İstanbul Milletvekili Keziban KONUKCU KOK ; "DİSK/Lastik-İş Gebze Şubesinin örgütlü bulunduğu Corning Kablo Fabrikasında toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçilerin 14 Temmuz 2023 tarihi itibarı ile başlatmış oldukları grevlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na sordu"

İstanbul Milletvekili Keziban KONUKCU KOK soru önergesinde şu ifadelre yer verdi.

Yapılan araştırma sonuçlarına göre Eylül 2023'de dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 14 bin 542 liraya yine dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden yaşayabilmesi için yapması gereken gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırının ise 41 bin 651 liraya çıktığı Türkiye’de işçilerin, emekçilerin ücretleri sürekli erimektedir.  Başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlara gelen fahiş zamlara, artan yoksullaşmaya, gerçek enflasyonun yüzde 100’ü aşması ile oluşan alım gücünün düşüşüne karşın işverenlerin açıkladığı zamlara, gelir dağılımındaki eşitsizliğe ve kötü çalışma koşulları ile yaşatılan haksızlık ve mağduriyetlere karşı emekçiler insani koşullarda yaşamaya yetecek bir ücret ödenmesi adına haklarını almak için ülkenin hemen hemen her yerinde eylemler yapmakta ve mücadele etmektedirler.

Yüksek kiralara dikkat çeken CHP’li Gülcan Kış, AKP hükümetine çağrıda bulundu Yüksek kiralara dikkat çeken CHP’li Gülcan Kış, AKP hükümetine çağrıda bulundu

Emek sömürüsünün her geçen gün artarak devam ettiği Türkiye’de günümüz zor koşulları altında insanca yaşama koşullarını sağlamak adına başlatılan bir eylem örneği de Turkcell, Vodafone, Türk Telekom gibi firmalara da üretim yapan, ABD’li Corning Kablo Fabrikasında yaşanmaktadır. 

Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Tembelova'da bulunan fabrikada DİSK Lastik-İş üyesi işçiler, 17 Şubat 2023 tarihinde Corning Kablo işvereni ile sendika arasında başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işçilerin ücretlere dair hiçbir taleplerinin TİS masasından geçmemesi,  sendikanın işçiler adına yüzde 105 zam talebine karşılık işverenin eski asgari ücret üzerinden yüzde 60 zam teklif etmesi üzerine 2 Haziran 2023 tarihinde grev kararı alarak, 14 Temmuz 2023 itibariyle greve çıkmışlardır.

Eylemleri esnasında ise kavurucu sıcak uyarısı yapıldığı gün işçilerin fabrikadaki tuvaletleri kullanmalarına izin verilmediği, en yakın benzinliğin bile o sıcakta yürüyerek çok uzak olduğu bir koşulda ciddi mağduriyetler yaşandığına yönelik kadın işçilerin beyanları da basında yer almıştır.

Anayasa Mahkemeleri içtihatlarında; çalışanların insanca yaşaması ve çalışma yaşamının kararlılık içinde geçmesini sağlayıcı önlemlerin alınması sosyal devletin amaçlarına dahildir. Sosyal hakların birincisi çalışma hakkı ve özgürlüğü, ikincisi ise sosyal güvenlik hakkıdır. Bu haklar kişinin yaşamını doğrudan sürdürebilmesi amacıyla vazgeçilmez niteliktedir ve sendika özgürlüğü, grev gibi toplu sosyal haklar ise çalışma ve sosyal güvenlik haklarının aracı niteliğindeki haklar ve güvenceler olarak tanımlanmaktadır.

Bu bağlamda;

 

1-      Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Tembelova'da bulunan fabrikada DİSK Lastik-İş üyesi Corning Kablo işçilerin hak arama mücadelesi ile 14 Temmuz 2023 tarihi itibarı ile başlatmış oldukları grev eylemleri bilginiz dahilinde midir?

2-      Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri olan yoksulluk, mevcut enflasyon ve artan hayat pahalılığı ile vahim bir hal almıştır. İşverenler tarafından hak gasplarına uğrayan işçilerin haklarının korunması için özel önlemler alınması düşünülmekte midir?

3-      Almış oldukları ücretlerle neredeyse aç yaşadıklarını dile getiren Corning Kablo işçilerinin yüzde 105 zam taleplerinin karşılanmasına yönelik Bakanlığınızca herhangi bir girişimde bulunulması düşünülmekte midir?