İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden Ağaç A.Ş. bünyesinde çalışan işçiler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki benzer işi yapan iştiraklerdeki işçilerle eşit haklara sahip olabilmek ve aldıkları günlük 380 TL tutarındaki  ücretin düzeltilmesi amacıyla sendikaları DİSK/BTO-SEN öncülüğünde barışçıl sendikal eylemlilikler gerçekleştirmektedir.

Buna karşılık işveren tarafı DİSK/BTO-SEN üyesi işçilere baskı uygulayarak sendikalardan istifa etmeye zorlamakta, işyerinde muvazaalı alt işverenlik uygulaması gerçekleştirmekte, ayrıca iddialara göre söz konusu muvazaalı alt işverenlere ait işyerlerinde güvencesiz bir biçimde  göçmen işçilerin çalıştırılmasını sağlamaktadır.

Bu bağlamda;

 1.  Bakanlık olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden Ağaç A.Ş. bünyesindeki işçilere dönük son dönemde gündeme gelmiş olan sendikal baskılara ilişkin herhangi bir çalışmanız oldu mu? Olmadıysa olacak mı?

2.Söz konusu işyerindeki muvazaalı alt işverenlik konusunda Bakanlık olarak inceleme yapmayı düşünüyor musunuz?

3. İşyerindeki eşitlik ilkesine aykırı uygulamalar konusunda Bakanlık olarak bilginiz var mı? Varsa gerekli önlemleri alacak mısınız?

4. Bakanlık olarak işyerinde  güvencesiz çalıştırılan göçmen işçiler hakkındaki iddialara ilişkin bir çalışmanız olacak mı?

5.Son yıllarda sendika ve grev haklarının önündeki baskılara ilişkin Bakanlık olarak bir çalışmanız olacak mı? Olacaksa bunlar nelerdir?