiklik öngören yönetmeliğine göre, ikinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe doğrudan veya dolaylı olarak 1 Temmuz 2023 tarihinden önce yapamayacaklarına yönelik kısıtlama 1 Temmuz 2024 tarihine kadar sürecek.

Aynı yönetmelikle, geçici 3. maddede yer alan ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlamasının 1 Ocak 2024 tarihine kadar yapılamayacağına yönelik düzenleme de 1 Temmuz 2024 tarihine uzatıldı. Maddeye eklenen ibareyle,

Ticaret Bakanlığı’nın bu süreyi 6 aya kadar uzatmasına imkan tanındı. Bakanlıktan konuda yapılan resmi paylaşım şöyle oldu: 

TİCARET BAKANLIĞI "6 AY 6 BİN KİLOMETRE" VE "LİSTE FİYATI" KISITLAMALARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN SÜRESİNİ UZATTI

"Pazarlama ve Satış Kısıtlaması" İle "İlan Kısıtlamasına" İlişkin Düzenlemeler 10cak 2024 Tarihinden İtibaren, 6 Ay Süreyle Yeniden Uzatıldı.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının, Üretici Veya Distribütör Tarafından Tavsiye Edilen Güncel Satış Fiyatının Üzerinde Bir Fiyattan "İlan Yoluyla Pazarlaması" Yapılamayacak

Sigortacılıkta Müşteri Memnuniyeti İçin Çağrı Merkezleri Nasıl Daha Efektif Çalışır? Sigortacılıkta Müşteri Memnuniyeti İçin Çağrı Merkezleri Nasıl Daha Efektif Çalışır?

Ticaret Bakanlığı olarak otomotiv sektöründe geçen aylarda ortaya çıkan spekülatif fiyat artışları ve stokçuluk faaliyetlerine karşı gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Bakanlığımızca çalışmalar titizlikle yürütülmektedir.

Bu kapsamda, Bakanlık olarak otomotiv piyasasında yaşanan fahiş fiyat artışlarının, stokçuluk faaliyetlerinin ve haksız ticari kazançların engellenmesi ile tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla 16.8.2022 ve 6.7.2023 tarihlerinde İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılarak, pazarlama ve satış kısıtlaması" ile "ilan kısıtlamasına" ilişkin düzenlemeler yapılmıştı. 

Söz konusu düzenlemelerin uygulanmasının, otomotiv piyasasında arz ve talebin dengelenmesine ve tüketicilerimiz lehine yönelik olumlu etkileri gözlemlendiğinden, anılan düzenlemelerin uygulama sürelerinin uzatılmasında fayda olduğu değerlendirilmiştir. Bu sebeple, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle "pazarlama ve satış kısıtlaması" ile "ilan kısıtlamasına" ilişkin düzenlemelerin 6 ay süreyle daha 1.7.2024 tarihine kadar yeniden uzatılmasına karar verilmiştir.

Bununla birlikte, Ticaret Bakanlığı olarak 1.7.2024 tarihine kadar uzatılan 6 ay 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırılık teşkil eden ticari faaliyet kapsamındaki satışların noterlikler nezdinde engellenmesi uygulamasının da devam etmesine karar verilmiştir. Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesiyle ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin yanı sıra, bir takvim yılı içinde yetki belgesiz üç ve üzerinde ikinci el motorlu kara taşıtı satışı yapan tüm gerçek veya tüzel kişilerin "6 ay 6 bin km. düzenlemesine" aykırı satışları noterlikler nezdinde engellenecektir.

Gerçekleştirilen düzenlemeyle ayrıca, İkinci el motorlu kara taşıtlarının, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan "ilan yoluyla pazarlaması" 1/7/2024 tarihine kadar yapılamayacaktır. Düzenlemeyle, Ticaret Bakanlığının bu tarihi altı aya kadar uzatmaya yetkisi bulunmaktadır.

Ticaret Bakanlığı olarak otomotiv piyasasında hem fiyat istikrarını sağlamak, hem de adil ve istikrarlı bir piyasa yapısını tesis etmek amacıyla çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte olup, gerekli tüm tedbirler alınmaya devam edecektir.

Editör: Haber Merkezi