Laiklik Meclisi'nden "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adı verilen yeni müfredat ile ilgili açıklama yaptı.

Basına ve kamuoyuna,

(26 Mayıs 2024)  e-YDS 2024/7 (Almanca/Fransızca): Sonuçları Açıklandı (26 Mayıs 2024) e-YDS 2024/7 (Almanca/Fransızca): Sonuçları Açıklandı

Laik, bilimsel, eşit, parasız ve nitelikli eğitim her yurttaşın temel hakkıdır. Eğitim, temel hak olmanın yanı sıra toplumsal dönüşümü gerçekleştiren en önemli unsurdur. Siyasi iktidarların elindeki en önemli ideolojik aygıttır. Mevcut siyasi iktidar 22 yıldır eğitimi tamamen sermayenin ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırmıştır. Bu yeniden yapılandırmada, sermayenin politikalarına dinci gericiliğin eşlik edeceği şekilde mekanizmalar oluşturulmuş, piyasacılık ve gericilik eğitim alanında da birbirini besleyecek şekilde işletilmiştir. Bu durumun beceriksizlik veya basiretsizlik olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Bilinçli politikalar bütünüdür ve hedefi gelecek kuşakları şükür ve biat eden kitleler haline getirmektir.

Gelinen aşamada, siyasi iktidar "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” adı altında tartışmaya açtığı bu ‘yeni müfredat’ ile gerçek dışı bir tarih yazımıyla birlikte bilim dışı, dinci, piyasacı bir programı dayatmaktadır. Çağdaş değerleri “milli manevi değerler” adı altında çağ dışı kavramlarla ikame ederken, tarikat-cemaatler ile onların uzantısı unsurları eğitim kurumlarında etkin hale getirerek, gelecek kuşakları teslim almayı, siyasal ve ideolojik olarak laikliği, bilimi ve aydınlanma düşüncesini ortadan kaldırmayı, karşı devrimi gelecek kuşaklar üzerinden güvence altına almayı hedeflemektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı, ÇEDES gibi projeler ve -sadece ismi yeni olan- “eğitim programı/müfredat” başta olmak üzere laik, bilimsel ve parasız eğitimi ortadan kaldırmaya dönük düzenlemelerini tamamlamak üzere adımlarını hızlandırmıştır. "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” adıyla sunulan “yeni müfredat” ile ÇEDES’in hedefleri bire bir aynıdır. Pilot uygulaması ÇEDES ile yapılmış, tarikat ve cemaatlerin eğitimin kalıcı paydaşı olduğu “yeni müfredat”, ÇEDES'in tüm sınıf düzeylerinde ve bütün öğrencileri kapsayacak şekilde Türk Eğitim Sistemi'nin temeline oturtulmasıdır. Bu düzenlemelerle, çocuklarımızın ve gençlerimizin çağdaş eğitim sisteminden uzaklaşması, onların tarikat ve cemaatlerin inisiyatifine bırakılması, eleştirel aklın ve yaratıcılığın engellenmesi hedeflenmektedir.

Bakanlığın 26 Nisan 2024 tarihinde "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli yeni müfredat taslağı” adıyla meşruiyet kazandırmak için kamuoyunun görüşüne sunduğu metin Anayasa’ya aykırılığı ile bilimsellikten ve pedagojik olmaktan uzak olmasının yanı sıra, esas olarak gerici ve piyasacı ideolojik bir saldırı gerçekleştirmektedir.

Açıktır ki bu iktidar eğitim programı/müfredat yapamaz! Bu hedeflerin gerçekleştirilmesine izin verilemez.

Bütün yurttaşlarımızı, AKP’nin tarikatsever bakanının talimatıyla hazırlanan ve "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” adıyla yayınlanan bu müfredatı bütünüyle reddetmeye, çocuklarımızı bu karanlıktan çıkarmak üzere laik, bilimsel ve parasız eğitim için mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz.

Laiklik Meclisi

Editör: Haber Merkezi