Farklı inanç grupları zorunlu din dersleri ve her biri din dersine çevrilmiş olan diğer dersler aracılığı ile yıllardır asimile edilmektedirler.

ADANA ALEVİ PLATFORMU, 2022/2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İLE İLGİLİ “ZORUNLU DİN DERSLERİ KALDIRILSIN” BAŞLIKLI BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Platform Dönem Sözcüsü Sıtkı Keskin tarafından okunan basın açıklamasında; “Ülkemizde yaşayan hiçbir çocuk; dilinden, inancından, milliyetinden, memleketinden ve cinsiyetinden dolayı horlanmamalı ve herhangi bir ayrımcılığa tabi tutulmamalıdır” dedi.

Sivas Serinyayla Sosyal, Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı da olan Sıtkı Keskin açıklamasına şu şekilde devam etti;

Kıymetli basın mensupları basın toplantısına katılımınız için teşekkür ediyoruz

Sevgili Canlar

Bildiğiniz gibi yeni bir eğitim öğretim yılına eksikler le, aksaklıklarla öğretmenlerimizin bir kısmının sözleşmeli, bir kısmının kadrolu, bir kısmının da ücretli olarak tanımlanması eğitim bilim verilerine aykırıdır. Aynı eğitimi almış, aynı formasyondan geçmiş eğitim emekçilerinin, hak etmedikleri ücretlerle çalıştırılması;  öğretmenler arasında ayrım yapma, emeklerini hiçe sayma, ucuz iş gücü olarak görme anlamına gelir. Öğretmenin kafası rahat olmayınca ve sistemin eksik ve yanlışları, tekçi anlayışı ile birleşince, öğretmen öğrencisine ister istemez vermesi gereken eğitimi öğretimi verememektedir. Velilerimizin ekonomik sıkıntıları; servis, yemek, giysi ücretlerinin paralı ve astronomik Ücretler olması, aileleri son derecek sıkıntıya sokmaktadır. Hâlbuki sosyal devlet anlayışında eğitim ve öğretim vatandaşlara ücretsiz olmalıdır.

Bizim açımızdan ise daha önceki senelerde de belirttiğiniz gibi yine söylemek zorunda kaldık; ne yazık ki okullarımızda verilen din derslerinin zorunlu olmaya devam etmesi ülkemizde yaşayan Alevileri ve bu dersi almak istemeyen velileri incitmektedir. Dolayısı ile derhal zorunlu din dersleri seçmeli hale gelmelidir ve müfredat tüm inançlara göre düzenlenmelidir.  Ayrıca daha önceki senelerde yaşadığımız bazı ırkçı, mezhepçi, ayrımcı anlayışlı bazı din kültürü öğretmenlerinin Alevi öğrencilerine parmak kaldırtıp "sizler namaz kılmaz oruç tutmazsınız, siz Alevi sınız" gibi ithamlarla karşılaşmak istemiyoruz.

Bildiğiniz gibi ülkemiz bir mozaik şeklindedir. Türk'ü, Kürd'ü, Arab'ı, Çerkez’i ve diğer etnik kökenli tüm vatandaşlarımızın ana dilde, parasız eğitim - öğretim görmesi için gerekli çalışmalar yapılmalı ve okullarda özgürlükçü bir eğitim - öğretim verilmelidir. Hiçbir dönemde tam anlamı ile laik olmamış olan sistem son yıllarda laikliğin kırıntılarını bile ortadan kaldırmıştır.

Eğitim sistemi tam anlamı ile Türk-İslam sentezine, erkek egemen anlayışına uygun, tekçi eğitim verilmektedir. Ayrıca farklı inanç grupları zorunlu din dersleri ve her biri din dersine çevrilmiş olan diğer dersler aracılığı ile yıllardır asimile edilmektedirler. Eğitim hizmeti kamusal bir hizmet olarak herkese parasız olarak verilmeli ve fırsat eşitliği sağlanmalıdır. Ders kitaplarındaki nefret söylemleri acilen ayıklanmalıdır. Eğitimin her kademesinde, barış, sevgi, vicdan, empati, saygı, çevre, ekoloji gibi değerler ayrı birer ders olarak okutulmalıdır.  Ülkemizde yaşayan hiçbir çocuk; dilinden, inancından, milliyetinden, memleketinden ve cinsiyetinden dolayı horlanmamalı ve herhangi bir ayrımcılığa tabi tutulmamalıdır.

Parasız, çağdaş, laik, demokratik, bilimsel anadilinde eğitim verilmelidir ve derhal müfredatlar değiştirilmelidir. Kıymetli basın mensupları bu duygu ve düşüncelerle basın açıklamamıza son verirken katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Sağ olun var olun.

ADANA ALEVİ PLATFORMU

Alevi Kültür Derneği Adana Şubesi

Pir Sultan Abdal kültür derneği Adana şubesi

Yüreğir Cemevi

Şakirpaşa Cemevi

Ehlibeyt inanç ve kültür Vakfı

Sivas Serinyayla Sosyal Yardımlaşma dayanışma kültür derneği

Vartolular Derneği,

Dersimliler derneği

Bulamlılar derneği

SEYHAN’IN KHK’LI İŞÇİLERİNE 20 BİN TL BANKA PROMOSYONU SEYHAN’IN KHK’LI İŞÇİLERİNE 20 BİN TL BANKA PROMOSYONU

Akdeniz Eğitim kültür vakfı

Arap Halkı alevileri dayanışma derneği,

Demokratik Alevi Derneği Adana şubesi,