Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Adana İl Koordinasyon Kurulu (İKK),   14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleriyle ilgili yaptığı açıklamada, tüm yurttaşları oy kullanmaya, sandıklara sahip çıkmaya çağırdı.

TMMOB Adana İKK Sekreteri Ahmet Uncu tarafından yapılan açıklamada, TMMOB tarafından 14 Mayıs Seçimleri dolayısıyla Seçim Bildirgesi hazırlandığı belirtilerek, yaşadığımız dönemde seçimlerin eskisinden çok daha önemli ve çok daha yaşamsal olduğu vurgulandı.

14 Mayıs seçimlerinin ülke tarihimizin en büyük felaketlerinden birisi olan 6 Şubat 2023 Depremlerinin acısını duyumsayarak gerçekleşeceğinin kaydedildiği açıklamada “Depremin yarattığı yıkımın ve kayıplarımızın büyüklüğü, ülkemizin, kentlerimizin, binalarımızın depreme hazırlıklı olmadığını bir kez daha, çok acı biçimde yüzümüze vurdu. Kayıplarımızı ve acımızı daha da büyütense deprem sonrasında arama kurtarma ve yardım konularında yaşanan organizasyonluk, koordinasyonsuzluk ve zafiyetler oldu” sözlerine yer verildi.

Devlet kurumlarının yaşadığı çürümenin, idarecilerin liyakatsizliğinin, yönetim anlayışındaki yozlaşmanın, depremle birlikte iyot gibi açığa çıktığının kaydedildiği açıklamaya şöyle devam edildi:

“Siyasi iktidarın öncelikleri ile halkın gereksinimleri arasındaki uçurum, sermaye kesimlerinin talepleri ile bilimsel gerçekler arasındaki çelişki, rant politikaları ile kamucu tavır arasındaki ayrım, tüm ülkemizin geleceğini tehdit eder hale gelmiştir.

Yaşadığımız bu büyük doğa olayını felakete çeviren tüm bu gelişmeler,  seçimleri eskisinden çok daha önemli, çok daha yaşamsal kılmaktadır. 

Bu felaketlerin bir daha yaşanmaması için ve yaşanabilir bir ülke ve toplumsal düzen için TMMOB’nin hazırladığı seçim bildirisinde detaylarıyla belirttiğimiz aşağıdaki başlıkları kamuoyuna sunarız:

 • Anayasal Demokratik Düzen ve Demokratik Hukuk Devleti İçin
 • Bağımsızlık ve Barışçı Dış Politika İçin
 • Gerçek Bir Laiklik İçin
 • Seçimlerin Demokratikleşmesi İçin
 • Kürt Sorununun Çözümü İçin
 • Ekonominin Ülke Çıkarları ve Toplumsal Gereksinimler Doğrultusunda Örgütlenmesi İçin
 • Parasız Eğitim-Özerk,  Bilimsel, Demokratik Üniversite İçin
 • Kalkınma, Sanayileşme, Tam İstihdam ve Toplumsal Refah Bütünlüğü İçin
 • Tarımsal Kalkınma ve Gıda Egemenliği İçin
 • Emek Ve İnsan Odaklı Bir Çalışma Yaşamı İçin
 • Doğru Bir İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İçin
 • Sağlıklı İmar, Kentleşme,  Konut Ve Barınma Hakkı İçin
 • Enerjide Dışa Bağımlılığa Son Vermek İçin
 • Doğru Bir Madencilik Politikası İçin
 • Doğru Bir Ormancılık Politikası İçin
 • Doğru Bir Yapı Denetimi Ve Deprem Politikası İçin
 • Doğru Bir Ulaşım Politikası İçin
 • Doğru Bir Denizcilik Politikası Hayata Geçirilmek İçin
 • Doğru Bir Metalurji ve Malzeme Sanayi Politikası Hayata Geçirilmek İçin

14 Mayıs 2023 günü, yalnızca önümüzdeki beş yıl boyunca ülkemizi yönetecek cumhurbaşkanı için değil, aynı zamanda ülkemizin güvenli yarınları, çocuklarımızın umutlu geleceği için oy vereceğiz.

LGS sınavı yarın yapılacak LGS sınavı yarın yapılacak

Cumhuriyetimizi eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, laik temeller üzerinde yeniden inşa edebilme umudu için oy vereceğiz.

Ülkemizin güzel geleceği, umutlu yarınlarımız için oy vereceğiz!

Tüm yurttaşlarımızı,  14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde oy kullanmaya, oylarına,  sandıklara ve demokrasiye sahip çıkmaya çağırıyoruz.”