DEVA PARTİSİ GENEL MERKEZ YAPILANMASI, GENEL BAŞKAN YARDIMCILARININ GÖREVLERİ, KOORDİNATÖR VE BAŞDANIŞMAN ATAMALARI

 1.   Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanlığı’nın ismi Ekonomi Politikaları ve Siyasi İşler Başkanlığı olarak değiştirilmiştir.

a.   4.1.2022 tarih, 2022-01 nolu genelgede Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanlığı ile Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanlığı’nın görev tanımında sayılan hususlar Ekonomi Politikaları ve Siyasi İşler Başkanlığı tarafından yürütülecektir.

b.   Partinin TBMM çalışmaları ile Genel Merkez Politika çalışmalarının koordinasyonu Ekonomi Politikaları ve Siyasi İşler Başkanlığı tarafından yürütülecektir.

c.   Ekonomi Politikaları ve Siyasi İşler Başkanlığı görevi Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Çanakcı tarafından yürütülecektir.

2.   Partinin kurumsal işleyişinin etkin bir biçimde sağlanması amacıyla iş süreçlerinin tanımlanması; performans kriterlerinin ve raporlama periyotlarının belirlenmesi; ölçme ve değerlendirme sisteminin kurulması; gerekli kurumsal kapasite artırıcı tedbirlerin belirlenmesi; kurumsal işleyişte gerekli iyileştirmelerin yapılmasına ilişkin çalışmaları yürütmek üzere “Kurumsal Yapılanma ve İş Süreçleri Koordinatörlüğü” ihdas edilmiş ve Genel Başkan Yardımcısı Aysun Hatipoğlu Genel Başkanlık “Kurumsal Yapılanma ve İş Süreçleri Koordinatörü” olarak görevlendirilmiştir.

3.   4.1.2022 tarih, 2022-01 nolu genelgede Kadın Politikaları Başkanlığı’nın görev tanımında sayılan politika geliştirmeye ilişkin hususlar İstanbul Milletvekili, Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen uhdesinde yürütülecek, kadın saha çalışmaları ise Genel Başkanlık “Kadın Çalışmaları Koordinatörü” olarak görevlendirilen Bahar Kayserilioğlu tarafından yerine getirilecektir.

4.   4.1.2022 tarih, 2022-01 nolu genelgede Gençlik Politikaları Başkanlığı’nın görev tanımında sayılan politika geliştirmeye ilişkin hususlar Genel Başkan Yardımcısı ve Gençlik Politikaları Başkanı Doğa Şanlıoğlu uhdesinde yürütülecek, saha çalışmaları ise Genel Başkanlık “Gençlik Çalışmaları Koordinatörü” olarak görevlendirilen Tunahan Elmas tarafından yerine getirilecektir.

YSK Başkanı Ahmet Yener, yerel seçim takviminin 1 Ocak'ta başlayacağını açıkladı. YSK Başkanı Ahmet Yener, yerel seçim takviminin 1 Ocak'ta başlayacağını açıkladı.

5.   4.1.2022 tarih, 2022-01 nolu genelgede Halkla İlişkiler Başkanlığı’nın görev tanımında sayılan planlama, program geliştirme ve genel koordinasyona ilişkin hususlar Mersin Milletvekili, Genel Başkan Yardımcısı ve Halkla İlişkiler Başkanı Mehmet Emin Ekmen uhdesinde yürütülecek, saha çalışmaları ise Genel Başkanlık “Saha Çalışmaları Koordinatörü” olarak görevlendirilen Elif Menderes tarafından yerine getirilecektir.

6.   4.1.2022 tarih, 2022-01 nolu genelgede Kurumsal İletişim Başkanlığı, Kültür, Sanat ve Turizm Politikaları Başkanlığı ve Sağlık Politikaları Başkanlığı’nın görev tanımında sayılan hususlar Genel Başkanlık uhdesinde yürütülecektir.

7.   Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi Gülçin Avşar Genel Başkan Başdanışmanı (Genel Başkan İletişimi) olarak görevlendirilmiştir.

8.   Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi Zeynep Tatar Genel Başkan Başdanışmanı (Parti Kurumsal İletişimi) olarak görevlendirilmiştir.

9.   İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen Genel Başkanlık “Kültür, Sanat ve Turizm Politikaları Koordinatörü” olarak 4.1.2022 tarih, 2022-01 nolu genelgede Kültür, Sanat ve Turizm Politikaları Başkanlığı’nın görev tanımında sayılan hususları yürütmekle görevlendirilmiştir.

10.Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karadutlu Genel Başkanlık “Sağlık Politikaları Koordinatörü” olarak 4.1.2022 tarih, 2022-01 nolu genelgede Sağlık Politikaları Başkanlığı’nın görev tanımında sayılan hususları yürütmekle görevlendirilmiştir.

11.İnsan Kaynakları ve Parti İçi Eğitim Başkanlığı’nın ismi İnsan Kaynakları Başkanlığı olarak değiştirilmiştir.

a.   İnsan Kaynakları Başkanlığı, 4.1.2022 tarih, 2022-01 nolu genelgede İnsan Kaynakları ve Parti İçi Eğitim Başkanlığı görevleri arasında yer alan Parti İçi Eğitim faaliyetleri dışındaki görevleri yerine getirecektir.

b.   İnsan Kaynakları Başkanlığı görevi Genel Başkan Yardımcısı Nazlı Seda Vural tarafından yürütülecektir.

c.   4.1.2022 tarih, 2022-01 nolu genelgede İnsan Kaynakları ve Parti İçi Eğitim Başkanlığı görevleri arasında yer alan Parti İçi Eğitim faaliyetleri “Parti İçi Eğitim Koordinatörü” tarafından yürütülecektir.

d.   Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Burçin Yereli “Parti

İçi Eğitim Koordinatörü” olarak görevlendirilmiştir

12.İstanbul Milletvekili, Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Muhasip Medeni Yılmaz İdari ve Mali İşler Başkanı olarak görevlendirilmiştir.

13.Genel Başkan Yardımcısı Sanem Oktar Genel Sekreter olarak görevlendirilmiştir.

14.Teşkilat İşleri Başkanlığı çalışmalarına yardımcı olmak üzere “Teşkilat

İşleri Komisyonu” kurulmuştur.

a.   Komisyonun Başkanı Teşkilat İşleri Başkanı Sadullah Ergin.

b.   Komisyon Üyeleri:

1) İnsan Kaynakları Başkanı Nazlı Seda Vural,

2) Adana Milletvekili Sadullah Kısacık,

3) Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya

c.    1 Kasım 2022 tarihli 2022-07 sayılı genelgeyle yapılan “Teşkilat İşleri Başkan Yardımcılığı”na ilişkin görevlendirmeler 26.6.2023 tarihi itibariyle son bulmuştur.

GENEL MERKEZ GÖREVLENDİRME TABLOSU (1 TEMMUZ 2023) 

AD SOYAD

GÖREV ALANI

Mustafa Yeneroğlu (Genel Başkan Yardımcısı, MV)

Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı

İbrahim Çanakcı (Genel Başkan Yardımcısı)

Ekonomi Politikaları ve Siyasi İşler Başkanı

Burak Dalgın (Genel Başkan Yardımcısı, MV)

Sanayi, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm Politikaları B

Candan Karlıtekin (Genel Başkan Yardımcısı)

Tarım, Enerji ve Ulaştırma Politikaları Başkanı

Mustafa Ergen (Genel Başkan Yardımcısı)

Eğitim Politikaları Başkanı

Selma Aliye Kavaf (Genel Başkan Yardımcısı, MV)

Sosyal Politikalar Başkanı

Elif Esen (Genel Başkan Yardımcısı, MV)

Kadın Politikaları Başkanı

Doğa Şanlıoğlu (Genel Başkan Yardımcısı)

Gençlik Politikaları Başkanı

Cem Avşar (Genel Başkan Yardımcısı, MV)

Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı

Evrim Rızvanoğlu (Genel Başkan Yardımcısı, MV)

Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı

Sadullah Ergin (Genel Başkan Yardımcısı, MV)

Teşkilat İşleri Başkanı

İdris Şahin (Genel Başkan Yardımcısı, MV)

Seçim İşleri Başkanı - Parti Sözcüsü

Mehmet Emin Ekmen (Genel Başkan Yardımcısı, MV)

Halkla İlişkiler Başkanı

Hasan Karal (Genel Başkan Yardımcısı, MV)

Sivil Toplumla İlişkiler Başkanı

Nazlı Seda Vural (Genel Başkan Yardımcısı)

İnsan Kaynakları Başkanı

Medeni Yılmaz (Genel Başkan Yardımcısı, MV)

İdari ve Mali İşler Başkanı - Genel Muhasip

Sanem Oktar (Genel Başkan Yardımcısı)

Genel Sekreter

Aysun Hatipoğlu (Genel Başkan Yardımcısı)

Kurumsal Yapılanma ve İş Süreçleri Koordinatörü

Seda Kaya Ösen (İzmir Milletvekili)

Kültür, Sanat ve Turizm Politikaları Koordinatörü

İrfan Karatutlu (Kahramanmaraş Milletvekili)

Sağlık Politikaları Koordinatörü

Bahar Kayserilioğlu

Kadın Çalışmaları Koordinatörü

Tunahan Elmas (Kurucu Üye)

Gençlik Çalışmaları Koordinatörü

Ahmet Burçin Yereli (Genel Merkez Yönetim Kurulu Üye)

Parti İçi Eğitim Koordinatörü

Elif Menderes

Saha Çalışmaları Koordinatörü

Sadullah Kısacık (Adana Milletvekili)

Teşkilat İşleri Komisyon Üyesi

Ertuğrul Kaya (Gaziantep Milletvekili)

Teşkilat İşleri Komisyon Üyesi

Ali İhsan Merdanoğlu (Genel Merkez Yönetim Kurulu Ü)

Genel Başkan Başdanışmanı

Ramiz Ongun (Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi)

Genel Başkan Başdanışmanı

Kerem Altun (Kurucu Üye)

Genel Başkan Başdanışman

Gülçin Avşar (Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi)

Genel Başkan Başdanışmanı (Genel Başkan İletişimi)

Zeynep Tatar (Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi)

Genel Başkan Başdanışmanı (Parti Kurumsal İletişimi)

Milletvekillerinin sorumlu olduğu iller

DEVA Partisi milletvekillerinin seçildikleri illerle beraber sorumlu oldukları diğer illerin tablosu ektedir. 

Burak Dalgın:   Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Kocaeli

Cem Avşar:       Edirne, Erzincan, Kırklareli, Sivas, Tekirdağ, Tunceli

 Elif Esen: Bilecik, Eskişehir, İstanbul, Yalova

 Ertuğrul Kaya: Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa

 Evrim Rızvanoğlu:  Ağrı, Ardahan, Kars, Iğdır, İstanbul

 Hasan Karal:  Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon

 İdris Şahin:    Amasya, Ankara, Çankırı, Çorum, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Tokat, Yozgat