ÇUKUROVA 1.BÖLGE  İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINA

İTİRAZ  EDEN        : REMZİ ÜMİT ATAY

Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu İlçe Temsilcisi

 İTİRAZ KONUSU   :Çukurova ve Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı yetki alanı içerisinde bulunan cadde, bulvarlara asılan bez afişler ile ilgili Belediyelere ait reklam pano ve bilboardlarda kullanılan Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın poster, ilân, pankart veya afiş gibi malzemeler içeriğinde seçim propaganda yasağı kapsamında kabul edilen bayrak/Türk Bayrağı kullanılması YSK’nın 2023/124 sayılı kararına F bendindeki yasaklar (298 Sayılı kanun 58-1 maddesi) kapsamında olup afişlerin toplatılarak ilgililer hakkında propaganda yasağına uymama nedeni ile cezai yaptırım uygulanması için ihbarda bulunması talebeni içerir dilekçedir.

WhatsApp Görsel 2023-05-20 saat 16.57.021

İTİRAZ TARİH VE SAAT: 20.05.2023 ---  14:00

AÇIKLAMALAR :

Çukurova ve Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı yetki alanı içerisinde bulunan cadde, bulvarlara asılan bez afişler ile ilgili Belediyelere ait reklam pano ve bilboardlarda kullanılan  Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın poster, ilân, pankart veya afiş gibi malzemeler içeriğinde seçim propaganda yasağı kapsamında kabul edilen bayrak/Türk Bayrağı kullanılması YSK’nın 2023/124 sayılı kararına F bendindeki yasaklar(298 Sayılı kanun 58-1 maddesi) kapsamında olduğundan ilçe yetki alanındaki afiş ve pankartlar için Çukurova Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne, ABB yetki sınırları içerisinde olan afiş ve pankartlar için Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Zabıta Daire Başkanlığına yazı yazılarak yasaklı propagandanın derhal sonlandırılması gerekmektedir.

YSK’nın 15.03.2023 tarih 2023/124 sayılı kararının F bendinde “propaganda için kullanılan el ilanları ve diğer her türlü matbuad üzerinde Türk Bayrağı ve Dini ibareler bulundurulmayacağına” karar verilmiş olup itiraza konu afişlerde Cumhurbaşkanı Adayı Recep T.ayyip Erdoğan’ın arkasında Türk Bayrağı fonu mevcut olup Bayrağı yerde bırakmaz doğru adam ile yola devam, Vatanı sahipsiz bırakmaz doğru adam ile yola devam vb. içerikli afişlerinde propaganda yasaklarına aykırı hareket edilmiştir

Yukarıda arz ve izah edildiği üzere 298 sayılı yasa, YSK nın 2023/123 , 2023/124 sayılı kararları ve 298 sayılı yasa gereğince re’sen dikkate alınacak sebepler Çukurova ve Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı yetki alanı içerisinde bulunan cadde, bulvarlara asılan bez afişler ile ilgili Belediyelere ait reklam pano ve bilboardlarda kullanılan  Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın poster, ilân, pankart veya afiş gibi malzemeler içeriğinde seçim propaganda yasağı kapsamında kabul edilen bayrak/Türk Bayrağı kullanılması YSK’nın 2023/124 sayılı kararına F bendindeki yasaklar(298 Sayılı kanun 58-1 maddesi) kapsamında olup afişlerin toplatılarak haksız ve suç olan eylemi gerçekleştirenler  hakkında hukuki ve cezai yasal işlem başlatılmasına, İlçe Seçim Kurul Kararının bir suretinin tarafımıza verilmesine karar verilmesi talep olunur. 

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu

Çukurova İlçe Temsilcisi

Remzi Ümit ATAY

Eki: Şikayete konu afiş ve pankartların görselleri

YSK kararı                                                                                          

MAHKEME KARARI

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

298 sayılı yasanın 58. Maddesi ve YSK’nın 2023/124 sayılı kararının F bendinde “Propaganda için kullanılan el ilanları ve diğer her türlü matbuat üzerinde Türk Bayrağı ve dini ibarelerin bulundurulması yasaktır.” hükmü  yer almaktadır.

Halk TV, TELE1, KRT, TV 5, FLASH Haber, SZC TV hakkında inceleme başlatıldı Halk TV, TELE1, KRT, TV 5, FLASH Haber, SZC TV hakkında inceleme başlatıldı

Söz konusu itiraz dilekçesinin eklerinde bulunan resimlerin incelenmesin de “Vatanı sahipsiz bırakmaz, doğru adamla yola devam” afişinin ve billboardlara asılan reklamların arka fonunda Türk Bayrağının olduğu görülmekle 298 sayılı yasanın 58.maddesi ihlal ettiği kurulumuzca çoğunlukla kabul edilerek talep yerinde görülmüş olup, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi kurul üyelerinin karşı oyuyla itirazın kabulüne, ilgili afiş ve reklamların toplatılmasına oy çokluğuyla karar vermek gerekmiştir.

KARAR:

1-Söz konusu itiraz dilekçesinde belirtilen afiş ve reklamların 298 sayılı yasanın 58. Maddesi kapsamında yasak olması nedeniyle Ak Parti ve MHP üyelerinin karşı oyuyla oy çokluğuyla itirazın KABULÜNE, ilgili afiş ve reklamların toplatılmasına.

2-İtiraz edenin dilekçede bahsedilen propaganda yasağına uymama nedeniyle cezai yaptırım uygulanması bakımından yasal mercilere başvurmakta muhtariyetine.

3-Karardan bir suretin gereği için Çukurova Belediye Başkanlığına ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilmesine,

4-Karardan bir suretin itiraz eden Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu adına yetkili Remzi Ümit Atay’a tebliğine, yapılan inceleme neticesinde Adana İl Seçim Kurulu Başkanlığına itirazı kabil olmak üzere karar verildi.

WhatsApp Görsel 2023-05-20 saat 16.51.18