Çukurova Sanat Girişimi’nce düzenlenen “Çukurova Ödülü 2023” Yazar Feyza Hepçilingirler’e verildi.

Çetin Yiğenoğlu, Orhan Apaydın, Yaşar Öztürk, Asuman Söylemez, Yaşar Ateşoğlu, Sevim Sezer, Hülya Başak Ekmekçi’den oluşan Seçici Kurul, 2023 yılı Çukurova Ödülü’nü vermeyi kararlaştırırken şu ölçütlerden yola çıkmıştır:

“Ekinsel birikimi, sanatçı olarak üretkenliği, eserlerini oluşturmada gösterdiği dil bilinci, Türk dilinin korunması, incelikli kullanımı yolunda verdiği özverili, inançlı savaşım;

Tüm yıldırma çabalarına karşın, özgür düşüncenin peşinde ilkeli duruşu, düşünsel tutarlılığı, son yıllardaki dayatmalarla unutturulmak istenen ya da içi boşaltılmaya çalışılan değerlerimizi  yapıtlarında gerçekçi gözlemlerle işleyerek duyarlıklarımızı gözden geçirmeye, sorgulamaya, yaşam üzerine derin düşünmeye çağırması;

Onun yazın dünyasında insan, bütün yönleriyle, davranışlarıyla öyküdür; öykü de insan… Bu açıdan yaklaşarak edebiyatı yaşamın kendisi, her özelliğiyle insan, bütün varsıllığıyla dil olarak görmesi;

Özverili öğretmen kimliğiyle sayısız konferans vererek, söyleşilere katılarak gençlere, öğrencilere; çocuk kitapları aracılığıyla ulaştığı çocuklara edebiyat zevkiyle birlikte ekinsel değerlerimizi taşıması;

Türkçe’nin varsıllığına dikkat çekerek dil duyarlılığının gelişimine katkıda bulunması 2023 Çukurova Ödülü’nün verilmesinde belirleyici olmuştur.

Feyza Hepçilingirler, ayrıca iki romanının yanı sıra öykü türünde verdiği onlarca eseriyle yazın insanı olarak Türk ekin yaşamında çoktan önemli bir değer olarak yer almıştır.  Yapıtları, Türk edebiyatına büyük bir katkı, insanı tüm yönleriyle anlatışı ise evrensel barışa umut olacaktır.”

ÇUKUROVA ÖDÜLÜ

Çukurova Ödülü Seçici Kurulu’nun “Çukurova Ödülü 2023”ü verme ereklerinden biri de yozlaşmakta olan ekinsel değerlerimizi korumaya çalışmak olmuştur. Toplumun norm model gereksinimine katkıda bulunmak düşüncesiyle değerli bir sanat-düşün insanını gündeme getirerek hem kendi ekinsel değerlerini tanımanın, hem yeni düşüncelerle karşılaşmanın toplumda yalnız olmama duygusunu besleyeceğine, yılgınlığın yerini umuda bırakacağına inanmaktadır.

Feyza Hepçilingirler

Daha önce Çukurova Ödülü alan sanatçıların, bilim insanlarının isimleri şöyle:

Nihat Ziyalan (2009), Taha Toros (2010), Ayla Kutlu (2011), İpek Ongun (2012), Prof. Dr. Erman Artun (2013), Ülkü Tamer (2014), Yaşar Kemal (2015), Mehmet Aksoy-Necah İbrahim (2016), Haluk Uygur (2017), İsa Çelik (2018), Nedim Gürsel (2019), Tariq Ali (2020), Dil Derneği (2021),Mehmet Özdoğan (2022)

Kamuoyuna duyurulur.

ÇSG Logo-1

Editör: Haber Merkezi