Mersin Tabip Odası Başkanı Uz. Dr. Nasır Nesanır: Akkuyu Nükleer Güç Santralinde menenjit vakaları görülmeye devam ediyor.

Nesanır konuyla ilgili açıklamasına şu şekilde devam etti;

Hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hem Sağlık Bakanlığının açıklama yapması gerekiyor. Basın kuruluşlarının ve ilgili meslek örgütlerinin Akkuyu'ya girmelerine izin verilmeli.  Santralde geriye dönük sağlık taraması yapılması sağlanmalıdır.

Meningokok Menenjiti immün sistemi zayıflatan ya da baskılayan belli hastalıklar dışında kötü barınma, ağır çalışma koşulları ve yeterli-dengeli beslenmeme ile ilgili bir sınıf hastalığıdır.  Akkuyu Nükleer Santrali menenjit salgınında yaklaşık bir ay önce bir işçi memingokok menenjitten öldü (test sonucu pozitif) Ölen diğer işçi şüpheli vaka (test sonucu Ankara 'dan negatif geldi, ancak antibiyotik kullanma öyküsü var) ve yine şüpheli bir menenjit vakası iyileşti. Bu üç vakadan yirmi gün sonra pozitif bir vaka daha tespit edildi. Şu an Mersin Üniversitesi Tıp fakültesinde yatmakta ve genel durumu iyi.  İkisi kesin 4 vakanın birbiriyle temas ya da yoğun temas öykünün olmaması şu iki hususa dikkat çekiyor. Birincisi insanlar meningokokların tek doğal rezervuarıdır. Herhangi bir zamanda ergenlerin ve yetişkinlerin yaklaşık %10'u N. meningitidis'in asemptomatik nazofaringeal taşıyıcılarıdır (hastalık oluşturmadan). Bu durumda ağır çalışma koşulları, kötü beslenme ve kötü barınma koşulları taşıyıcı kişilerde hastalık tablosuna dönüşebilir. İkinci husus santralde çok farklı ülkelerden işçiler çalışıyor bundan kaynaklanan bir durumda olabilir. Mutlaka örneklem üzerinden bir sağlık taraması yapılması ve sağlık taraması sonucunda neisere menengitisin yangi alt türleri tespit edildiyse hac ve umreye gidenlerden olduğu gibi işçilere de aşı yapılması gerekiyor.

Meningokok isimli bakteri çeşitli hastalık tablolarına yol açar. Bunlar arasında en sık görülenleri ve en tehlikeli olanları meningokoksemi ve menenjittir. Meningokok infeksiyonlarında tek rezervuar insandır. Meningokok menenjitinde bulaş, enfekte kişinin burun ya da boğazından direk temas ya da damlacık yolu ile gerçekleşmektedir.

Hastalık yoğun temas ile yayılmaktadır ve burada barınma koşulları, çalışma temposunun yüksekliği ve beslenme yetersizliği bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olmakta ve hastalık sonucunda ölüm oranları yüzde 10-15'dir.

Meningikok aşısın uygulanması, bireylerin ve toplumun sağlığını korumak için önemli bir adımdır. Meningokok aşısının önemli bir özelliği belirli meningokok tiplerine karşı koruma sağlamasıdır. Farklı bölgelerde ve yaş gruplarında farklı tipler yaygın olabilir.

Meningokok enfeksiyonuna en sık yol açan 5 serogrup (meningokok bakterisinin tipi) mevcut. Bunlar için aşılar mevcuttur.

Dr. Cüneyt Genç, “Toplumun sağlığına zarar verilmemeli” Dr. Cüneyt Genç, “Toplumun sağlığına zarar verilmemeli”

Bu aşılar bakterinin farklı tiplerine karşı koruyuculuk sağlamaktadır ve hastalıktan koruyuculuk oluşturabilmek için aşılama eksiksiz olmalıdır.

Ülkemizde bu serogruplara karşı koruma sağlayan 2 grup (ACYW ve B aşıları) meningokok aşısı ruhsatlıdır. Bu aşılarda koruyucu bağışıklık yanıtı yaş gruplarına göre küçük farklılıklar göstermekle birlikte her 10 kişiden 6-9’unda (ortalama 8’inde) tüm aşı dozları tamamlandıktan 1 ay sonra gerçekleşmektedir.

Editör: Haber Merkezi