"Hak ettiğimiz insanca yaşam için, sendikal hakkımızın engellenmesine karşı, Emekliler Dayanışma Sendikası, Tüm Emeklilerin Sendikası ve Emekliler Sendikası olarak, 10 Aralık saat 13.00'de Ankara Anıt Park'ta yapacağımız mitingimize bütün halkımızı bekliyoruz."

Emekliler Dayanışma Sendikası Adana Temsilciliği yöneticisi Gönül Yolcu tarafından okunan basın açıklamasında; "Ne istediğimiz bilindiği halde, sadece bir kereye mahsus 5.000 lira ile çocuk kandırır gibi alay ettiler bizimle. Bu insafsız uygulamayı asla kabul etmiyor ve affetmiyoruz" dedi. 

Gönül Yolcu sözlerine şu şekilde devam etti;

WhatsApp Görsel 2023-11-11 saat 13.22.34_21a22126

Dünya kapitalist siyaseti ve ekonomisi, 1929 dünya ekonomik krizinden daha şiddetli bir krizle karşı karşıya ve Türkiye de bu krizin içinde debelenmekte. Yaşanan kriz kapitalizme özgüdür. Kaynaklarımız cemaat ve tarikatlara, yandaşlara peşkeş çekilirken, dışa bağımlı ve savaş politikalarının yarattığı ekonomik ve siyasi krizin faturası işçilere, emekçilere, biz emeklilere ödetiliyor.

Açlık sınırı 15.000 lira, yoksulluk sınırı 45.000 lira iken, 7.500 liradan başlayan emekli aylığıyla geçinmek imkânsız. Dul, yetim ve malulen emeklilerin ise 7.500 liranın altında aylık aldığını biliyoruz. 

"Emekliler yoksuldur" bile diyemiyoruz artık. Hayat pahalılığı çekilmez oldu. Emekliler açlığa terk edildi. Bu pahalılıkla yaşanmaz. Bu aylıklarla geçim olmaz. Bırakalım dengeli beslenmeyi, ekmek almaya dahi bütçemizin yetmediği ortadayken, sermaye sahiplerinin servetini büyütmesi vahşet bir durum.

Ne istediğimiz bilindiği halde, sadece bir kereye mahsus 5.000 lira ile çocuk kandırır gibi alay ettiler bizimle. Bu insafsız uygulamayı asla kabul etmiyor ve affetmiyoruz. Emeklilik hukukumuzdan ve haklarımızdan vazgeçmiyoruz.

Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Nasır Nesanır; Hekimlik Değerleri Yargılanamaz, TTB Susturulamaz Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Nasır Nesanır; Hekimlik Değerleri Yargılanamaz, TTB Susturulamaz

WhatsApp Görsel 2023-11-11 saat 13.22.35_755ca14b

Taleplerimizi yeniden haykırıyoruz:

Emekli aylıkları insanca yaşanacak düzeye çekilsin, yapılacak artışlar prim gün hesabı ile eğitim temelinde yapılsın ve memurlara yapılan artış emeklilere de verilsin.

Bir kerelik sadaka değil, emekliye yılda 4 defa olmak üzere, asgari ücret kadar ek ödeme yapılsın.

Sağlıkta katkı payları kaldırılsın.

Şehir içi toplu taşımada emeklilere, dul ve yetimlere ücretsiz ulaşım hakkımıza dokunulmasın.

2024 bütçesi emeklilerin talepleri dikkate alınarak yapılsın.

Taban aylık uygulaması, seyyanen zam, refah payı gibi esnek, kuralsız, ayarsız uygulamalardan vazgeçilsin. Seyyanen zamlar geçmişin kayıplarının telafisi için yapılsın, esas aylık olarak hesaba katılsın ve aylık bağlama oranları arttırılsın.

Milli gelirden, bütçeden pay verilerek emekli aylıkları güncellensin, alım gücü yükseltilsin.

Promosyon ödemelerinin aylık güncellenmesi için düzenleme yapılsın.

Kısıtlayıcı ve tercihli uygulamalara son verilerek, kadınların, dul ve yetimlerin emeklilik hak sahipliği teslim edilsin ve aylık bağlama oranları yükseltilsin.

Yoksul emekli kitlesine yenilerinin eklenmemesi için, EYT’lilerin bütün haklarının teslim edilip, tüm emeklilik işlemlerinde norm ve standart sağlansın, eşitsizlikler giderilsin. 

WhatsApp Görsel 2023-11-11 saat 13.22.36_06ae2724

Emeklilere yaşlılıkta ekonomik güvence, ücretsiz erişilebilir sağlık hakkı, sosyal haklar sağlayan, devlet güvencesindeki kamu emekliliği sistemine geri dönülsün ve toplumsal huzur, ahlak ve sağlık için, şirketlerin değil toplumun yararı gözetilerek, sosyal güvenlik yasası yeniden düzenlensin.

Ulusal ve Uluslararası yasalarda hak olarak tanınan ama iç hukukta yasal düzenlemesi eksik yapılan emeklilerin toplu sözleşme hakkı, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli aylığı alan herkesi kapsayacak şekilde yeniden düzenlensin. Emeklilerin sorunlarını konuşmak, çözüm üretmek için işvereni konumundaki Sosyal Güvenlik Kurumu ile toplu sözleşme masasına oturma hakkı, bütün emeklilere tanınsın. Ayrıca, anayasanın 51. ve 53. maddelerinde gerekli değişikler yapılarak herkesin sendika kurabileceğine hükmedilsin.

Hak ettiğimiz insanca yaşam için, sendikal hakkımızın engellenmesine karşı, Emekliler Dayanışma Sendikası, Tüm Emeklilerin Sendikası ve Emekliler Sendikası olarak, 10 Aralık saat 13.00'de Ankara Anıt Park'ta yapacağımız mitingimize bütün halkımızı bekliyoruz.

Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz…