Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda: 16 Maddesi Daha Kabul Edildi Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda: 16 Maddesi Daha Kabul Edildi

Ticaret Bakanlığından Önemli Uyarı: Bayram ve Tatil Sezonunda Yabancı Plakalı Taşıtlarla Türkiye'ye Gelecekler İçin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımızın önemli bir kısmı, Türkiye’ye yabancı plakalı taşıtlarıyla gelerek hem vatanımıza hem de sevdiklerine olan özlemlerini gidermektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, ülkemize gelen vatandaşlarımızın ve diğer ülke vatandaşlarının kara gümrük kapılarında bekletilmeksizin işlemlerinin yapılması, öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda gerekli tüm tedbirler alınmıştır.

Ülkemizi ziyaret edecek tüm misafirlerimize şimdiden hoş geldiniz diyoruz. Hizmet verdiğimiz misafirlere karşı sorumluluk bilincimizin bir gereği olarak, yabancı plakalı taşıtlarıyla Türkiye’ye gelmek isteyen vatandaşlarımızın ve diğer ülke vatandaşlarının, ülkemize girişte mağduriyet yaşamamaları için dikkat etmeleri gereken hususlar şunlardır:

  1. Seyahat Öncesi Bilgi Girişi: Size ve taşıtınıza ait bilgileri seyahatiniz öncesinde Bakanlığımızın internet sayfasında yer alan (www.ticaret.gov.tr) "E-İşlemler" menüsünden veya "e-Devlet Kapısı" üzerinden (turkiye.gov.tr/gtb-tasit-on-beyan) ulaşılabilen "Taşıt Ön Beyan Uygulaması"na cep telefonu, tablet ya da bilgisayar vasıtasıyla kolaylıkla girebilirsiniz. Uygulamaya girdiğiniz bilgiler sistemlerimize otomatik olarak aktarılacaktır, böylece gümrük memurunun bilgileri kontrol ederek onaylamasıyla kayıt işleminiz kısa sürede tamamlanacaktır.

  2. 185 Gün Yurtdışında Bulunma Şartı: Ülkemize giriş yapacağınız tarihten geriye doğru son bir yıl içinde en az 185 gün yurtdışında bulunduğunuzdan emin olunuz. Bu durumu e-devlet üzerinden sorgulamak mümkündür.

  3. Gerekli Belgelerin İbrazı: Ülkemize giriş esnasında taşıtı getiren kişinin ehliyetini ve pasaportunu veya pasaport yerine geçen kimlik belgesini ibraz etmesi gerekmektedir.

  4. Giriş Süresi: Yabancı pasaportla giriş yapmanız durumunda, oturum izni hariç en fazla 90 gün süre verilmektedir. Türk vatandaşı, çifte vatandaş veya mavi kart sahibi kişilere ise bu durumlarına uygun kimlik veya pasaportları ile giriş yapmaları halinde taşıtlarına 730 gün süre verilir.

  5. Sigorta ve Ruhsat: Ülkemize girişte taşıta ait Türkiye'de geçerli sigorta poliçesi ile taşıtın ruhsatının ibrazı zorunludur.

  6. Emeklilik Belgeleri: Yurtdışından emekli olanların sağlanan kolaylıklardan yararlanabilmesi için, konsolosluk veya elçilik onaylı Türkçe tercümeli emeklilik belgelerini yanlarına almaları gerekmektedir.

  7. Vekaletname: Başkası adına kayıtlı bir taşıtla gelinmesi durumunda geçerli bir vekaletname ibraz edilmesi gerekmektedir.

  8. Taşıtsız Çıkış: Verilen süre içerisinde taşıtın Türkiye'de bırakılarak yurtdışına çıkış yapılmak istenilmesi halinde, taşıtın gümrük idaresine teslim edilmesi veya taşıtın başka birisi tarafından kullanılmayacağını belirten taahhütnamenin verilmesi gerekmektedir. Bu taahhütname en yakın gümrük idaresine müracaat edilerek veya e-Devlet üzerinden "Yurt Dışına Taşıtsız Çıkışlarda Taahhütname Verme ve Kaldırma" hizmeti kullanılarak verilebilir. Aksi taktirde idari para cezası uygulanır.

  9. Taşıtın Kullanımı: Geçici olarak ithal edilen taşıt, hak sahibinin Türkiye'de bulunması şartıyla, bu kişinin ikamet yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan eşi, annesi, babası ve çocukları tarafından kullanılabilir.

  10. Cezai Müeyyide: Ülkemize getirilen taşıtın hak sahibi olmayan kişilerce kullanılması veya süresi içinde yurtdışına çıkarılmaması durumunda cezai müeyyide ile karşılaşılacaktır.

Ticaret Bakanlığı olarak, tüm misafirlerimize iyi yolculuklar ve keyifli tatiller dileriz.

Editör: Haber Merkezi