“Hayat Pahalılığına Karşı Özel Eylem Planı” hazırlanması gündeminizde midir?

HDK Eş Sözcüsü ve Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, İstanbul'da hem aylık hem de yıllık bazda ortaya çıkan yüksek enflasyonu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesi şu şekildedir;

Türkiye 2015 yılında belirtileri görünen ve 2018 yılı itibariyle somut görünümleri ortaya çıkan tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden biriyle karşı karşıyadır. Türkiye halklarının büyük çoğunluğu bu krizi hemen her gün artan geçim sıkıntısı ile karşılamaktadır. Özellikle başta İstanbul olmak üzere büyük kentlerde artık geçinmek imkânsız hale gelmiş, milyonlarca insan açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamak zorunda kalmıştır.

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre kentteki perakende fiyat hareketlerinin göstergesi İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 3,46, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 4,32 arttı. İstanbul’da yıllık enflasyon ise yüzde 55 oldu.

Hem aylık hem de yıllık bazda ortaya çıkan yüksek enflasyona karşı İstanbul’da yaşayan yurttaşların korunması ve hayat pahalılığına ezdirilmemesi için ivedilikle adımlar atılmalıdır. İl bazlı en yüksek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya sahip bir kent olan, içinde işsizler, işçiler, kamu emekçileri, gençler, öğrenciler ve kadınlar gibi ekonomik krizden daha fazla etkilenen kesimlerin yaşadığı İstanbul’la ilgili “Hayat Pahalılığına Karşı Özel Eylem Planı” hazırlanması gerekmektedir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, e-ticaret 2023 yılında 2 milyon yeni müşteri kazandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, e-ticaret 2023 yılında 2 milyon yeni müşteri kazandı.

Bu kapsamda:

1.     Türkiye’nin iktisadi, siyasi ve kültürel kalbi sayılabilecek İstanbul kenti özelinde enflasyonla mücadele hususunda başlatılmış çalışmalar var mıdır?

2.     İstanbul’da öğrenciler, gençler, kadınlar gibi ekonomik açıdan dezavantajlı kesimlerin yoğunlukta yaşadığı bilinmektedir. Ekonomik kriz dönemlerinde bu dezavantajlı kesimler daha derin yoksulluk içinde yaşamak zorunda bırakılmaktadır. Söz konusu kesimlerin hayat pahalılığına karşı korunmasına yönelik bir planlama yapılmış mıdır?

3.     Çocuklar ekonomik krizlerden en çok etkilenenlerdir. Yetersiz beslenme başta olmak üzere birçok ekonomik tehdit çocukların sağlıkları ve gelişimini engelleme potansiyeline sahiptir. İstanbul’da yaşayan çocukların yeterli ve sağlıklı beslenme koşullarını sağlamak üzere bir çalışmanız var mıdır?

4.     İstanbul’un birçok açıdan özgün durumu göz önünde bulundurulduğunda, toplumsal kesimler ve yerel dinamikleri de politika üretme ve karar alma süreçlerine katmak üzere “Hayat Pahalılığına Karşı Özel Eylem Planı” hazırlanması gündeminizde midir?