Hakimler ve Savcılar Kurulu kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeşil Sol Parti Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları'nın 12 Temmuz Çarşamba günü İyi Parti Grup Önerisi olarak TBMM Genel Kurul gündemine getirilen "Türkiye, NATO ve İsveç arasındaki mutabakat metni" üzerinde genel görüşme açılmasına ilişkin yapmış olduğu konuşmayı olduğu gibi aktarıyoruz. 

TUTANAK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

Dönem: 28 Yasama Yılı: 1 Tarih: 12.07.2023 Birleşim: 14 Ham Tutanak Sayfası:92-

Konuşmacı: TÜLAY HATİMOĞULLARI ORUÇ Seçim Çevresi: ADANA

Tutanak Metni:

________________________________________

YEŞİL SOL PARTİ GRUBU ADINA TÜLAY HATİMOĞULLARI ORUÇ (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; iki gündür NATO Liderler Zirvesi devam ediyor ve Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Erdoğan katılmış durumda. Ancak bir gün önce NATO Genel Sekreteri ve İsveç Başkanıyla yaptığı görüşmede İsveç'in NATO'ya dâhil edilmesiyle ilgili görüşmeler zinciri gerçekleşmişti ve Türkiye'den "Asla İsveç'in NATO'ya girmesine izin vermeyeceğiz." diyen Erdoğan, "Kur'an yaktılar." diyen Erdoğan her zamanki gibi dış siyasetteki "u" dönüşlerinden biriyle -ama ne yalan söyleyeyim, beni de şaşırtacak kadar bu sefer hızlı bir "u" dönüşüyle- İsveç'in NATO'ya girmesine onay vermiş oldu. Peki, bu ilk kez yapılan bir şey mi? Hayır. AKP'nin dış siyaseti çok net olarak tutarsızlık, ciddiyetsizlik, diplomasiden uzak, diyalogdan uzak ve her fırsatta tehditkâr bir dil tutturup aslında iç siyaseti dizayn etmeye çalışan ama ertesi gün de "u" dönüşü yapmada bir beis görmeyen bir siyaset. Bunu da bu örneği de görmüş olduk.

Peki, İsveç'le yapılan görüşmedeki pazarlık neydi? Pazarlık Kürtler üzerine bir pazarlıktı, "Kürtler Suriye'de bir statü kazanmasın." pazarlığıydı ve bu konuda yapılmış olan bütün çalışmalar bize şunu bir kez daha gösterdi ki AKP iktidarı ne zaman masaya herhangi bir ülkeyle oturmaya kalksa elindeki kart ve pazarlıkla kendi elini zayıflatıyor çünkü bu ülkede Kürt sorunu barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmediği için, Suriye'de bu sorunun çözülmesi engellendiği için Finlandiya'yla da görüşmeye oturduğu zaman aynı zayıflıkla oturdu, şimdi de İsveç'le aynı zayıflıkla oturmuş durumdadır. Peki, AKP iktidarının ya da Erdoğan'ın tek zayıflığı bu mu? Hayır. Neden acaba İsveç'le ilgili birden bir "u" dönüşü yapıldı? Çünkü Bilal Erdoğan'ın rüşvet davasını ABD masaya getirdi ve pazarlık Bilal Erdoğan için yapıldı, bu pazarlıklar daha önce Halkbank davası için de yapıldı.

DERYA YANIK (Osmaniye) - Ayıp, ayıp!

TÜLAY HATİMOĞULLARI ORUÇ (Devamla) - Hiç de ayıp değil, gayet doğal ve gayet normal olan bir şeyi söylemekteyim şu an.

DERYA YANIK (Osmaniye) - Ayıp, ayıp! Bu millete düşmansınız.

TÜLAY HATİMOĞULLARI ORUÇ (Devamla) - Evet, bugün, AKP iktidarının yıllardan beri yüzünü Avrasya'ya döndüğü bir NATO ülkesi olarak, yüzünü Avrasya'ya dönmüş olan Türkiye, daha doğrusu, bu iktidar şimdi birden NATO'cu oluverdi, karşımıza NATO'cu çıktı; acaba NATO'culuğu kaç ay devam edecek, çok merak ediyoruz, bunu izleyeceğiz hep beraber. Şanghay'dan vaz mı geçtiniz? Tekrar NATO'cu mu oldunuz? Bu sorular kamuoyu önüne çıkıp halka açıklama yapmanız gereken konular.

Evet, dünyada çok önemli gelişmeler oluyor, çok kutuplu dünyada emperyalist güçlerin çatışmaları, savaşları had safhaya gelmiş durumda.

    (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun, tamamlayın Sayın Oruç.

TÜLAY HATİMOĞULLARI ORUÇ (Devamla) - Bugün Rusya Ukrayna Savaşı'nın da NATO'nun sınır genişletmesi ve Çin'in Kuşak-Yol Projesi'ne karşı geliştirilen bir adım olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunun sonucunda şimdi Rusya Ukrayna Savaşı var, akabinde ne olacağını hep birlikte izleyeceğiz. Dünyadaki bu gelişmeleri, emperyalist güç savaşlarının ve yepyeni bir dünya düzeni kurulurken bu süreçte bölge ve ülkemize yansımalarını çok iyi bir şekilde irdelemek zorundayız. Buradan çıkarılacak sonuç, daha çok NATO değil, daha çok Avrasya Paktı değil, daha çok Şanghay Beşlisi değil; buradan çıkarılacak sonuç daha çok barış, daha çok diyalog, daha çok diplomasi. Dış siyaseti pinpon topuna çevirmiş olan bu iktidar ne yazık ki bu siyasi okumayı yapmaktan ve buna uygun bir dış siyaset izlemekten oldukça uzak. Her şeye hâkim olduğunu sanıp halkını yanlış bilgilendiren, muhalefetin önerilerini küçümseyen bu iktidarın dış siyaseti asla iflah olmayacaktır. (Yeşil Sol Parti sıralarından alkışlar)