Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Çiçek OTLU; ruhsatsız silahların yaygınlaşması ve bireysel silahlarla işlenen suç sayısında artış konusunda soru önergesi verdi.

İstanbul Esenyurt'ta iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı bireysel silahlanma konusunu tekrar gündeme getirmiştir.  Bireysel silahlanma konusunda faaliyet gösteren Umut Vakfı, Türkiye’nin, silahlanma konusunda 178 ülke arasında 14. sırada yer aldığını belirtmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü, 09-07-2022 tarihinde yaptığı açıklamada; kamu görevlisi 244 bin 184, emekli kamu görevlisi 198 bin 428, can güvenliği 53 bin 312, meslek mensubu 131 bin 841 olmak üzere toplam 627 bin 765 taşıma ruhsatlı silah bulunduğu, ateşli silah ve kesici delici aletle işlenen olay sayısının 2021 yılında 1633 olduğu bilgisini vermiştir.

Jandarma Genel Komutanlığı’nın verilerine göre 2018 yılında 7 bin 630 kişi, 2021 yılında 16 bin 569 kişi silah bulundurma ruhsatı almıştır. Taşıma ruhsatı alan ise   2018 yılında 3 bin 41 kişi, 2021yılında 9 bin 870 kişidir. Türkiye’de toplam 2,5 milyon ruhsatlı, 25 milyon da ruhsatsız silah bulunduğunu iddia edilmektedir. Bireysel silahlanma şiddeti, suçu ve kazaları artırmakta, her yıl ortalama 3 bin kişi bireysel silahlarla hayatını kaybetmektedir. Eurostat’ın 2011 yılı verilerine göre Avrupa ülkeleri arasında Türkiye ateşli silahlarla cinayette 3. sıradadır. Adalet Bakanlığı, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet suçu işleyen kişi sayısının 2018 yılında 58 bin 369 kişi, 2019 yılında 60 bin 764 kişi, 31 Aralık 2022 itibarıyla 70 bin kişi olduğunu açıklamıştır. Anayasa’nın 17. maddesinde, “Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.” hükmü bulunmaktadır.  

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme, yaşama hakkının en temel insan hakkı olduğunu, bu hakkın yasalar tarafından korunması gerektiğini ifade etmiştir. Bireysel silahlanmanın yoğun bir şekilde artmasının nedenlerinden biri; ateşli silahlarla mermilerinin yapılması, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurulması hakkında hükümleri barındıran 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunu ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun  etkin bir şekilde uygulanmaması, hukuk sistemindeki aksaklıklar, cezasızlık politikası, ilgili kamu kurum ve kuruluşların denetim başta olarak görevlerini yerine getirmemeleri ve internet üzerinden dahi ateşli silahlara olan erişimin kolaylığıdır. Silah satıcıları, sayısız internet sitesi ve sosyal medya platformlarında, hemen herkese ulaşabilmekte, kısa süre içerisinde silahlar kargo ile alıcıya ulaştırılmaktadır. Türkiye Psikiyatri Derneği’ne göre, ateşli silah bulundurmak isteyenlerin, psikolojik ve nörolojik rahatsızlıklarının olmaması gerekmektedir. Ancak bireysel silah ruhsatı için sağlık kurulu raporunda çoğu zaman psikiyatrik muayenesi yapılmamaktadır.  29 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe giren 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 6136 sayılı Kanunun ruhsat verilmesi ile ilgili maddesine kolaylık getirilmiştir.

Ruhsatsız silahların yaygınlaşması, bireysel silahlarla işlenen suç sayısında artış, bireysel silahlanmaya acil müdahale edilmesi gerektiğini göstermektedir.

Bu bağlamda;

1-Türkiye’de önemli bir sorun olan ruhsatsız silahlanmayı engellenmesi için ne gibi çalışmalarınız vardır? Son beş yılda kaç ruhsatsız silah yakalanmıştır? Ruhsatsız silah bulunduran ve kullananlara cezai yaptırımların arttırılmasına ilişkin çalışmanız var mıdır?  

2-Kişi hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla bireysel silahlanmayı sınırlayacak hukuki düzenlemeler yapacak mısınız? Ruhsatlı ya da ruhsatsız silaha erişimdeki kolaylığın kaldırılması, bireysel silahlanmanın engellenmesi konusunda Hükümetiniz gerekli tedbirleri alacak mıdır?

3-İnternetten silah satışının yasaklanması için ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapacak mısınız? Silah satışı yapılan internet siteleri ve sosyal medya platformları incelenmekte midir?

4-Özendirici olmaması amacıyla filmlerde ve dizilerde silah kullanımını yasaklamak için girişimleriniz olacak mıdır?

5-Resmi verilere göre, Türkiye genelinde silah satışı yapan kaç işyeri vardır? Silah satışı yapılan işyerlerinin denetimleri hangi sıklıkla ne şekilde yapılmaktadır?

6-Silah bulundurmanın sorumlulukları ve sonuçları üzerine özellikle okullarda eğitim verilmesi, kamu spotları hazırlanması için ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapacak mısınız?

7-Silah ruhsatı almadan önce kişilere detaylı psikolojik değerlendirme yapılması için gerekli düzenlemeler yapılacak mıdır?  

8-2023 yılı ilk yedi ayında kaç kişi silah bulundurma ve taşıma ruhsatı almıştır? Ruhsatlardan ne kadar gelir elde edilmiştir? Hazineye para akışının olması için silah ruhsatı verilmesinde kolaylık sağlandığı iddialarına ilişkin açıklamanız var mıdır? 

9-Son beş yılda yabancı uyruklu kaç kişiye taşıma ve bulundurması için silah ruhsatı verilmiştir? Bu kişilerden kaç kişi suça karışmıştır?