Beş yılda bir yapılan doğrudan genel seçimle seçilen Avrupa Parlamentosu, Avrupa’nın geleceğine yön verecek olan, Parlamento seçimi, 6-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacaktır. Yaklaşık 375 milyon Avrupa ülkeleri seçmenin, 732 milletvekilini seçmek için oy kullanacaklar.

Avrupa’da yaşayan Türklerin siyasi katılım içinde önemli rol oynayan seçimlerden biri Avrupa Parlamentosu seçimidir.

Avrupa’da yaşayan 7 milyon civarında Avrupa Türkleri için de yaşamsal önem taşıyor.

Avrupa da yaşayan vatandaşlarımızın en önemli hukuksal güvencesi uluslararası hukuk ve Türkiye’nin Avrupa Birliği ile olan yapıcı sağlıklı ilişkileridir.

Dünyanın en önemli demokratik seçimlerinden Avrupa seçimleri, Demokrasinin beşiği olan  Avrupa’da yükselişte olan aşırı sağ ve popülistlerin yükselişinin engellenmesi için çok önem veriliyor.

Demokrasinin ve insanlığın geleceği için kaygı duyan kurum ve kuruluşların canla başla çalıştığı bir seçim oluyor.

AVRUPA BİRLİĞİ:

 İkinci Dünya Savaşı sonrasında büyük yıkıma uğrayan, Avrupa’da barışın yeniden kurulması, Avrupa ülkelerinin ortak değerler etrafında bir araya gelmesi ve özellikle refahı artıracak şekilde ekonomik alanda kuvvetli bir işbirliğinin başlatılması düşüncesi çerçevesinde bir araya gelindi.

Avrupa’da barışın sağlanması ve ekonomik bir işbirliğinin kurulması amacından hareketle, siyasi bir birliğin temellerinin atılması hedefleniyordu. Bu doğrultuda, Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg tarafından 1951 yılında  Paris Antlaşması ile 1957 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu imzalandı.

Günümüz de, Avrupa devletleri, ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel alandaki işbirliklerini güçlendirdiler. Kuruluş yıllarında sadece 6 üyeden oluşan Avrupa Toplulukları, değişik tarihlerde yeni üyelerin katılımı sonucu 27 üyeden oluşan bir Birlik halini aldı.

Parlamentonun görevi:

1. AB yasalarının oluşmasını Konseyle paylaşır.

2. Parlamento, yıllık bütçeyi onaylar.

3. Parlamento, Komisyonu denetler. Avrupa Komisyonu üyelerinin tayinlerini onaylar ve bu tayinlere karşı gensoru önergesi verme yetkisine sahiptir. Aynı zamanda Parlamento tüm kurumların siyasi denetimini yapar.

Avrupa Birliğinin işleyiş:

1. Avrupa Parlamentosu (üye devletlerin vatandaşları tarafından doğrudan seçilir);

2. Konsey (üye devletlerin hükümetlerini temsil eder);

3. Avrupa Komisyonu (yasa alanında yetkili olan yürütme kurumu, birlik çıkarlarını korumakla yükümlü);

4. Adalet Divanı (hukuk düzenine uyulmasını garanti eder);

5. Sayıştay (mali hesapları kontrol eder).

AB'nin bağımsız kuruluşları da bulunmaktadır:

- Avrupa Merkez Bankası.

- Ekonomik ve Sosyal Komite.

- Bölgeler Komitesi.

- Avrupa Yatırım Bankası.

- Avrupa Ombudsmanı.

Avrupa’yı Avrupa yapan değerler: Demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti, eşitlik ve insan kişiliğine saygı.  Avrupa bu değerlere Aydınlanma Çağ’ı sayesinde kavuşmuştur

Avrupa, dünyanın en istikrarlı ve güvenli kıtasıdır. Avrupa refah, ve istikrar bakımından ABD’den daha büyük bir ekonomiye sahiptir. Dünya çapında bilimsel çalışmalar yapan üniversiteleri var. Halkın öğrenim durumu çok yüksektir. Özgür ve bağımsız düşünen bireylerin Ülkeleridir Avrupa.

Cezmi Doğaner

Avrupa Sosyal Demokrat Hareketi Başkanı