Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi reform paketi çalışmasında sona gelindiğini açıkladı. Bu paket, vergi adaletini güçlendirmeyi ve sermayeye yönelik vergi düzenlemelerini içermektedir. İşte paketle ilgili detaylar:

Yeni Vergi Reform Paketi İçeriği

 1. Vergi Adaleti ve Etkinliği:

  • Paket, vergi adaletini güçlendirmek ve vergilendirilmemiş alan bırakmamak amacıyla hazırlanmıştır.
  • Vergi adaletinin güçlendirilmesi, sermayeye yönelik vergi uygulamaları getirilmesi ve doğrudan vergilerin payının artırılması hedeflenmektedir.
 2. Çok Uluslu Şirketlere Asgari Kurumlar Vergisi:

  • Çok uluslu şirketlerden asgari kurumlar vergisi alınacak.
  • Yıllık konsolide hasılatı 750 milyon avro eşiğini aşan şirketler, düşük vergilendirilen ülkelerdeki şubeleri için en az %15 kurumlar vergisi ödeyecek.
  • Eğer ilgili ülkede ödenen kurumlar vergisi %15'in altındaysa, aradaki fark tahsil edilecek.
 3. Hibrit Vergi Modeli:

  • Kurumlar vergisi mükelleflerinin beyanları ile hasılat ve ödeme güçlerinin kıyaslandığı hibrit bir model uygulanacak.
  • Ödenecek vergi, beyan edilen kazancın ve gelir tablosundaki kazancın belirli bir oranı esas alınarak belirlenecek.
  • Ödenen asgari kurumlar vergisi, izleyen 5 hesap döneminde mahsup edilebilecek.
 4. Asgari Gelir Vergisi:

  ATO Başkanı Bayram’dan AKAMDER’e  Hayırlı Olsun Ziyareti ATO Başkanı Bayram’dan AKAMDER’e  Hayırlı Olsun Ziyareti
  • Ticari, zirai ve serbest meslek kazançlarına asgari gelir vergisi uygulanacak.
  • Beyan edilecek kazanç, gelir ve kazanç bildirimi tablosundaki getirilerin belirli bir oranından az olamayacak.
  • Serbest meslek kazancı elde edenlerin beyan edecekleri kazanç, brüt asgari ücretin yıllık tutarının altında olamayacak.
  • Yeni işe başlayanlar 3 yıl asgari vergiden muaf olacak.
 5. Artırımlı Kurumlar Vergisi:

  • Banka ve finans kurumlarının yanı sıra yap-işlet-devret modeliyle faaliyet gösteren kurumların kazançlarına uygulanan kurumlar vergisi oranı %25'ten %30'a çıkarılacak.
  • Diğer sektörlerde kurumlar vergisi oranları sektöre göre farklılık gösterecek:
   • Reel sektör: %25
   • Banka ve finans: %30
   • İhracat yapan firmalar: %20
   • Halka açık şirketler: %23
   • İmalatçılar: %24

Reformun Amacı ve Etkileri

 • Vergi Adaletinin Güçlendirilmesi:
  • Reformun amacı, vergi adaletini güçlendirmek ve vergi tabanını genişletmektir.
 • Dolaysız Vergilerin Artırılması:
  • Dolaysız vergilerin payının artırılması hedeflenmektedir.
 • Uluslararası Vergi Uyumunun Sağlanması:
  • Çok uluslu şirketler için getirilen asgari kurumlar vergisi, uluslararası vergi uyumunu artırmayı hedeflemektedir.
 • Yeni Yatırımcıların Desteklenmesi:
  • Yeni yatırımcılar ve iş kuranlar için belirli muafiyetler getirilerek teşvikler sunulmaktadır.

Bu yeni vergi reform paketi, TBMM'ye sunulmak üzere hazırlıklarını tamamlamış durumda ve onaylanması halinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Editör: Haber Merkezi