İzmir Barosu, sosyal medya hesabından CAn Atalay kararıyla ilgili "Can Atalay'ı Bir An Önce Hemen Şimdi Derhal Serbest Bırakın" açıklaması yayınladı.

İzmir Barosundan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 21.12.2023 tarihli kararında; bir kez daha Ş. Can Atalay'ın Anayasa’nın 67. maddesinde tanımlanan seçme-seçilme hakkı ile Anayasa’nın 19. maddesi ile korunan özgürlük ve güvenlik hakkının ihlal edildiğine karar verdi. AYM bu kararında, aynı zamanda ilk ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle Ş. Can Atalay'ın bireysel başvuru hakkının da ihlal edildiğini kabul etti.

Türkiye Barolar Birliği, Hukuk Devletinin Sacayağı: 3 Mart Devrim Yasaları 100 Yaşında Türkiye Barolar Birliği, Hukuk Devletinin Sacayağı: 3 Mart Devrim Yasaları 100 Yaşında

Hukuk devleti ilkesinin, Anayasa’nın 153. maddesinin amir hükmü gereğince "Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar." İlk ihlal kararının gereğini yerine getirmeyen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti ile, emsali görülmemiş bir sınır aşımı ile hukuk düzeninde mümkün olmayan bir pervasızlıkla AYM kararına uymama kararını veren Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyeleri hakkında derhal görevden el çektirmek suretiyle soruşturma başlatılmalıdır.

Ş. Can Atalay'ın özgürlüğü, yurttaşların seçme hakkının yurttaşlara teslim edilmesidir. Ş. Can Atalay'ın özgürlüğü, Anayasal düzenin yürürlükte olup olmadığının teyididir. AYM kararı doğrultusunda derhal tahliye kararı verilmeli ve Ş. Can Atalay milletvekili olarak yasama organında yerini almalıdır.

Editör: Haber Merkezi