HiDoctor ve Ahbap iş birliği sayesinde artık “Üniversitelilerin konuşacağı biri var”

Toplumun yaşam kalitesini ve mutluluğunu artırma misyonu ile yola çıkan HiDoctor, Ahbap iş birliği ile üniversiteli gençlere yönelik psikolojik destek programı başlattı. “Üniversitelilerin konuşacağı biri var” adıyla  hayata geçirilen proje kapsamında, Ahbap aracılığı ile belirlenen üniversite öğrencileri HiDoctor uzmanlarından psikolojik destek alabilecek. 

Bu sayede üniversite öğrencilerinin kaygılarından arınması, özgüvenli ve mutlu bireyler haline gelmesi için farkındalık yaratıp, mutlu ve yaşam kalitesi yüksek bir topluma ulaşmak için gençlerin ruh sağlığının rolüne dikkat çekmek amaçlanıyor.

İlk etapta yıllık 3600 seanslık bir program oluşturduklarını kaydeden HiDoctor CEO’su Ahmet Bal, “Daha uzun süreli desteğe ihtiyacı olan öğrencileri de göz önünde bulundurarak, ek seanslar da verebiliriz. Seanslar online olduğu için Türkiye’nin dört bir yanından öğrencilere ulaşabiliyoruz” dedi.

18 ARALIK 2023 – İSTANBUL Üniversite, hayatın en önemli dönüm noktalarından biri. Gençler için bir yandan yeni bir macera ve kişisel bağımsızlığın başlangıcı; bir yandan da bilinmezliklerle ve beraberinde getirdiği kaygılarla dolu bir süreç. Aslında yetişkinliğe geçişin ilk adımı.

Toplumun yaşam kalitesini ve mutluluğunu artırma misyonu ile yola çıkan HiDoctor, bu gerçeklerden hareketle, üniversitelilerin zihin sağlığını desteklemeye yönelik bir proje başlattı. Türkiye genelinde hem geniş bir iletişim ağına sahip hem de üniversite gençliği ile kuvvetli bağları olan Ahbap ile işbirliği yaparak “Üniversitelinin Konuşacağı Biri Var” projesini hayata geçiren platform, bünyesindeki danışmanların bir bölümünü psikolojik destek ihtiyacı olan gençlere tahsis etti.

Bir yıl boyunca 3600 seanslık danışmanlık desteği

“Bu programla, üniversitelilerin kaygılarından arınmasını, özgüvenli ve mutlu bireyler haline gelmesini, geçmişe ve bugüne dair dertleri hakkında rahatlıkla konuşacakları biri olmayı amaçlıyoruz” diyen HiDoctor CEO’su Ahmet Bal, şu bilgileri verdi:

“Ahbap aracılığı ile psikolojik desteğe ihtiyacı olan üniversite öğrencilerine  1  yıl boyunca 3600 seanslık psikolojik danışmanlık desteği vermeyi öngörüyoruz. Seanslar Kasım itibariyle başladı. Öğrenci seçme süreci tamamen Ahbap tarafından yürütülüyor.”

Daha uzun süreli desteğe ihtiyacı olan öğrencileri de göz önünde bulundurarak, ek seanslar da verebileceklerini belirten Bal, “Ahbap ile uzun soluklu ve çok daha geniş kapsamlı işler yapacağımız bir yola giriyoruz. Bu proje, iş birliğimizin ilk adımı” dedi.

Türkiye’nin dört bir yanından  üniversite öğrencilerine ulaşılıyor

Online psikolog seanslarının HiDoctor web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden kolaylıkla gerçekleştiğini kaydeden Ahmet Bal, bu sayede Türkiye’nin dört bir yanından  ihtiyaç sahibi gençlere ulaşabildiklerini vurguladı ve şöyle devam etti:

“HiDoctor , alanında uzman klinik psikologları, yüksek veri güvenliği ve gizliliği sayesinde herkesin gönül rahatlığı ile başvurabileceği bir platform. Bünyemizdeki psikologların bir kısmını önümüzdeki dönemde gençlere hizmet verecek şekilde organize ettik. HiDoctor’ ın varoluş amacı, toplumun mutluluğunu ve yaşam kalitesini artırmak adına bireylerin ihtiyaçları olan desteklere rahatlıkla ulaşabilmelerini, hatta daha da önce ruh sağlığına dair farkındalığı  kazanmalarını sağlamak. Bu yüzden attığımız her adımın özünde kişinin tam anlamıyla iyi olma haline hizmet etmek var. Mutluluğun çarpan etkisinin en kuvvetli olduğu gruplardan biri de gençler. Geleceğimizin teminatı olan gençlerin en güzel çağlarında baş edemedikleri sorunlara bir nebze de olsa destek olabilmek bizim için büyük mutluluk.”

Bugünün gençleri yarının çalışanları olacak

İş hayatını artık Z kuşağının domine etmeye başladığına da dikkat çeken Ahmet Bal, “Z kuşağını anlamanın ve iyi olmalarına katkı yapabilmenin de sorumluluklarımızdan biri olduğunu düşünüyoruz. HiDoctor olarak yakın zamanda Deloitte ile hayata geçirdiğimiz “Akıl Sağlığını Destekleyici Kurumsal Uygulamalar, Türkiye Farkındalık Seviyesi ve İhtiyaçlar” araştırması kapsamındaki literatür taramasında gördük ki, en yüksek istifa oranları 18-24 yaş aralığındaki gençlerde. Aynı araştırmanın saha çalışmasından mutluluk üzerine demografiler incelendiğinde Z kuşağı, mutsuzluğun yüksek olduğu ve daha fazla desteğe ihtiyaç duyan gruplardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Is hayatinda da 18-24 yaş grubundaki çalışanların diğer yaş gruplarına göre psikolojik destek almayı düşünme oranının yüksek olduğu gözlemleniyor. Hem gençler için hem de iş dünyasının sağlıklı, insan odaklı bir şekilde sürdürülebilmesi için bu yaş grubunu anlamanın ve desteklemenin kritik önemi olduğunun farkındayız.

Bu araştırmanın en dikkat çekici bulgusu ise, kişinin kendini mutlu hissettiğine ilişkin beyanı ile ölçümlenen net mutluluk skoru arasında ortaya çıkan makas. Ankete katılanların yaşamda mutlu hissetme net skoru 58 iken, bu kişilere mutluluk ölçeği uygulandığında çıkan net mutluluk skoru 13,6 olarak ölçülmüş. Hissedilen mutluluk ile ölçümlenen mutluluk arasındaki skor farkı 44,4. Bunu ciddi anlamda sorgulamak lazım. Yaş gözetmeksinizin insanlardaki mutluluk bilincinin düşük olduğunu anlıyoruz. Bu da bize her şeyden önce bireylerin öz farkındalığını yükseltmeye yönelik aksiyonlar almamız gerektiğini kanıtlıyor. Üniversite, bu farkındalığın tohumunu atmak için çok doğru bir yer. “şeklinde konuştu.

Haluk Levent: Deprem bölgesindeki öğrencileri önceliklendirdik

Gençlerin en büyük sorununun “gelecek kaygısı”olduğu belirten Ahbap Derneği Kurucusu ve Genel Başkanı Haluk Levent, “Psikolojik destek, bazan hiç farkında olmadan bir gencin hayatını, geleceğini iyileştirebilir. Bu sebeple bu projede bir gencimizin dahi geleceğini şekillendirmesine destek olabilirsek ne mutlu bize. Öğrenciler seçilirken, şehir değişikliği yapmış ve sosyal ortama uyum sağlamakta zorlanan öğrencilere öncelik tanıdık. Çünkü oldukça zorlu bir süreç ve depremde ebeveynlerini kaybeden öğrencilere burs desteğinin yanı sıra, psikolojik destek olanağı da sağlamak istedik” dedi.

Ahbap‘ın Türkiye’nin dört bir yanında bursiyeri olduğuna işaret eden Levent, bu nedenle psikolojik destek hizmetinin internet üzerinden verilmesinin büyük avantaj olduğunu belirtti. Levent, “Gözlemlerime göre bu becerileri kazanabilen, yeniden inşa edebilen gençler sosyal ortamlara girmekten ve yeni deneyimler yaşamaktan endişe duymuyor. Gençlerin dahil olduğu her deneyim onlara duygusal anlamda destek oluyor, kariyer anlamında bir kapı açıyor. Biz bu projeyle gençlerin sosyal hayatını destekleyerek öz güven, öz yeterlilik, öz şefkat gibi duyguları kazanmalarını hedefliyoruz. Bu sayede gençler fikirlerini söylemekten, hedeflerini belirlemekten, sosyal ilişkiler kurmaktan ve bireysel ya da ekip çalışmaları ile kendilerine katkı sağlayabilecek dolayısıyla içinde bulundukları toplumu da geliştirebilecektir” şeklinde konuştu.

Toplum Z kuşağını nasıl yetiştireceğini bilmiyor

Üniversitelerin, birbirinden oldukça farklı grupları birarada barındıran  yerler olduğuna işaret eden HiDoctor Uzman Psikoloğu Nur Erdil, “Farklı sosyo ekonomik düzeyden, yaştan, kültürden ve yönelimden insanlar üniversitede aynı ortamda buluşuyor. Bu nedenle sosyal uyum en önemli sorun haline geliyor. Önümüzde internet ağına kendini hapseden bir kuşak var ve cok ciddi sosyalleşme sorunları yaşıyor. Üzerine eklenen ekonomik sorunlar gençleri iyice köşeye sıkıştırıyor” diyor.

Toplumun henüz Z kuşağını nasıl yetiştireceğini de bilmediğini vurgulayah Erdil, “Gençler, bize alkol ve madde bağımlılığı gibi problemlerle başvurmuyor. Çözemediğini düşündüğü içsel meseleler ile ilgili başvuruyor.  Uzun dönemli ilişkiler, cinsel yönelimler, depresif dönemler, kişilik sorunları, depresif eğilimlerle başvuruyor. Bir de mesleki ve akademik kaygılar var elbette. Okula gitmek ve ders çalışmak bir çok genç için anlamsız. Anne babalar da bu kuşakla nasıl baş edeceğini bilmiyor. Biz de gelişen, dönüşen, değişen, teknloji çağına ayak uyduran, daha sağlıklı bir toplum oluşturmak gayesi ile böyle bir projenin içinde olmak istedik.”

Erkek öğrenciler daha büyük sorunlarla boğuşuyor

Kız öğrencilerin daha kolay yardım talep ettiğini kaydeden Erdil, erkeklerin daha büyük sorunlarla boğuşmasına rağmen yetiştirilme tarzları nedeniyle kabullenme süreçlerinin daha zorlu olduğunu söylüyor.

Uzun zamandır ile çalıştığını belirten Erdil, en büyük kolaylığın zamandan ve mekandan bağımsız hizmet verebilmek olduğunu ifade ediyor. Erdil, şöyle devam ediyor: “Ben izmir'de yaşıyorum. Fiziki olarak ancak İzmir'deki insanlara ulaşabiliyordum. Ama bu platform üzerinden Türkiye'de çok daha geni bir bölgeden, hatta yurt dışından bile danışanım var.”

Programa katılan öğrenciler nasıl belirlendi?

Türkiye genelinde Ahbap Derneği’nden burs alan üniversite öğrencileri arasından psikolojik destek almaya gönüllü öğrenciler, Ahbap tarafından bire bir iletişim kurulduktan sonra belirlendi, ardından onay sürecinden geçerek programa dahil olmuşlardır. Öğrenci seçme süreci tamamen Ahbap Derneği tarafından mahremiyet esası gözetilerek  yürütüldü.

HiDoctor, tarafından tanımlanan hizmet kodları Ahbap aracılığı ile üniversite öğrencilerine ulaştırıldı. Öğrenciler, www.hidoctor.com.tr adresinden veya telefonlarına indirecekleri ücretsiz HiDoctor uygulamasından kodu kullanarak kendi takvimlerine randevu oluşturup, seçtikleri uzman psikolog ile dilediği yerden görüşme yapabiliyor.

Verdiği hizmetlerin doğru ve etik bir şekilde sunulmasına özen gösteren HiDoctor’da, psikologlar;  yetkinlik, uzmanlık alanları ve geçerli sertifikasyon gibi  servisin niteliğini artıracak unsurlar  dikkate alınarak akademik isim ve derneklerin danışmanlığında belirleniyor.

büyük bir titizlikle seçiliyor.Yüksek teknolojiyle geliştirilmiş altyapısı sayesinde bilgilerin şifrelenerek korunması ile veri güvenliğini garantileyen bir girişim olan HiDoctor'dan hizmet almak isteyenler; ad-soyad bilgilerini paylaşmadan yüzde yüz mahremiyet içinde uzmanlardan destek alabiliyor.

HiDoctor Hakkında:

HiDoctor, bireyler ve kurumlar için esenlik programlarını psikoloji başta olmak üzere beslenme ve spor alanlarında sunan, gelecekte tanı ve tedaviye yönelik ihtiyaçlara da cevap vermek üzere çalışan bir online sağlık platformu.

Dr. Cüneyt Genç, “Toplumun sağlığına zarar verilmemeli” Dr. Cüneyt Genç, “Toplumun sağlığına zarar verilmemeli”

Toplumun yaşam kalitesini ve mutluluğunu artırmak amacıyla ulaşılabilir kıldığı hizmetilerin merkezinde online psikolog, online diyetisyen ve online spor danışmalığı var. Bu servisleri mahremiyet unsurunu gözeten yüksek veri güvenliği sağlayan bir teknolojik alt yapıyla sağlıyor.

Kurumlara özel tasarlanan Çalışan Mutluluğu esenlik programında online danışmanlık seanslarının yanı sıra; bu destekleri çeşitli sebeplerle henüz alma aşamasına gelmeyen kişiler için öz farkındalık geliştirme, kendi duygu durumlarını keşfetme ve üzerine kendi kendilerine çalışma imkanı veren geniş yelpazede araçlar da sunuluyor.

Editör: Haber Merkezi