MEB müfredatında Alevilere hakaret eden ve karma eğitime karşı olan Nurettin Topçu'nun ne işi var?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni müfredatında da Alevilere yönelik ayrımcılık uyguluyor. Bu uygulamalarla ilişkin bakan Yusuf Tekin’e Dem Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat'ın verdiği soru önergesinde şu ifadelere yerverdi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıda belirtilen sorularımın Milli Eğitim Bakanı Yusuf TEKİN tarafından Anayasanın 98. ve TBMM İçtüzüğünün 96. ve 99. Maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

          

Celal FIRAT

İstanbul Milletvekili

Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen yeni müfredatta, ortaokullarda “Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler” dersinde Halil İnalcık’tan Nurettin Topçu’ya kadar birçok kişi ve eserleri anlatılacak. Ancak eğitimciler ve Alevi temsilcileri, karma eğitime karşı olduğunu bilinen ve “Türkiye’nin Maarif Davası” adlı kitabında Aleviliği “bozuk zihniyet” olarak tanımlayan Nurettin Topçu’nun müfredatta yer almasına karşı çıkmaktadır.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okutulacak derslerin bazılarının öğretim programlarını yayımladı. Yeni müfredat çalışması kapsamında ortaokullarda “Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler” dersi okutulacak. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın kararıyla onaylanan dersin programına göre öğrencilerin, “kültür ve medeniyetimize yön veren şahsiyetleri bilmeleri, tanımaları ve günlük hayat içerisinde model olarak almaları” hedeflendi.

Orhan Sümer, “Adana’nın kültür ve turizm beşiği olmasının önündeki tek engel Saray İktidarı” Orhan Sümer, “Adana’nın kültür ve turizm beşiği olmasının önündeki tek engel Saray İktidarı”

Ders kapsamında Hacı Bektaş-ı Veli, Hârizmî, Bîrûnî, Yunus Emre, Halil İnalcık, Ahmet Hamdi Tanpınar, Necip Fazıl Kısakürek, Nurettin Topçu, Sezai Karakoç gibi isimlerin kültür ve medeniyete sağladığı katkılar anlatılacak. 

Program kapsamında Nurettin Topçu’nun sanat tarihi, ahlak felsefesi ve İslam ahlakı alanlarında kendini yetiştiren, bu alanlarda birikim ve tecrübeye sahip değerli düşünce ve fikir insanı olduğu vurgulanacak, “kişinin kendisini düşündüğü kadar tüm insanların da talep, ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alması gerektiği” fikri üzerinde durulacak. Ayrıca derste Topçu’nun Türk milli eğitimi ile ilgili düşüncelerine değinilecek. Nurettin Topçu’ya göre “İslam ahlakının en belirgin karakterinin hürmet, merhamet ve tüm yaratılmışların iyiliği için çaba sarf etmek olduğu” görüşü anlatılacak.

MEB’in 2016’da öğretmenlerin seminer döneminde incelemesi ve tartışması istenen kitapların arasına koyduğu Nurettin Topçu’nun “Türkiye’nin Maarif Davası” kitabı eğitimcilerin tepkisi çekmiş ve eylemler yapılmıştı. O dönemki tartışmalarda Topçu’nun karma eğitim karşıtı bir isim olduğu üzerinde durulmuştu.

Dersin içeriğine yönelik bilgilerin yayımlanmasıyla birlikte eğitimciler ve Alevi temsilcileri, Nurettin Topçu ismine tepki gösterdi. Topçu’nun “Türkiye’nin Maarif Davası” adlı kitabında geçen, “…Tarikatları ise, asırların arasında ta kalbinden kemiren şerir kuvvet Alevilik olmuştur. Ve böyle bozuk bir zihniyete, kolayca ortak olan hayati hazlarla yüklü bir adap ve erkan silsilesi, tarikatları çürütmeğe kâfi geldi. İslam alemi, bugün bu iki çürütülmüş zihniyetin harabesi halindedir” sözleri tekrar gündeme geldi.

Nurettin Topçu’nun tek bir dini yapıya düşman değil, Aleviliği tarikat olarak görüyor ve diğer tarikatlardan ayırmıyor. Kadirîlik, Nakşibendilik görüşlerini de tarikat olarak ele alıyor ve ahlaki ötelenmişlikten dolayı tüm bu tarikatları çürümüş zihniyet olarak görmektedir.

Bu bağlamda;

1. Alevileri “şerir kuvvet, çürümüş, bozuk zihniyet” diye tanımlayarak Alevilik inancına hakaret eden, “karma eğitime karşı” olduğunu açıklayarak Laik eğitime karşı olduğunu açıkça beyan eden Nurettin Topçu’nun yeni müfredatta “kültür ve medeniyetimize yön veren, günlük hayat içerisinde model olarak alınması gereken şahsiyetler” arasında sayılarak ders olarak okutulması Mili Eğitim Bakanı olarak sizin de bu kişi ile hem fikir olduğunuz anlamına mı gelmektedir?

2. Diğer kimlikleri yok sayan bir zihniyete sahip olan Nurettin Topçu nasıl kültür ve medeniyete yön veren şahsiyet olmaktadır? 

3. Karma eğitime karşı olan, Alevilere hakaret eden, toplumu ayrıştıran, kin ve nefret kusan, laiklik karşıtı ve diğer kimlikler yok sayan Nurettin Topçu acilen bu müfredattan çıkarılacak mıdır?

Editör: Haber Merkezi