CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya; "Üniversiteleri Kapatmak Gençleri Hayattan Koparmaktır" Başlıklı Açıklamasında "Bu karar hemen geri çekilmeli ve üniversite senatoları göreve çağrılmalıdır" dedi.

Kaya konuyla ilgili açıklamasına şu şekilde devam etti;

 6 Şubat depremi ile yaşadığımız büyük felaketin yaralarını sarmak için herkes büyük bir mücadele veriyor.

Ancak 11 Şubat günü Cumhurbaşkanı tarafından duyurulan “Üniversitelerin yaza kadar kapatılması ve eğitime uzaktan devam edilmesi” kararı herhangi bir akılcı ya da bilimsel bir gerekçeye dayanmamaktadır. “KYK yurtlarının depremden etkilenen vatandaşlarımızın kullanımına açılması” gerekçesi bunu net bir şekilde göstermektedir. 

Alınan bu kararın temelden yoksun olması ve ileride daha büyük yaralar açacağı bir gerçektir.  O nedenle aşağıda belirtilen gerekçeler göz önüne alınarak bu karar geri çekilmelidir.

1.     Depremden etkilenen ve evsiz kalan vatandaşlarımıza hızlı bir yaşam alanı bulmak oldukça doğru bir karardır.  Ancak KYK yurtlarının uzun süreli bir çözüm olmayacağı açıktır; ailelerin uzun süre kalabilecekleri mekanlara aktarılması gerekir.

2.     Deprem bölgesinden farklı illerdeki üniversitelerde okuyan ve KYK yurtlarında kalan öğrenciler memleketlerine nasıl ve nereye gidecekler. Yurtlardan çıkartılacak bu öğrencilerin durumu ne olacak?

3.      Deprem bölgesinde İnternet altyapısı ve mobil telefon hatları çökme noktasına gelmiştir. Birçok öğrencinin bilgisayara erişimi de kalmamıştır.  Bu nedenle uzaktan eğitime geçilmesi durumunda binlerce öğrencinin ve öğretim elemanının eğitime erişimi olmayacaktır.

4.     Deprem bölgesinde depremden etkilenen üniversite sayısı kısıtlıdır.  Ülkemizde üniversiteler ağırlıklı olarak İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerdedir.  O yüzden ülkenin üniversitelerinin çok büyük kısmının yer aldığı illerde uzaktan eğitime geçmek temelsiz bir politikadır.

5.     Öğrencilerin deprem bölgelerinden ve büyük yıkıntıdan bir an önce çıkmaları, normal yaşama dönmeleri, akranlarıyla yaralarını sarmaları için yaşadıkları illerin dışında okudukları üniversitelerin yerleşkelerine dönmeleri onların psikolojik-sosyal ve fiziksel sağlıkları için çok önemlidir.  Bu gerçeği göz ardı edip öğrencilerimizi yıkıntılara mahkum etmek ne akla ne mantığa ne de ahlaka uygun değildir.

6.     Ailelerinde çok büyük kayıplar yaşayan, evlerini ve mallarını kaybeden öğrenci ve öğretim elemanlarının hiçbir şey olmamış gibi uzaktan eğitime devam etmeleri beklenemez.  Bu öğrenciler ve öğretim elemanları için dönem izni hakkı verilmesi en akıllıca politika olacaktır.  Ayrıca isteyen öğrencilere kayıt dondurma hakkı da tanınmalıdır.

7.     Üniversiteleri kapatmak yerine, depremden zarar görmemiş üniversitelerin uygun bölümlerine deprem bölgesindeki üniversitelerin öğrencilerini misafir öğrenci olarak alınıp, derslerine bu üniversitelerde devam etmelerine izin verilmelidir.  Böylece öğrenciler hem eğitimlerine devam edebilecek hem de yaralarını daha hızlı saracaklardır.

8.     Deprem bölgesinde olmayan üniversitelerin önümüzdeki dönem eğitime hangi formatta devam edecekleri kararı ancak o üniversitelerin “senatolarınca” alınacak bir karardır.  Her üniversitenin koşulu ve o üniversitede okuyan ve depremden etkilenen öğrenci sayısı farklı olduğu için böyle bir karar Ankara’dan alınamaz.

9.     Depremden etkilenen öğrencilerin eğitim hakkını korumak için bu öğrencilere derslere uzaktan (online) katılım hakkı tanınabilir ve dersler hibrid olarak verilebilir. Hibrid olarak verilebilecek derslere ise Bölüm ve Fakülte Akademik kurulları karar verebilirler.

10.  Üniversiteleri tümden kapatmak yerine; ilköğretim ve ortaöğretimde olduğu gibi üniversitelerde de makul bir süre ara verilebilir.

11.  Kamuya ait misafirhaneler, kurum otelleri ya da benzeri kurumlar öncelikle depremzedelerin kullanıma açılmalıdır.

Sonuç olarak alınan bu karar hem pedagojik hem psikolojik hem de sosyolojik olarak öğrencilerin, öğretim elemanlarının ve üniversitelerin faydasına alınmış bir karar değildir. Bu nedenle bu karar hemen geri çekilmeli ve üniversite senatoları göreve çağrılmalıdır.

Yıldırım KAYA

CHP Ankara Milletvekili

12 Şubat 2023

Editör: Haber Merkezi