Anayasa Mahkemesi, 4688 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde yer alan 'kurum ve kuruluşların daire başkanları ve bunların yardımcıları' ile 'fakülte dekanları, enstitü ve yüksekokulların müdürleri ile bunların yardımcıları'nın sendika kurucusu ve üyesi olamayacaklarına ilişkin hükmün iptaline karar verdi.

Eğitim-Bir-Sen'in Iğdır Üniversitesinde daire başkanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri ile yardımcılarının üye yapmasına Türk Eğitim Sen itirazda bulunmuş, bu kadrolarda bulunan kamu görevlilerinin sendika üyesi olamayacaklarını iddia etmişti. Yetki tespiti işleminde bu kişilerin sendika üyesi olarak kabulü üzerine Türk Eğitim Sen tarafından Ankara 4. İş Mahkemesine daire başkanları, enstitü ve yüksekokul müdürlerinin Eğitim-Bir-Sen üyeliklerinin iptaline ilişkin yetki tespitinin iptali istemli dava açılmıştı.

Davanın kabulü ve bölge adliye mahkemesinde de onanması üzerine Eğitim-Bir-Sen, söz konusu kararın örgütlenme özgürlüğüne ilişkin uluslararası hukuk ve anayasa hükümlerine aykırı olduğu cihetle Yargıtay'a temyiz başvurusu yapmıştı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi de 4688 sayılı Kanun'un 15 inci maddesinde bahse konu unvanlar yönünden getirilen yasağın sendika üyesi olma hakkının ihlali teşkil ettiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne itiraz yoluyla norm denetimi başvurusu yapmıştı.

Adana Barosu; Av. Nadircan Taşkın’a Adliye İçerisinde Yapılan Menfur Saldırıyı Kınıyoruz Adana Barosu; Av. Nadircan Taşkın’a Adliye İçerisinde Yapılan Menfur Saldırıyı Kınıyoruz

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, ".4688 sayılı Kanun kapsamında bulunan 'kurum ve kuruluşların daire başkanları ve bunların yardımcıları' ile 'fakülte dekanları, enstitü ve yüksekokulların müdürleri ile bunların yardımcıları'nın çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve özlük haklarının geliştirilmesi gibi bireysel ve ortak menfaatlerinin korunmasına yönelik sendikal faaliyetlerde bulunmasını gerektirmektedir. Bu nedenle, anılan nitelikteki kamu görevlilerinin sendika kurmalarının ve sendikaya üye olmalarının yasaklanması, demokratik toplum düzeni açısından meşru ve ölçülü bir müdahale niteliği taşımamaktadır. İtiraz konusu kanun hükümlerinin Anayasa'nın 13 üncü ve 51 inci maddelerine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. " gerekçesine yer vermişti.

Anayasa Mahkemesi, daire başkanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri ile yardımcılarının tek başlarına politika belirleme işlevlerinin bulunmadığı, kamu gücünün kullanımına katılıyor olmanın bir kamu görevlisinin sendika kurmalarının yasaklanmasını kategorik olarak zorunlu kılmadığı, sendika hakkının kullanılamaz kılınmasının demokratik toplumda zorunlu ihtiyacı karşılamadığı gerekçesine yer verdi.

Bu kararla birlikte daire başkanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri ile yardımcılarının sendika kurucusu ve üyesi olmaları mümkün hale gelmiş oldu.