TİP Adana İl Örgütü TİP MYK üyesi Hakan Güneş’in katılımıyla Aday Tanıtım toplantısı gerçekleştirdi

TİP Adana İl Örgütü Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde belediye başkanlığına aday gösterdi. Seyhan, Yüreğir, Çukurova ve Sarıçam ilçelerinde ise  belediye meclis üyesi adayları gösterdi.

Türkiye İşçi Partisinin Seyhan Belediye Başkan adayı Ahmet Faruk Ulaş, Yüreğir Belediye Başkan Adayı ise Cihan Aydar oldu.

Yapılan konuşmalarda yerel yönetimler konusuna nasıl yaklaşıldığı ise şu şekilde özetlendi.

Whatsapp Image 2024 02 25 At 16.29.14 (1)

Türkiye, merkezi yönetimden yerel yönetimlere kadar küçük bir azınlığın yağma, talan ve rant sevdasına kurban edilmiştir. Halk iyi beslenememekte, düzgün barınamamakta, nitelikli eğitim ve sağlık hizmeti alamamaktadır.

Ancak bu böyle gitmez! Değişeceğiz, Değiştireceğiz: Halkın emeğine, toprağına, soluduğu havaya göz diken bu köhne düzeni hep birlikte değiştireceğiz.

31 Mart, başka türlü bir belediyeciliği seçebileceğiniz bir gün olabilir. Bizlere korku salmaya çalıştılar, belki bir parça da amaçlarına ulaştılar. Ama bizim kazanabileceğimiz bir gelecek var, mahalle mahalle, belde belde, ilçe ilçe kazanacağımız bir gelecek bu.

Bu seçim, yerellerde hayalini kurduğumuz yaşam için Türkiye İşçi Partisi’ne oy verebileceğiniz ilk seçim. Bu seçim yaşamı değiştirmeye başlayan ilk adımı atabileceğiniz ilk seçim.

Belediye meclislerini, kapalı kapılar arkasında emlak rantının dağıtıldığı şirket toplantıları olmaktan çıkartacak bir belediyeciliği destekleyebileceğiniz ilk seçim.

Bu seçim ilk seçim!

Patron ve şirket çıkarlarını korusun diye koltuğa oturtulmuş ‘belediye başkanları’nın huzurunu bozacağınız, önce oy vererek sonra da bu dönüşümün bizzat parçası olarak halkçı sosyalist belediyeciliği inşa edebileceğiniz ilk seçim.

Birer rant ve ihale kapısı olarak görülen, simsarların ve müteahhitlerin tırnaklarını geçirip kanını emdiği belediyecilik anlayışını değiştireceğiz. Sadece belediyecilik anlayışını değil, adım adım bu ülkeyi, bu düzeni de değiştireceğiz. Sokaklarında güvenle yürüdüğümüz, kütüphanesinden spor merkezlerine kadar insanca yaşayabileceğimiz, çocukların gelişimine, gençlerin eğlenmesine, yaşlıların bakımına hizmet etmek için çalışan kentler ve yönetimler kuracağız.

Bu seçim “Değişmek Şart!” diyebileceğimiz ilk seçim.

Halkımız seçeneksiz değildir. TİP olarak yerel yönetimlerde bütünlüklü, planlı, eşitlikçi, katılımcı ve ekonomik, sosyal, siyasal tüm haklarımızı savunan programımız hazır. Çocukların, yaşlıların, kadınların, LGBTİ+ bireylerin, bedensel ve zihinsel özel ihtiyaç sahibi yurttaşların sorunlarını biliyoruz, yaşıyoruz. Çözümlerini de hep birlikte geliştiriyoruz. Bilim Kurulumuz ve parti örgütlerimiz halkımızın taleplerini, isteklerini doğrudan muhataplarından dinledi ve çözüm önerilerini bu metin- de ortaya koydu. Belediye başkan ve meclis adaylarımızla, her alanda işinin ehli kadrolarımızla ve tabii en başta siz yurttaşlarımızla halkçı, kamucu, sosyalist bir belediyecilik için hazırız. Hep beraber kazanacağız, üreteceğiz, yöneteceğiz ve bölüşeceğiz.

Whatsapp Image 2024 02 25 At 16.29.14 (2)

Bu seçim o seçim, birlikte başlayalım.

Yerel seçimlerde sandığa giderek kentlerimizi “kimin?” ve “nasıl?” yöneteceğine karar vereceğiz. Ancak bu yerel seçim de sadece bir yerel seçim olmayacak. Sandığa giderken aklımızda sadece yerel gündemler değil, ülkenin genel şartları da olacak. Yurttaşını enkazın altında bırakan, emekçiye sefalet ücretini layık gören, gençlerin ülkelerinde yaşama umutlarını elinden alan AKP Saray Rejiminin hala ülkemiz merkezi idaresinin başında olduğunu aklımızdan çıkarmayacak ve onunla bitmeyen hesaplaşmaya bu seçimde de devam edeceğiz. Başladığımız işi bitireceğiz. Gençlerimizle, yaşamını alın terleriyle kazanan halkımızla, parçası olmaktan gurur duyacağımız bir ülkeyi hep beraber var edeceğiz.

Evet, son genel seçimlerde Erdoğan istibdadına son vermeye çok yaklaşmamıza rağmen muhalefet olarak Saray Rejimine çoktan hak ettiği yenilgiyi yaşatamadık. Ama AKP ve ortaklarının da devletin tüm olanaklarını kullanmasına rağmen zaferini taçlandıramadığını gördük. Türkiye halkı Recep Tayyip Erdoğan’ın istibdat rejimine teslim olmamış, AKP Saray Rejimi mutlak bir zafer yaşayamamıştır.

Biliyoruz yorgunsun; bu doymak bilmez aç gözlü yağma ve talan düzenin- den henüz kurtulamadık. Biliyoruz kırgınsın; kindar ve dindar nesil yaratmak için ant içen bu şeriat heveslisi, kıblesi para olan barbarları hala durduramadık. Biliyoruz öfkelisin; Saray’ın Anayasa Mahkemesi kararlarını dahi hiçe saymasını henüz engelleyemedik.

CHP'li Gülcan Kış, TURİST REHBERLERİ YANLIŞTAN DÖNÜLMESİNİ BEKLİYOR CHP'li Gülcan Kış, TURİST REHBERLERİ YANLIŞTAN DÖNÜLMESİNİ BEKLİYOR

Ama başka ülkemiz yok, yorgunluğumuzu kırgınlığımızı bir yana bırakıp, kazanmak zorundayız. Kendimiz, ülkemiz ve gelecek nesillerimiz için başarmak dışında hiçbir seçeneğimiz yok. Yorgun, kırgın ve öfkeli milyonlar olarak başladığımız işi tamamlayacak, bu harami düzenine, örgütlü bir halkın nasıl yenilmez olduğunu yerel seçimlerde göstereceğiz.

Whatsapp Image 2024 02 25 At 16.29.14

22 yıllık siyasal İslamcı AKP iktidarı, ülkede yalnızca kendi yandaşlarına, bir avuç zengine ve din simsarı cemaatlere hizmet eden bir parti-devleti inşa etti. Saray, kendisi dışındaki halk iradesini yok sayan bir tutum sergiledi; halkın seçtiği vekiller, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri hukuksuzca yargılandı, özgürlükleri ellerinden alındı. Yetmezmiş gibi Anayasa Mahkemesi kararları yani Anayasa tanınmayarak hukuk bir kez daha ayaklar altına alındı.

Memleketin bu gidişatına karşı ses yükselten gazeteciler, akademisyenler, öğrenciler, emekçiler cezayla, baskıyla, ekmekleriyle oynanarak sindirilmeye çalışıldı. Yapılan bu çok yönlü sistematik şiddetten herkes nasibini aldı. Ülkenin en köklü kurumları açgözlü, kifayetsiz ve omurgasız yöneticilerin elin- de çürümeye terk edildi. Depremde göçük altındaki on binlerce yurttaşın çığlıklarını duymazdan gelenler, pandemide maskeyi, orman yangınlarında suyu, depremde çadırı da bu sebeple dağıtamadı.

Ülkemizin herkese ait kamu kurumları birer birer özelleştirildi, memleketimizde yaşayan her yurttaşın ve her canlının üzerinde hakkı olan doğal varlıklarımız, taşımız, toprağımız, denizimiz, ırmağımız bitmek bilmeyen, hak ve hukuk tanımayan bir kar hırsıyla talan edildi. Yaşanan bu sistematik şiddetten enflasyon da payına düşeni aldı, Türk lirası eridi, iç ve dış borç katlanarak arttı. Ülke zenginliğinin asıl yaratıcısı emekçiler ise en temel barınma hakkından mahrum bırakıldı. Din; bu iktidarın elinde kendi suçlarını örtmeye, toplumun her kesimini, özellikle de kadınları baskı altına almanın bir aracı haline getirildi.

Şimdi; afetlere önlem almayan, istihdam yaratmayan, sosyal güvenliği piya- sanın insafına terk eden; su, beslenme, eğitim, sağlık, ulaşım, haberleşme ve enerji gibi temel kamusal hizmetleri ticarileştiren AKP Saray Rejimine karşı mevzi kazanma zamanıdır. İşimizi, aşımızı ve mutluluğumuzu elimizden almalarına rağmen, çalamadıkları umudumuzu ve inadımızı birlikte başarma iradesine dönüştürme zamanıdır.

Yerel seçimlerde nasıl bir yerel yönetim istediğimizi ortaya koymakla kalmayacak, aynı zamanda Sarayın istibdadına ve patronların talan siyasetine set çekecek, yeni mevziler kazanacağız.

•••

Belediyeler ve belediye meclisleri düzeyinde Saray Rejimine karşı verilecek güçlü bir hayır yanıtı, ondan kurtuluş umudunun yeniden inşa edilmesinde önemli bir uğrak olacaktır.

TİP’in yerel seçimlerdeki vizyonu sadece kazanılan belediyelerde halkın temel haklarını kullanmasını kolaylaştırmak değil, ayrıca halkı özne kılacak pratikleri örgütlemektir. Bu bağlamda, belediye meclislerine seçilecek her TİP’li üye, halkın çıkarlarının sözcülüğünü yapacak, sosyalist belediyecilik pratiklerinin belediye meclislerinde tartışılmasına ve kamuoyu oluşturulmasına öncülük edecektir. Yerel toplum kuruluşları ve inisiyatiflerin sözünü meclislere taşıyacak olan üyelerimizin bu meclislerdeki varlığı, yerelliklerimizde etkin muhalefetin başat koşulu olacaktır.

TİP olarak verdiğimiz sözü yineliyoruz; yerel yönetimleri baştan aşağıya hal- kın çıkarına yenileyecek, devlete ve topluma tırnağını geçirmiş rant ve çıkar ağlarını hep birlikte dağıtacağız. Birbirlerine düşman edilmek istenen insanların kucaklaştığı yerellikleri de hep beraber kuracağız.

Kent sakinlerine yaşamın içinde biçilen, “tüketen, tüketirken de kendisi işte, evde, yollarda tükenen” rolünü belediyelerle değiştirecek, toplumun kendi- sini yeniden üretebilen, zenginleştirebilen, kültürel ve sosyal bir varlık olarak hissettiren çözümler üreteceğiz.

Hep beraber kazanacağımız belediyeler, Saray Rejiminden kurtuluş mücadelemizin önemli bir kilometre taşıdır. Sosyalistlerin yöneteceği belediyeler, bir daha böylesi bir karanlığa asla fırsat verilmeyeceği, halk düşmanlığının bu denli bir cüretle kol gezmeyeceği günlerin müjdecisi olacaktır.

Ölürken değil, yaşarken kıymetimiz olsun diye bu sülale devrini bitirme zamanıdır!

Ya Saray Rejiminin istediği yağma, kibir, düşmanlık, hukuksuzluk ve yobazlık düzeni sürecek ya da hak ve özgürlüklerimize, geçmişimize, geleceğimize, doğamıza, düşlerimize ve zenginliklerimize sahip çıkacağımız yarınlar bizim olacak.

Hırsızların, ihale simsarlarının, belediye belediye rant peşinde koşanların, belediyeler tarafından iş gördürülen mafya ve çetelerin ve kamu kaynaklarıyla adeta fonlanan bin bir çeşit vakıfların, seçilmiş dahi olsa saltanat sürme heveslisi başkanların devri son bulacak, halk yönetecek, halk iktidar olacak.

İnsanın insanı sömürdüğü, ezdiği, eşitsizliğin, paranın ve rantın hüküm sür- düğü kapitalist düzene karşı mücadele veren TİP’in belediyecilik ufkunda insanların daha adil, özgür, barış ve uyum içinde yaşadığı yaşam alanları yaratmak vardır. Yerel yönetim programımızda emekçi halkın farklı kesimleri, cinsleri, türleri ve diğer kültürel renkleri arasında adaletin, eşitleşmenin, müşterekleşmenin, özyönetimin, doğayla uyumu vardır.

Yağmadan, hukuksuzluktan ve yobazlıktan usanmış yurttaşlarımızla, emekçilerle, bizimle yol arkadaşlığı yapacak tüm siyasi parti ve çevrelerle bu yolu birlikte açacağız.

Saray’ın gerici ittifakına karşı Türkiye İşçi Partisi’nin senin oyuna, daha da önemlisi mücadele yoldaşlığına ihtiyacı var!

Editör: Haber Merkezi