Güney Kore Sendikalar Federasyonu (FKTU) Başkanı ve yöneticileri Tüm Bel-Sen Antalya şubesini ziyaret ettiler.

Cumali Bolat; Onbinlerce kamu işçisi “zorunlu emeklilikle” karşı karşıya Cumali Bolat; Onbinlerce kamu işçisi “zorunlu emeklilikle” karşı karşıya

ANTALYA TÜM BEL-SEN'E GÜNEY KORE'DEN ZİYARET.

Güney Kore Sendikalar Federasyonu (FKTU) Başkanı ve yöneticileri Tüm Bel Sen Antalya şubesini ziyaret ettiler. Tüm Bel-Sen Antalya Şubesi Başkanı İlhan Karakurt, FKTU Sendikal heyetini selamladıktan sonra,  'boylesine bir uluslararası ziyareti İlk defa yaşadıklarını belirterek, hissettiği yüksek heyecan ve memnuniyetten dolayı teşekkürlerini paylaştı.

Karşılıklı soru cevap şeklinde yaklaşık bir saat süren görüşmede Türkiye ve Güney Kore de işçi ve Kamu emekçilerinin çalışma koşulları, Sendikal hak özgürlükleri,  ekonomik ve Siyasal durumları hakkında bilgiler paylaşıldı. Özellikle, Güney Kore emekcilerinin Sendikalaşma düzeyi, Toplu Sözleşme ve Grev hakkı konusunda Türkiye'den daha ileri de olduğunu gözlemledik. Güney Kore' de iki büyük sendika  olduğunu ve Türkiye deki uygulamanın aksine,  işçi-memur- sözleşmeli ayrımı yapmaksızın işkolundaki tüm  çalışanların aynı çatı altında örgütlendiklerini belirterek, Birlikte  Mücadeleyi esas aldıklarının sloganla ifade etmeleri büyük bir coşkuyla karşılandı.

Güney Kore de ortalama bir çalışanın aylık gelirinin 3500 dolar düzeyinde olduğunu söylemeleri karşısında, Türkiye’de asgari ücretin 5 bin 250 lira( 300 dolar) olduğunu ve ortalama bir Memur maaşının 10 Bin lira (600 dolar) olduğunu belirttiğimizde, yüzümüze hayretle bakarak bu koşullarda nasıl yaşayabildiğimizi anlamaya çalışmakta zorlandıklarını gördük.

Türkiye de memurların sendika hakkı olmasına rağmen,  toplu sözleşme ve Grev hakkının kullanılmasının yasayla imkansız hale getirilmiş olmasını hayret ve endişe ile karşıladılar.

WhatsApp Image 2022-11-16 at 11.31.40

Kamu hizmetlerinin Özelleştirilmesi, performansa göre ücretlendirme, Esnek çalışma, vergi dilimi uygulaması ve maaş ve ücretlerin emekli olduktan sonra düşürülmesi gibi uygulamaların Güney Kore de de yaşanıyor olmasının bizleri ortaklaştırdığını gördük. Bu Neo liberal politikaların her ülkede yaygınlaşması karşısında, Dünya işçi ve emekçilerinin devlet, etnik- Ulusal kimlik, inanç ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın daha iyi bir dünyada yaşayabilmek için uluslararası Birlik ve Dayanışma içerisinde olmanın ne kadar önemli olduğunu karşılıklı olarak ifade ettik.

Türkiye' nin doğası, zenginlik kaynakları ve coğrafi konumu ile kendisine yetecek imkanlara fazlası ile sahip olduğunu belirttik. Dünyanın en verimli topraklarına sahip olan Ülkemizde, milli gelir ve bütçe olanaklarının paylaşılmasında yaşanan adaletsizlikler ve haksızlıklar, uygulanan ücret ve maaş politikalarına bağlı olarak, Sefalet konusunda Dünya Birincisi haline gelmiş olmamız elbette düşündürücüdür dedik.

WhatsApp Image 2022-11-16 at 11.31.39

Güney Kore’li arkadaşlar, Türkiye'nin yaşadığı bu olumsuzlukların sorumlusu olarak Kimi gördüğümüzü sorduklarında, ' her halde Güney Kore yöneticileri ve Sizler değilsiniz, elbette bu ülkeyi en son 20 yıldır yönetenler olduğunu ifade ettiğimizde, göz göze tebessümle doğru anlaşıldığımızı onaylamış olduk. Sonuç olarak, tüm dünya halkının barış içinde KARDEŞÇE yaşamasının mümkün olduğunu ve böyle bir dünyayı hep birlikte kuracağımız umudu ve inancını taşıdığımızı karşılıklı alkışlarla ifade ettik. Bu görüşmede Eğitim Sen ve BES Antalya Şubesi yöneticisi arkadaşlarımızda yer aldılar. Bizleri Güney Kore’ye Davet etmeleri bu ziyareti daha da anlamlı hale getirdi.  Öngörülen süreyi çok aşan bir zaman dilimi içerisinde, verimli ve zevkli bir görüşme gerçekleştirmekten duyduğumuz memnuniyeti paylaşarak, karşılıklı olarak hediyelerimizi takdim ettik. Güney Kore İşçi ve Kamu emekçilerine dostluk ve dayanışma selamlarımızı gönderdik Hep birlikte Fotoğraf çektirerek bu ziyareti kayıt altına almış olduk.

İlhan Karakurt

Tüm Bel-Sen Antalya Şubesi Başkanı