Üniversitelerde antidemokratik uygulamaların son bulması için, parasız, bilimsel ve demokratik eğitim, özgür üniversiteler için mücadele büyüyerek devam edecek!

EMEK PARTİSİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SEDAT BAŞKAVAK; "ÜNİVERSİTELERDE ANTİDEMOKRATİK UYGULAMALARIN SON BULMASI İÇİN, PARASIZ, BİLİMSEL VE DEMOKRATİK EĞİTİM, ÖZGÜR ÜNİVERSİTELER İÇİN MÜCADELE BÜYÜYEREK DEVAM EDECEK!"

Başkavak konuyla ilgili açıklamasına şu şekilde devam etti;

Yükseköğrenim Kurulu, 41 yıldır üniversitelerdeki antidemokratik uygulamaların aracı olmaya devam ediyor. 12 Eylül faşist darbesinin bir ürünü olan ve zaten üniversitelerde tesis edilememiş demokratik, özerk anlayışı tamamıyla tasfiye etmek üzere kurulan YÖK, 41 yıl boyunca üniversite gençliğinin parasız, bilimsel, demokratik eğitim talebini bastırma mekanizması olarak işlev gördü. Bugün ise tek adam yönetimi YÖK’ü üniversitelere yönelik en azılı saldırıları için kullanılıyor.

İktidara geldiğinde bir darbe kurumu olan YÖK’ü kaldıracağını söyleyen AKP, geçen 20 yılda üniversite gençliğinin demokratik ve özerk üniversite talebini karşılamak bir yana dursun bunların kırıntılarını dahi ortadan kaldırmaya dönük adımlar attı. Şimdi de ÖTK seçimlerinin “ertelenmesi”, üniversitelerde seçimlerin kaldırılması ve rektörlerin Cumhurbaşkanı tarafından atanması, üniversitelerde başta kadın çalışmaları toplulukları olmak üzere öğrenci kulüp ve topluluk faaliyetlerinin hedef alan İçişleri Bakanlığı genelgesi aracılığıyla saldırılar sürüyor. 12 Eylül darbesinin ürünü YÖK, Erdoğan yönetimi tarafından yeni saldırıların aracı olmaya devam ediyor.

Bu saldırılarının katmerlenerek devam ettiği ülkemizde on binlerce öğrenci barınamaz durumda. Üniversiteli gençlerin yarısından fazlası hem okuyor hem çalışıyor. Yemekhane ve yurtlara ödenen ücretlerin toplamı ortalama KYK bursunu geçiyor, koşulların kötülüğü de cabası. Üniversite öğrencilerinin atanmış rektörlerin istifası talebine rağmen tek adam yönetimi üniversitelerde antidemokratik uygulamalara devam ediyor. Özgür düşünceyi ve bilimi savunan bilim insanları antidemokratik genelgelerle üniversitelerden tasfiye ediliyor. Akademi, Türkiye tarihinin en baskıcı dönemlerinden birini yaşıyor. Buna mukabil özel ve vakıf üniversiteleri yoluyla yüksek öğrenim, paranın ve piyasanın hizmetine sunuluyor.  Tek adam yönetiminin üniversite ve üniversite gençliğine sunduğu tablo budur. Darbe yönetiminden kalmış YÖK ve bütün antidemokratik kurumlar bu tablonun ayakta kalmasına hizmet etmektedir.

Üniversitelerde antidemokratik uygulamaların son bulması için, parasız, bilimsel ve demokratik eğitim, özgür üniversiteler için mücadele büyüyerek devam edecek!

SEYHAN’DA 1260 ÖĞRENCİ EĞİTİM YARDIMINDAN YARARLANDI SEYHAN’DA 1260 ÖĞRENCİ EĞİTİM YARDIMINDAN YARARLANDI

Darbe kurumu olan YÖK kaldırılsın!

Parasız, Bilimsel Eğitim!

Özgür ve Demokratik Üniversite!

SEDAT BAŞKAVAK

Genel Başkan Yardımcısı