2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Sonunda Eğitimin Durumu Değerlendirildi

2023-2024 eğitim öğretim yılı, 14 Haziran Cuma günü sona erecek. Eğitim Sen, "2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Sonunda Eğitimin Durumu" raporunu açıklamak üzere, Genel Merkezimizde MYK üyelerinin katılımıyla bir basın toplantısı düzenledi. Eğtiim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak’ın açıklamalarıyla kamuoyuna sunulan rapor, eğitim alanında yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini kapsamlı bir şekilde ele aldı.

Öğrenci ve Okul Sayıları

MEB’in örgün eğitim istatistiklerine göre Türkiye’de örgün eğitimde (resmi+özel) 17,5 milyon öğrenci bulunmaktadır. Toplam 75 bin 19 eğitim kurumu/okulu içinde devlete ait kurum/okul sayısı 60 bin 734 iken, özel okulların sayısı 14 bin 281’dir. Devlet okullarında okuyan öğrenci sayısı 15 milyon 887 bin 296, özel okullarda okuyan öğrenci sayısı 1 milyon 670 bin 729, açık öğretimde okuyan toplam öğrenci sayısı ise 2 milyon 346 bin 654’tir.

Öğretmen Sayıları

Türkiye çapında devlet ve özel okullarda toplam 1 milyon 154 bin 383 öğretmen görev yapmaktadır. Devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin sayısı 974 bin, özel okullarda çalışan öğretmenlerin sayısı 180 bin civarındadır. 2023-2024 eğitim öğretim yılında sözleşmeli istihdam edilen öğretmen sayısı 50 bin 182’dir. Devlet okullarında ek ders karşılığı çalıştırılan ve tamamı asgari ücretin altında ücret alan ücretli öğretmenlerin sayısı 90 bine yakındır.

Eğitimde Yaşanan Sorunlar

Diyanet İşleri Başkanlığı başta olmak üzere, çeşitli vakıf ve derneklerle iş birliği halinde hayata geçirilen ÇEDES benzeri proje ve protokoller, eğitimdeki dini içerikli faaliyetlerin belirgin şekilde artmasına neden olmuştur. MESEM projesi ile öğrenciler 'stajyer emeği' adı altında ucuz işgücü olarak kullanılmaktadır. Eğitimin tüm kademelerinde, özellikle ortaöğretimde okullaşma oranında bölgesel farklılıklar bulunmaktadır. Kız çocuklarının okullaşma oranındaki artış, mezuniyet oranlarına yansımamaktadır. Okul terki ve devamsızlık oranları, özellikle ortaöğretimde ciddi bir sorun teşkil etmektedir.

Öğrencilerin Beslenme Sorunu

2023-2024 eğitim öğretim yılında öne çıkan sorunlardan biri de öğrencilerin beslenme sorunları olmuştur. Türkiye’de birçok öğrenci okula kahvaltı yapmadan gitmekte ve gün boyunca yeterli beslenememektedir. Temel gıda ürünlerinin fiyatlarının artması, ailelerin çocuklarına yeterli beslenme imkanı sunamamalarına neden olmaktadır. Türkiye, OECD ülkeleri arasında çocuk yoksulluğunda ilk sırada yer almaktadır.

BAKAN TEKİN, "TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ YAZ ATÖLYELERİ ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİ"Nİ ZİYARET ETTİ BAKAN TEKİN, "TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ YAZ ATÖLYELERİ ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİ"Nİ ZİYARET ETTİ

Kamu Kaynaklarının Özel Okullara Aktarılması

Eğitimdeki gelir eşitsizliği, özel öğretimin örgün eğitim içindeki payının artmasıyla daha da belirgin hale gelmiştir. Özel okulların devlet okullarına oranı yüzde 24’e ulaşmıştır. Eğitimin ticarileşmesi, kamusal eğitim hizmetlerinin gerilemesine yol açmaktadır.

Müfredat Değişiklikleri

Yeni müfredat, laik ve bilimsel eğitimi geri plana iterek, milli ve manevi değerleri merkeze almaktadır. Bu değişiklikler, sorgulamayan ve eleştirmeyen nesiller yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Müfredat değişiklikleri, pedagojik açıdan değil, iktidarın siyasal hedeflerine göre hazırlanmaktadır.

Anadilde Eğitim Sorunu

Anadilinde eğitim, çocukların zihinsel gelişimi ve sağlıklı kimlik edinmeleri için temel bir insan hakkıdır. Türkiye’de anadilinde eğitim hakkının tanınması gerekmektedir.

Atanamayan Öğretmenler ve Mülakat Uygulaması

2023-2024 eğitim öğretim yılında öğretmen atamaları, önceki yıllara göre daha düşük seviyede kalmıştır. Mülakat uygulaması, adaletsizliklere yol açarak, öğretmenlerin atanmasında ciddi sorunlar yaratmaktadır. Okullarda 90 bine yakın ücretli öğretmen çalışmakta ve birçok branşta öğretmen açığı bulunmaktadır.

Laik Eğitim ve Laik Yaşama Yönelik Saldırılar

Eğitimde ve toplumsal yaşamda laiklik karşıtı uygulamalar artarak devam etmektedir. Tarikat ve cemaatlerin okullardaki faaliyetleri, Anayasaya ve Milli Eğitim Temel Kanunu’na aykırı olmasına rağmen, iktidarın desteğiyle sürmektedir. Laik eğitim ve laik yaşam mücadelesi, tüm tehdit ve provokasyon girişimlerine rağmen kararlılıkla devam edecektir.

Eğitim Sen olarak, eğitimde yaşanan tüm sorunların takipçisi olacağımızı ve çözüm yolları için mücadele edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.

Raporun Tamamına Ulaşmak İçin Tıklayın

Editör: Haber Merkezi