Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kalmakta olan 27 yaşındaki Şivekar Ataş, ileri derecede kalp ve yüksek tansiyon hastasıdır. Acil ameliyat olması gerekmektedir.  Dayatılan kelepçeli muayene ve çıplak arama gibi hak ihlalleri nedeniyle Ataş’ın tedaviye erişmesi engellenmektedir.

Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Çiçek Otlu, Şivekar Ataş’ın yaşadığı hak ihlalleri üzerine soru önergesi verdi.

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishaneler Komisyonu; hasta tutukluların durumuna dikkat çekmek amacıyla her hafta düzenledikleri “F Oturumu” etkinliğinin 593. açıklamasında, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kalmakta olan ağır hasta tutuklu Şivekar Ataş’ın sağlık durumunu aktarmıştır. Açıklamada; tedaviye ulaşamayan tutukluların ölümle karşı karşıya olduğunu vurgulanmış ve tutukluların yaşam ve sağlıklarının korunması için her türlü önlemi almak zorunda olan yetkililere Anayasa, yasalar ve uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülükleri hatırlatılmıştır.

27 yaşındaki Şivekar Ataş, ileri derecede kalp ve yüksek tansiyon hastası olmasının yanı sıra rahminde oluşan kist nedeniyle acil ameliyat olması gerekmektedir.  Ancak, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda dayatılan kelepçeli muayene ve çıplak arama gibi hak ihlalleri nedeniyle Ataş’ın tedaviye erişmesi engellenmektedir. Annesi Rabia Ataş “Şivekar haksızlıklara itiraz ettiği için Tarsus Hapishanesi’nde iken işkenceler gördü, gözleri morardı ve süngerli odaya konuldu. Bunun sonucunda da vücudunda yaralar çıktı. Pandemi döneminde ise hiçbir tedavisi yapılmadı. Şivekar’ın kalp kapakçığında çürüme olmuş, 20 günde bir kalp kapakçığındaki çürüme için iğne olması gerekiyor ama pandemi döneminde yapılmamıştır. Bel fıtığından dolayı da ameliyat olması gerekiyor. Son görüşmemizde kızımı tanımakta güçlük çektim. Aşırı zayıfladığını gördüm. Bana rahminde 2 kist çıktığını söyledi ve bunun için de acil ameliyat olması gerekiyor.”  İddialarında bulunarak, kızının tedavisinin bir an önce yapılmasını ve ameliyat sonrasında refakatçi olmak istediğini belirtmiştir.

Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve yasalar, tutukluların yaşam hakkının korunmasını ve sağlığa erişim haklarının sağlanmasını devletin yükümlülüğü olarak belirlemiştir. Sağlığa erişim hakkının engellenmesi can kayıplarının yaşanmasına neden olmaktadır. Birleşmiş Milletler Avrupa Cezaevleri Kurallarına göre “Özgürlüğünden yoksun bırakılan herkese insan haklarının gerektirdiği gibi saygılı davranılmalıdır” ilkesinin benimsenmesi, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazına ilişkin yasanın 6. maddesinde “Ceza infaz kurumlarında hükümlülerin yaşam hakları ile beden ve ruh bütünlüklerini korumak üzere her türlü koruyucu tedbirin alınması zorunludur” hükmü gereği Şivekar Ataş’ın etkin sağlık hizmeti almasının sağlanması gerekmektedir.

Bu bağlamda;

1- Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kalmakta olan ağır hasta tutuklu Şivekar Ataş’ın sağlık durumu Bakanlığınızın bilgisi dahilinde midir?

2-İleri derecede kalp ve yüksek tansiyon hastası olan Şivekar Ataş’ın, rahminde oluşan kist nedeniyle acil ameliyat olması gerektiği halde, kelepçeli muayene, çıplak arama gibi nedenlerle tedavi olmasının, sağlığa erişim hakkının engellendiği bunun ağır hak ihlaline girdiği iddialarına ilişkin açıklamanız var mıdır? Şivekar Ataş’ın etkin tedavisinin sağlanması için girişimleriniz olacak mıdır?

3- Şivekar Ataş’ın annesinin” Tarsus Hapishanesi’nde iken işkenceler gördü, gözleri morardı ve süngerli odaya konuldu. Bunun sonucunda da vücudunda yaralar çıktı. Pandemi döneminde ise hiçbir tedavisi yapılmadı. iddiaları araştırılacak mıdır? Tarsus Ceza İnfaz Kurumu’nda işkence uyguladığı iddia edilen görevliler için inceleme başlatılacak mıdır?

4- Şivekar Ataş’ın sağlık durumu dikkate alınarak infazının ertelenmesi için girişiminiz olacak mıdır?

5-Ameliyat için gün verildi halde ameliyatı neden yapılmamıştır? Annesinin, kızının tedavi edilmesi ve ameliyat sonrası refakatçi olmak istediği talebi değerlendirilecek midir?

6-Ring aracı ile hastaneye sevk, kelepçeli muayene, çıplak arama gibi nedenlerle hasta tutukluların tedavi haklarından yararlanamadıkları Bakanlığınızın bilgisi dahilinde midir? Hasta tutukluların; insan onuruna yakışır şekilde tedavi olmalarının sağlanması için çalışmalarınız var mıdır?