CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya; "Bingöl’ün Genç İlçesinde, Genç Anadolu Lisesi müdürü Abdurrahman Yılmaz, bazı sınıflarda karma eğitime son vererek kız ve erkek öğrencilerinin sınıflarını ayırmıştır.  Okul yönetimi, daha sonra da öğrenciler arasında “referandum” düzenlemiştir. Uygulamanın yeni eğitim yılının başından itibaren uygulandığı ortaya çıkmıştır.

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 15. Maddesinde “Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır.”  hükmüne rağmen, karma eğitime son verilmesi, eğitim devrimlerine yapılan bir tehdittir.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN İLK YARI KARNESİ PEKİYİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN İLK YARI KARNESİ PEKİYİ

Yıldırım Kaya; "TBMM Başkanlığına verdiğim soru önergesiyle konuyu Meclis gündemine taşıyarak, Milli eğitim Bakanı Mahmut Özer’e sordum."

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 Aşağıdaki sorularımın Anayasa’nın 98, TBMM İçtüzüğü’nün 96 ve 99’uncu maddelerine uygun olarak, T.C.  Milli Eğitim Bakanı Mahmut ÖZER tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 23.12.2022

Yıldırım KAYA

Ankara Milletvekili

Bingöl’ün Genç İlçesinde, Genç Anadolu Lisesi müdürü Abdurrahman Yılmaz, bazı sınıflarda karma eğitime son vererek kız ve erkek öğrencilerinin sınıflarını ayırmıştır. Okul yönetimi, daha sonra da öğrenciler arasında “referandum” düzenlemiştir. Uygulamanın yeni eğitim yılının başından itibaren uygulandığı ortaya çıkmıştır.

Okul müdürü Abdurrahman Yılmaz, “Bazı sınıflarımızda karma eğitim var, bazılarında da velilerimizin isteği ile farklı bir uygulama var. Tamamen velilerin isteği ile olan bir şey” açıklamasını yaparak kendini savunmuştur.

Olay Eğitim Sen Bingöl Şubesinin yaptığı açıklama ile ortaya çıkmıştır. Genç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından müdür hakkında soruşturma başlatıldığı açıklanmıştır.

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 15. Maddesinde “Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır.” hükmüne rağmen, okul müdürünün velilerin talebiyle karma eğitime son vermesi, eğitim camiasında ve kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştır.

Bu bilgiler kapsamında;

1. Okul müdürü Abdurrahman Yılmaz, Milli Eğitim Temel Kanununa rağmen karma eğitime nasıl son vermiştir?

2. Karma eğitime yeni eğitim yılının başında son verildiğine göre,  Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Genç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olaya neden anında müdahale etmemiştir?

3. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 15. Maddesinde “Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır.”  hükmüne rağmen, okul müdürü karma eğitime son vererek neyi hedeflemiştir?

4. Okul müdürleri okulları velilerin taleplerine göre mi yönetmektedir?

5. Okul müdürlüğü yapma ehliyetine sahip olmayan Abdurrahman Yılmaz, görevden alınacak mıdır?

6. Karma eğitime son verilen başka okullar da var mıdır? Bu konuda bir araştırma yapılmış mıdır?