CHP Gaziantep Milletvekili Avukat Hasan Öztürkmen, 3 Mart 1924'te Devrim Yasaları'nın kabul edildiği günün, "Laiklik Günü" olmasına yönelik TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi sundu.

Son dönemde iktidardan güç alan bir takım çevrelerin laikliğe karşı saldırılarını arttırdığına dikkat çeken Öztürkmen, hilafet çağrılarının adliye binalarına taşındığını, ÇEDES projesi adı altında çocuklara şeriat eğitimi dayatıldığını söyledi.

Laiklik Meclisi’nin katkılarıyla 3 Mart gününün Laiklik Bayramı olarak kutlanması için kanun teklifi verdiklerini belirten Öztürkmen, “Gericiliğe geçit vermeyeceğiz, laikliği savunacağız” dedi.

Hasan Öztürkmen tarafından verilen kanun teklifi şu şekilde:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

3 Mart Gününün Laiklik Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile gerekçesi ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

Av.Hasan ÖZTÜRKMEN

Başkan Anıl Tanburoğlu: “Geçmişimizin mirasıyla 2. Yüzyıla hazırlanıyoruz” Başkan Anıl Tanburoğlu: “Geçmişimizin mirasıyla 2. Yüzyıla hazırlanıyoruz”

Gaziantep Milletvekili

GENEL GEREKÇE

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen Hilafetin İlgası, Şeriye ve Evkaf Vekâleti ile Harbiye Vekâleti’nin kaldırılması ve Tevhidi Tedrisat Kanunları ile hukuk devletinin temeli atılarak, Türkiye Cumhuriyetinin yol haritası ortaya konmuştur.

Bu üç yasa ile ikili hukuk ve ikili eğitim sisteminin yanı sıra hilafet de kaldırılarak demokratik, laik hukuk devleti yolunda en büyük adım atılmıştır. Kabul edilen ilk kanunla, dinin ve ordunun siyaset aracı olarak kullanılmasının önlenmesi amaçlanmıştır. Şeriye ve Evkaf Bakanlığı kaldırılmış; Şeyhülislamlık, şeri mahkemeler ve fetva usulü tarihe karışmıştır. İkinci olarak kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu (öğretim Birliği Yasası) ile kız çocuklarına erkek çocuklarıyla eşit eğitim imkanı sağlanmış ve bilimsel düşüncenin önü açılmıştır. Üçüncü kanun ile de hilafet kaldırılarak, laiklik ilkesinin temeli atılmıştır.

Laik Türkiye Cumhuriyeti’nin temel felsefesinin kurulduğu üç devrim yasasının 100. yıl dönümünde, Cumhuriyet değerlerine ve kazanımlarına dönük belli bir kesim tarafından sistematik bir şekilde saldırılmakta ve şeriat çığırtkanlıkları yapılmaktadır.

Son dönemde gerici saldırıların arttığını, gerici kuşatmanın büyüdüğünü farklı alanlarda yaşıyoruz ve görüyoruz. Milli Eğitim Bakanının tarikat/cemaatlerle protokol anlaşmalarını açıkça savunması, Bakanlığın dinci/gerici müfredat dayatması, kadınlara yönelik gerici hamlelerin, Medeni Kanun’a dönük saldırıların artması, hilafet çağrıları ve hilafet bayraklarıyla ülkenin meydanlarında boy gösteren gerici güruhlar açıkça Laik Türkiye Cumhuriyeti’ni hedef almaktadır. Ülkemizin, idari, hukuki ve toplumsal yapısını tamamen değiştirme amacıyla atılan bu adımlarla toplumsal yaşamın güvencesi olan laiklik, ayaklar altına alınmakta hatta açık bir biçimde tasfiyesi hedeflenmektedir.

Anayasa’nın temel hükmü olan laikliğe dönük açıkça saldırılar kadar bunlara karşı herhangi bir hukuki işlem başlatılmaması kabul edilemezdir. Söz konusu hilafet çağrıları münferit olmadığı gibi bütünlüklü bir saldırının parçası olduğu aşikardır. Laiklik özgürlüktür. Laiklik yurttaşlıktır. Yurttaş haklarıyla vardır. Eşit ve özgür bir toplumun hayatı dönüştürme, değiştirme iradesinin temeli de laikliktir. Laikliğin tasfiyesi, önüne arkasına sıfatlar getirilerek aşındırılması bu iradeyi en hafif deyimiyle zedeler, zayıflatır, ortadan kaldırır. Karşı karşıya olduğumuz bu tablo, laiklik mücadelesinin yaşamsal olduğunu bir kez daha bizlere göstermektedir.

Bu doğrultuda, Cumhuriyet’in eşsiz hukuk devriminin sacayağını oluşturan ve Türkiye’nin çağdaş dünyanın onurlu bir üyesi olmasının önünü açan 3 Mart Devrim Yasalarının kabul edilmesinin 100. Yılında bu özel günün, Laiklik Günü olması büyük bir öneme sahiptir.

3 MART GÜNÜNÜN LAİKLİK GÜNÜ İLAN EDİLMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- (1) ‘3 Mart Laiklik Günü’ olarak kabul edilir.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Editör: Haber Merkezi