EMEK PARTİSİ: DEMOKRATİK, LAİK, EŞİT HAKLAR TEMELİNDE KURULMUŞ BİR CUMHURİYET İÇİN İLERİ

EMEP Genel Merkezi'nin konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

Halkın, her bölgesi işgale uğramış bir ülkenin kurtuluşu ve kuruluşu için savaştığı, hanedanlık yönetimine son verdiği Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. Yılındayız. Cumhuriyet daha Osmanlı Devleti zamanında başlayan mücadelelerin ürünü ve kazanımıdır. Bu kazanımlar ilerici reformlarla devam etmiş, Türkiye’nin bir ulus devlet haline gelişinin yolu açılmıştır.

Ne var ki temellerinde kanı ve canı bulunan halk, inşa sürecinin tamamen dışında, uzun süre de temsil olanaklarından yoksun kalmıştır. Yönetimi devralan kadroların yaratmak istediği ‘sınıfsız imtiyazsız kaynaşmış kitle’ uğruna birçok yasaklara, kıyıma, cezalandırmalara ve sansüre zemin haline gelmiştir Cumhuriyet.

30’lu yıllarda sayısı hızla artan işçi sınıfı yıllarca baskı altına alınmış, Kürt halkının varlığı ve talepleri yok sayılarak inkâr edilmiş, Dersim katliamı, 6-7 Eylüller, Maraş, Çorum, Sivas, 1 Mayıs 77 katliamları yaşanmıştır. Türkiye emperyalizme bağımlı bir ülke haline getirilmiş, arka arkaya yapılan üç darbe döneminde idamlar yapılmıştır. Her aykırı sesin boğulduğu; Sansaryan Hanı’nda, Ziverbey Köşkü’nde, Diyarbakır, Mamak, Metris gibi cezaevlerinde uygulanan işkencelerle muhalifleri bastıran bir ülke haline gelmiştir. Türkiye; 33 kurşunun, köylülere dışkı yedirilmesinin, toplu mezarların, faili meçhullerin, gözaltında kayıpların hesabının sorulmadığı bir coğrafyaya dönüşmüştür.

Bugün yeni bir hanedanlık kuran ve her şeyin AKP iktidarıyla başladığını iddia eden tek adam yönetimi, Cumhuriyet’in 100. Yılını görmezlikten geliyor. Bu iktidar döneminde de baskı, sansür ve cezalandırmalar artmış, toplumun kimyasını bozan tarikat ve cemaatlere siyasi, iktisadi olarak ve sosyolojiyi değiştirmek için yol verilmiş, bürokraside de etkin güç haline getirilmiştir. Türkiye gerilimleri ve savaşları kışkırtan bir ülke durumundadır. Bugün ki cumhuriyet, yerli-yabancı tekellerin ve büyük toprak sahiplerinin egemenliğinde bir cumhuriyettir.

Bütün bu baskılara rağmen ataları Kurtuluş Savaşını veren her milletten, mezhepten ve cinsiyetten halk mücadele etmeye devam ediyor. Hakimiyetin kayıtsız şartsız halkta olacağı bir Cumhuriyet bu mücadelenin birikimlerinden doğacaktır. 100 yıl boyunca yaşanmış acıların bir daha yaşanmayacağı; eşit haklar temelinde örgütlenmiş, bütçesinden siyasetine kadar halk inisiyatifinin egemen olacağı, gerçekten demokratik ve laik bir rejim hala halkın özlemidir.

Sömürülen ve ezilen halk kitlelerinin ihtiyacı bağımsız, demokratik, sosyalist bir cumhuriyettir. Bu cumhuriyeti kurmak için mücadeleye kararlı bir kutumla devam edeceğiz.

Çıkarcı, talancı, kayırmacı, yağmacı ve halka yabancılaşmış gerici iktidarların değil halkın söz sahibi olduğu, üreten kimse sözün sahibinin o olduğu böyle bir Cumhuriyet için daima ‘ileri!’

ASKON YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞINI ZİYARET ETTİ. ASKON YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞINI ZİYARET ETTİ.

EMEK PARTİSİ

Genel Merkezi