17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi, Transfobi ve İnterfobi Karşıtı Günün ne denli önemli olduğunu bugün bir kez daha hatırlıyoruz. Özellikle coğrafyamızda, içinde bulunduğumuz dönem bugünün önemini bizlere hatırlatıyor. İktidarın kullandığı ötekileştirici ve nefret dili, kolluk kuvvetlerinin uyguladığı şiddet, trans cinayetleri günbegün artmakta ve maalesef toplumsal bir “zemin” hazırlamakta.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde ayrımcılık yasaktır ve Türkiye bu sözleşmeyi kendi anayasasının üstünde kabul etmiştir. Yazılı hukukta durum böyledir ancak uygulamada, çok farklı durumla karşı karşıya kalınmaktadır.

Kaldı ki Türkiye Cumhuriyeti devletinin, kendi iç hukukunda da ayrımcılık yasaktır.

Türkiye, hukuk devleti olamadığı için her zaman yazılı hukukla uygulama arasında farklar varlığını devam ettirmekte. Bu sözleşmeleri ve iç hukuk düzenlemelerini hüküm altına almış devlet güçleri ve özellikle iktidar maalesef ki kendi imzalarına aykırı davranmaya devam etmektedirler.

UNFPA, uluslararası günün şerefine, LGBTQI+ hakları ile cinsel sağlık ve üreme sağlığı ve haklarının küresel insani yardım ve iklim değişikliğine dayanıklılık politikalarına entegre edilmesi çağrısında bulunuyor.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu UNFPA Tarafından Konuyla İlgili Yapılan Açıklama Şu Şekilde;

Dünya lezbiyen, gey, biseksüel, transgender, queer, interseks ve aseksüel kişilerin haklarının korunmasında büyük zorluklarla elde edilen ilerlemelere tanık oluyor; ancak önümüzde hala uzun bir yol var.

Gelişmelere ve zorluklara dikkat çekmek amacıyla Uluslararası Homofobi, Transfobi ve Bifobi Karşıtı Günün bu yılki teması şöyle: "Geride kimse kalmasın: Herkes için eşitlik, özgürlük ve adalet."

Son gelişmeler arasında şunlar yer alıyor: Sosyal ve hukuki normlar, LGBTQIA+ bireylerini kriminalize etmekten ziyade onların haklarını korumaya doğru kaydı. 2019'dan bu yana 11 ülke evlilik eşitliğini yasallaştırdı. 2017'den bu yana 13 ülke LGBTQIA+ cinselliğini suç sayan  yasaları kaldırdı .

Dahası, cinsel ve toplumsal cinsiyet azınlıklarının haklarını koruyan politikalar her düzeyde zemin kazanıyor. Son aylarda Birleşmiş Milletler organları transseksüel dostu HIV bakımı , interseks kişilerin haklarının korunması ve sağlık hizmetlerinde  LGBTQIA+ kişilere yönelik ayrımcılığın sona ermesi yönünde çağrıda bulundu.

Bu değişimler LGBTQIA+ bireylerini güçlendirdi ve sağlık sistemlerini hassas ve damgalanmayan bakıma erişimi iyileştirmeye teşvik etti.

Ancak ilerlemeye rağmen ayrımcılık ve damgalanma devam ediyor ve bu da ciddi sağlık eşitsizliklerine ve diğer eşitsizliklere yol açıyor. Düzinelerce ülke hala rızaya dayalı eşcinsel ilişkileri suç sayıyor . Bazı yerlerde LGBTQIA+ bireyler kimlikleri nedeniyle ölüm cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor, bu da onları hak ihlallerine karşı son derece savunmasız ve sağlık hizmetlerine sınırlı erişimle karşı karşıya bırakabiliyor. Ve birçok siyasi lider kutuplaştırıcı politikalar ve zararlı söylemler kullanıyor.

Tüm bunlar LGBTQIA+ bireylerinin yoksulluk, şiddet ve diğer ötekileştirme biçimleriyle yüzleşmeye zorlanma olasılığını artırıyor . İklim krizleri gibi insani acil durumlarda eşitsizlikler derinleşiyor. Sonuçlar hayatı tehdit edici olabilir ve ayrımcılık ve ihmal nedeniyle barınma ve afet yardımı elde etme mücadelelerine yol açabilir.

TKH, Ülke Yanıyor, AKP Seyrediyor… TKH, Ülke Yanıyor, AKP Seyrediyor…

UNFPA, uluslararası günün şerefine, LGBTQI+ hakları ile cinsel sağlık ve üreme sağlığı ve haklarının küresel insani yardım ve iklim değişikliğine dayanıklılık politikalarına entegre edilmesi çağrısında bulunuyor.

UNFPA, her yerde herkesin haklarını ve seçimlerini temsil eder. UNFPA İcra Direktörü Dr. Natalia Kanem, "LGBTQIA+ bireyleri de diğerleri gibi eşit haklardan tam anlamıyla yararlanmayı hak ediyor" diyor. “Dünyanın pek çok yerindeki ilerlemelere rağmen hâlâ ciddi ayrımcılık ve damgalanmalara maruz kalıyorlar. Bu yanlış. Çatışma ve kriz zamanlarında hakları göz ardı edilebiliyor, korunma ve sağlık hizmetlerine yönelik benzersiz ihtiyaçları karşılanamayabiliyor. Kimseyi gerçekten geride bırakmamak, LGBTQIA+ bireylerinin haklarını her ortamda korumak ve onları insani hazırlık, müdahale, yardım ve iyileştirme çabalarına tam olarak dahil etmek anlamına gelir.”

Editör: Haber Merkezi