İzmir Milletvekili İbrahim Akın, Kırklareli Kula Köyü'nde, Koza Madenciliğe ait projeye ÇED Gerekli Değildir kararı verilmesini meclis gündemine taşıdı

İbrahim Akın, soru önergesinde şu ifadelere yerverdi

Kırklareli'nin Kula Köyü'nde planlanan altın ve gümüş madeni projesi, Koza Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından gerçekleştirilmek üzere tasarlanmıştır. Projenin ruhsat alanı toplamda 182 hektar olup, bölge özellikle zengin biyoçeşitlilik ve çevresel değerler açısından önem taşımaktadır. Proje kapsamında yıllık 310.481 ton malzeme çıkarılması öngörülmekte olup, bu durum çeşitli çevresel endişeleri de beraberinde getirmektedir.

Projenin çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerektirip gerektirmediği konusunda, farklı zamanlarda farklı kararlar verilmiş olup, son olarak ÇED gerekli değildir kararı alınmıştır. Projenin çevresel etkileri üzerine yapılan değerlendirmeler sonucunda, 30 Ocak 2015'te "ÇED Gereklidir" kararı alınmıştır. Ancak, daha sonra aynı proje için 3 Nisan 2024 tarihinde yapılan duyuruda "ÇED Gerekli Değildir" kararı verilmiştir. Aynı proje dosyasına farklı zamanlarda farklı değerlendirmelerin yapılmış olması, ilgili kurumun güvenilirliğini sarsmaktadır. Bölge sakinleri ve çeşitli bilimsel çalışmalar, projenin potansiyel çevresel zararlarına dikkat çekmektedir. Özellikle, bölgedeki meşe ormanları ve yerel flora ve fauna üzerindeki olası negatif etkiler, madenin çalışma süresi boyunca ve sonrasında ciddi çevresel değişi mlere yol açabilecektir.

Bu proje, özellikle Trakya bölgesinin endemik türleri ve kritik ekosistemleri için önemli bir tehdit oluşturmakta. Bölge, koruma altındaki Trakya arısı ve Avrupa Kırmızı Orman Karıncası (Formica pratensis) gibi türlerin yanı sıra, nadir bitki türlerini barındıran ve yaban hayatı için kritik öneme sahip olan ormanlık alanlarla kaplıdır. Ayrıca, bölgenin ormanları, temiz hava ve su kaynaklarının korunması gibi ekosistem hizmetleri sağlamakta olup, madencilik faaliyetleri bu fonksiyonları tehlikeye atmaktadır. Madenin ekonomik ömrünün kısa olması, bu çevresel risklerin yanında değerlendirildiğinde, uzun vadeli zararlarının telafi edilemeyeceği endişeleri bulunmaktadır.

Madenin planlandığı alan, ayrıca doğa turizmi açısından değerli rotaları içermekte ve bölgesel turizm için önemli bir potansiyel sunmaktadır. Bu faktörler, projenin sadece çevresel değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik boyutları olan geniş kapsamlı etkilerini göstermektedir.

Bu bağlamda;

Mersin Milletvekili Perihan Koca Rezerv Alana Karşı Direnen Samandağ Halkıyla Buluştu Mersin Milletvekili Perihan Koca Rezerv Alana Karşı Direnen Samandağ Halkıyla Buluştu

1. Kırklareli Kula'da planlanan altın ve gümüş madeni projesine ilişkin önce ÇED Gerekli görülüp sonrasında ÇED gerekli değildir kararı verilmesinin gerekçeleri nelerdir?

2.   Daha önceki ÇED gerekli kararının iptal edilmesine yönelik olarak hangi yeni bilgiler veya değişiklikler dikkate alınmıştır?

3.    Bölgenin zengin biyoçeşitliliğini ve özellikle koruma altındaki Trakya arısının Avrupa Kırmızı Orman Karıncası'nın habitatını korumak için hangi önlemler alınmaktadır?

4.     Projeden beklenen ekonomik faydalar ile çevresel riskler arasında nasıl bir denge kurulmaktadır?

5.   Bölge sakinlerinin ve yereldeki toplulukların projeye karşı olan endişeleri dikkate alınarak, bu konuda bir kamuoyu bilgilendirme ve katılım süreci planlanmakta mıdır?

Editör: Haber Merkezi