Ceylan Akça Cupolo; "Bağlar Belediyesi Kardelen Kadınevinden gelen görüntüler, bir kez daha kayyımların salt halkın oylarını çalmadığını, yanı sıra oy verenlerin cebindeki parayı da, hizmet için yaptırılan binaları da içindeki tüm teşrifatıyla çaldığını gözler önüne sermiştir. Seçim yenilgisini hazmedemeyen merkezden atanan kayyımlar, seçilmiş Belediye Başkanları mazbatalarını almazdan önce el çabukluğuyla Kardelen Kadınevi dahil beş kadın kurumundaki bilgisayarları, masa-sandalyeleri, halıları, ısıtma peteklerini dahil tüm tefrişat malzemeleri ile demirbaşlarını çalmışlardır."

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın, İçişleri Bakanı Ali YERLİKAYA tarafından Anayasanın 98 ve İç Tüzüğün 96. ve 99. Maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Ceylan AKÇA CUPOLO

Diyarbakır Milletvekili 

2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi (HDP); 3 büyükşehir (Mardin, Diyarbakır ve Van), 5 il (Batman, Hakkâri, Iğdır, Kars ve Siirt), 45 ilçe ve 12 belde belediyesi olmak üzere toplam 65 belediye kazanmıştır. 6 belediye başkan adayına Kanun Hükmünde Kararnamelerle kamu görevinden ihraç edildikleri gerekçesi ile mazbatalarını vermeyen iktidar; 3 Büyükşehir, 5 il, 33 ilçe ve 7 belde olmak üzere toplam 48 belediyeye, seçimlerden beş ay sonra kayyum atamıştır. Kayyım atanan tüm belediyelerin idari, mali ve teknik açıdan sahip olduğu bütün kaynakları, soruşturma/yargı makamlarının gözü önünde yağmalanmış, içi boşaltılmış, yandaşlara hibe edilmiştir.

Belediyelerin özvarlıkları ve idari yapıları olan etüt merkezleri, kütüphaneler, kadınevleri, spor tesisleri, yaşam merkezleri, araziler, araçlar ve nicesi devredilen/hibe edilen belediyeler; il dışından getirilip memur yapılan ve hemen ertesinde geldiği ile gönderilen artık kurumda olmayan personeliyle belediyeler; katrilyonları bulan borçlarıyla belediyeler, tabelası var içi yok kurumlar haline gelmiştir.

18 Ağustos 2023 tarihinde kayyımlar ve icraatları hakkında yukarıdaki tüm durumları detaylarıyla içeren dilekçe ile Kamu Denetçiliği Kurumuna (Ombudsmanlık) yaptığım başvuruya 23 Ağustos 2023 tarihinde gelen cevabi yazıda “idari başvuru yolunun tüketilmeden yapıldığı anlaşılan başvuruların bu aşamada Kurumumuzca incelenme imkânı bulunmadığından, başvuruların dair gereği için İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA GÖNDERİLMESİNE” denmiştir. Yine aynı hususta ve aynı tarihte yerel yönetimlerin bağlı olduğu İçişleri Bakanlığına verdiğim soru önergesine 30 Ekim 2023 tarihinde gelen cevabi yazıda “Bakanlığımızın görev ve sorumluluk alanında yer almadığı değerlendirildiği” yazmıştır.

Son olarak kamuoyuna yansıyan Bağlar Belediyesi Kardelen Kadınevinden gelen görüntüler; bir kez daha kayyımların salt halkın oylarını çalmadığını, yanı sıra oy verenlerin cebindeki parayı da, hizmet için yaptırılan binaları da içindeki tüm teşrifatıyla çaldığını gözler önüne sermiştir. HDP döneminde kadının ekonomik, sosyal, siyasal yaşama katılımını sağlamak için yüzlerce çalışmaya ev sahipliği yapan Bağlar Belediyesi Kardelen Kadınevi; hakkında daha sonra rüşvet soruşturmasının da açıldığı kayyım yönetiminde halk eğitim kursları için kullanılmıştır. Seçim yenilgisini hazmedemeyen merkezden atanan kayyımlar, seçilmiş Belediye Başkanları mazbatalarını almazdan önce el çabukluğuyla Kardelen Kadınevi dahil beş kadın kurumundaki bilgisayarları, masa-sandalyeleri, halıları, ısıtma peteklerini dahil tüm tefrişat malzemeleri ile demirbaşlarını çalmışlardır.

Bu bağlamda:

1.     Yerel yönetimler, Bakanlığınızın görev ve sorumluluk alanı içinde midir?

2.     Bağlar Belediyesi envanterinde ve kayıt kontrol tutanaklarında olduğu halde seçimlerden sonra yok olan belediyeye ait demirbaş, teşrifat ve araç-ekipman malzemeleri nerededir?

3.     Bu malzemeleri kim, kimler çalmıştır? Görevlerini kötüye kullanan ve kamuyu zarara uğratan bu hırsızlar kırklara mı karışmıştır yoksa hala Bakanlığınıza bağlı olarak mı çalışmaktadırlar?

4.     Ağustos 2019 ile Mart 2024 tarihleri arasında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve 17 ilçe belediyesi hiç iç ve dış denetim geçirmiş midir? Geçirmişse bulgular ve sonrasında yapılan işlemler neler olmuştur?

5.     2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yılları ayrı ayrı olmak üzere genel bütçe vergi gelirlerin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ve 17 ilçe belediyesine ayrılan paylar ne kadardır?

 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ tarafından Anayasanın 98 ve İç Tüzüğün 96. ve 99. Maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Ceylan AKÇA CUPOLO

Diyarbakır Milletvekili 

2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi (HDP); 3 büyükşehir (Mardin, Diyarbakır ve Van), 5 il (Batman, Hakkâri, Iğdır, Kars ve Siirt), 45 ilçe ve 12 belde belediyesi olmak üzere toplam 65 belediye kazanmıştır. 6 belediye başkan adayına Kanun Hükmünde Kararnamelerle kamu görevinden ihraç edildikleri gerekçesi ile mazbatalarını vermeyen iktidar; 3 Büyükşehir, 5 il, 33 ilçe ve 7 belde olmak üzere toplam 48 belediyeye, seçimlerden beş ay sonra kayyum atamıştır. Kayyım atanan tüm belediyelerin idari, mali ve teknik açıdan sahip olduğu bütün kaynakları, soruşturma/yargı makamlarının gözü önünde yağmalanmış, içi boşaltılmış, yandaşlara hibe edilmiştir.

Belediyelerin özvarlıkları ve idari yapıları olan etüt merkezleri, kütüphaneler, kadınevleri, spor tesisleri, yaşam merkezleri, araziler, araçlar ve nicesi devredilen/hibe edilen belediyeler; il dışından getirilip memur yapılan ve hemen ertesinde geldiği ile gönderilen artık kurumda olmayan personeliyle belediyeler; katrilyonları bulan borçlarıyla belediyeler, tabelası var içi yok kurumlar haline gelmiştir.

18 Ağustos 2023 tarihinde kayyımlar ve icraatları hakkında yukarıdaki tüm durumları detaylarıyla içeren dilekçe ile Kamu Denetçiliği Kurumuna (Ombudsmanlık) yaptığım başvuruya 23 Ağustos 2023 tarihinde gelen cevabi yazıda “idari başvuru yolunun tüketilmeden yapıldığı anlaşılan başvuruların bu aşamada Kurumumuzca incelenme imkânı bulunmadığından, başvuruların dair gereği için İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA GÖNDERİLMESİNE” denmiştir. Yine aynı hususta ve aynı tarihte yerel yönetimlerin bağlı olduğu İçişleri Bakanlığına verdiğim soru önergesine 30 Ekim 2023 tarihinde gelen cevabi yazıda “Bakanlığımızın görev ve sorumluluk alanında yer almadığı değerlendirildiği” yazmıştır.

Son olarak kamuoyuna yansıyan Bağlar Belediyesi Kardelen Kadınevinden gelen görüntüler; bir kez daha kayyımların salt halkın oylarını çalmadığını, yanı sıra oy verenlerin cebindeki parayı da, hizmet için yaptırılan binaları da içindeki tüm teşrifatıyla çaldığını gözler önüne sermiştir. HDP döneminde kadının ekonomik, sosyal, siyasal yaşama katılımını sağlamak için yüzlerce çalışmaya ev sahipliği yapan Bağlar Belediyesi Kardelen Kadınevi; hakkında daha sonra rüşvet soruşturmasının da açıldığı kayyım yönetiminde halk eğitim kursları için kullanılmıştır. Seçim yenilgisini hazmedemeyen merkezden atanan kayyımlar, seçilmiş Belediye Başkanları mazbatalarını almazdan önce el çabukluğuyla Kardelen Kadınevi dahil beş kadın kurumundaki bilgisayarları, masa-sandalyeleri, halıları, ısıtma peteklerini dahil tüm tefrişat malzemeleri ile demirbaşlarını çalmışlardır.

 Bu bağlamda:

1.     Konu hakkında kayıtsız kalan Adalet Bakanı ile İçişleri Bakanını görevden alacak mısınız?

 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın, Adalet Bakanı Yılmaz TUNÇ tarafından Anayasanın 98 ve İç Tüzüğün 96. ve 99. Maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Ceylan AKÇA CUPOLO

Diyarbakır Milletvekili 

2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi (HDP); 3 büyükşehir (Mardin, Diyarbakır ve Van), 5 il (Batman, Hakkâri, Iğdır, Kars ve Siirt), 45 ilçe ve 12 belde belediyesi olmak üzere toplam 65 belediye kazanmıştır. 6 belediye başkan adayına Kanun Hükmünde Kararnamelerle kamu görevinden ihraç edildikleri gerekçesi ile mazbatalarını vermeyen iktidar; 3 Büyükşehir, 5 il, 33 ilçe ve 7 belde olmak üzere toplam 48 belediyeye, seçimlerden beş ay sonra kayyum atamıştır. Kayyım atanan tüm belediyelerin idari, mali ve teknik açıdan sahip olduğu bütün kaynakları, soruşturma/yargı makamlarının gözü önünde yağmalanmış, içi boşaltılmış, yandaşlara hibe edilmiştir.

Belediyelerin özvarlıkları ve idari yapıları olan etüt merkezleri, kütüphaneler, kadınevleri, spor tesisleri, yaşam merkezleri, araziler, araçlar ve nicesi devredilen/hibe edilen belediyeler; il dışından getirilip memur yapılan ve hemen ertesinde geldiği ile gönderilen artık kurumda olmayan personeliyle belediyeler; katrilyonları bulan borçlarıyla belediyeler, tabelası var içi yok kurumlar haline gelmiştir.

Ayhan Barut, GDO'lu Mısır, Soya ve Kanolanın İthalatıyla İlgili Etkin Denetim Talep Etti Ayhan Barut, GDO'lu Mısır, Soya ve Kanolanın İthalatıyla İlgili Etkin Denetim Talep Etti

18 Ağustos 2023 tarihinde kayyımlar ve icraatları hakkında yukarıdaki tüm durumları detaylarıyla içeren dilekçe ile Kamu Denetçiliği Kurumuna (Ombudsmanlık) yaptığım başvuruya 23 Ağustos 2023 tarihinde gelen cevabi yazıda “idari başvuru yolunun tüketilmeden yapıldığı anlaşılan başvuruların bu aşamada Kurumumuzca incelenme imkânı bulunmadığından, başvuruların dair gereği için İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA GÖNDERİLMESİNE” denmiştir. Yine aynı hususta ve aynı tarihte yerel yönetimlerin bağlı olduğu İçişleri Bakanlığına verdiğim soru önergesine 30 Ekim 2023 tarihinde gelen cevabi yazıda “Bakanlığımızın görev ve sorumluluk alanında yer almadığı değerlendirildiği” yazmıştır.

Son olarak kamuoyuna yansıyan Bağlar Belediyesi Kardelen Kadınevinden gelen görüntüler; bir kez daha kayyımların salt halkın oylarını çalmadığını, yanı sıra oy verenlerin cebindeki parayı da, hizmet için yaptırılan binaları da içindeki tüm teşrifatıyla çaldığını gözler önüne sermiştir. HDP döneminde kadının ekonomik, sosyal, siyasal yaşama katılımını sağlamak için yüzlerce çalışmaya ev sahipliği yapan Bağlar Belediyesi Kardelen Kadınevi; hakkında daha sonra rüşvet soruşturmasının da açıldığı kayyım yönetiminde halk eğitim kursları için kullanılmıştır. Seçim yenilgisini hazmedemeyen merkezden atanan kayyımlar, seçilmiş Belediye Başkanları mazbatalarını almazdan önce el çabukluğuyla Kardelen Kadınevi dahil beş kadın kurumundaki bilgisayarları, masa-sandalyeleri, halıları, ısıtma peteklerini dahil tüm tefrişat malzemeleri ile demirbaşlarını çalmışlardır.

 Bu bağlamda:

1.     Kayyım atanan tüm belediyelere ilişkin benzerleri defaatle basına yansıyan bu konu hakkında yargı sürecini başlatmak için bir girişiminiz olacak mı?

Editör: Haber Merkezi