KESK HABER-SEN 5 NO.LU ŞUBE sürgün edilen üyeleriyle ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamda şu ifadelere yerverildi.

PTT’nin Liyakatsiz Yönetimi Emekçileri Susturmaya Çalışıyor

Bugün burada, PTT’nin liyakatsiz yönetimi tarafından haksızlık ve baskılarla karşı karşıya kalan emekçilerin sesi olmak için toplandık. Kurumda yolsuzlukların ve zararların had safhada olduğu bu dönemde, kendilerine biat etmeyen çalışanları susturmak amacıyla, özellikle sendika üyelerimiz sürgün edilmekte, çeşitli cezalara maruz bırakılmaktadır.

Sendika olarak, kurumun çıkarlarını korumak için yaptığımız açıklamalar ve gerçekleştirdiğimiz eylemler soruşturma konusu yapılmakta ve cezalar verilmektedir. Şube yöneticilerimiz ve sendika üyelerimiz, bu baskılar nedeniyle iller arasında sürgün edilmekte, adeta mekik dokumaktadır. Bugünkü açıklamamız, sömürülen, hak gaspına uğrayan, güvencesiz ve kuralsız çalışmaya zorlanan emekçilerin isyanıdır. Bu, emekçilerin hak arayışı ve söz hakkı talebidir.

Tevfik Bulut’un Haksız Sürgünü

Çanakkale/Çan Merkez Müdürlüğünde gişe görevlisi olan ve tek üyemiz Tevfik Bulut, bu haksızlıklarla karşı karşıya kalmıştır. Kendisine yöneltilen suçlamalara karşı dilekçe hakkını kullanmış, işyerinde şahit olduğu usulsüzlükleri kuruma yazılı olarak bildirmiştir. Üyemiz, biat etmeyerek hakkını savunmuş, ancak bunun sonucunda haksız yere soruşturmalara maruz kalmış ve Edirne/İpsala’ya sürgün edilmiştir. Bu usulsüz yer değiştirmeyi ve hukuksuz verilen cezayı tüm kamuoyuna açıklıyoruz.

Eğitim Sen: Polis Şiddetine ve Zorbalığa Rağmen Haklarımızı Savunmaya Devam Edeceğiz Eğitim Sen: Polis Şiddetine ve Zorbalığa Rağmen Haklarımızı Savunmaya Devam Edeceğiz

Tevfik Bulut’un Suçu Ne?

Tevfik Bulut’un sürgünü hak edecek bir suçu var mı? Yolsuzluk mu yaptı? Yüz kızartıcı suç mu işledi? Kurumu zarara mı uğrattı? PTT araçlarını kendi hususî aracı gibi mi kullandı? Elbette hayır! Tevfik arkadaşımızın suçu, liyakatsiz ve kendini hukuktan üstün gören yöneticilerin keyfi ve usulsüz uygulamalarına karşı çıkmaktır.

Tevfik Bulut, iş yerinde şahit olduğu usulsüzlükleri bildirmiş ve bu nedenle baskılara maruz kalmıştır. Kendisi, gişede görevli olmasına rağmen usulsüzce iş yeri dışında E-Devlet şifresi vermeye zorlanmış, bu durumu amirine yazılı olarak bildirmiştir. Müdürü ise, herkesin önünde arkadaşımızı insan onuruna yakışmayan şekilde azarlamıştır. Ayrıca, toplu gönderim yapan bir firmanın usule uygun olmayan gönderilerine karşı çıktığı için suçlanmış, genel müdürlük emirlerine rağmen soruşturmayı yürütenler tarafından cezalandırılmıştır.

Sendikamızın Kararlı Mücadelesi

Hiçbir baskı ve sindirme politikası, bizlerin kararlı mücadelesini, duruşunu ve ilkelerini engelleyemez. Tevfik Bulut arkadaşımızın haklı mücadelesinde bir aradayız ve her zaman bir arada olacağız. Tevfik Bulut, çalışma hayatı boyunca mevzuat ve yönetmeliklere uygun çalışmış, usulsüz ve hukuksuz işlerden uzak durmuş bir emekçidir.

PTT Yöneticilerine Uyarımız

PTT yöneticilerini uyarıyoruz, bu yanlıştan bir an önce dönün. Arkadaşımızın onurlu emek mücadelesinin yanındayız. Yaşasın onurlu mücadelemiz, yaşasın KESK, yaşasın örgütlü gücümüz, yaşasın Haber-Sen!

KESK HABER-SEN 5 NO.LU ŞUBE 10.07.2024

Editör: Haber Merkezi