Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, sendikanın genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, milli gelirden alınan pay noktasında alt ve yüksek gelir grupları arasındaki uçurumun derinleştiğine dikkat çekti.

Adana'da Devrimci Gençlik Örgütleri; Suruç Katliamının 9.Yılında UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ Adana'da Devrimci Gençlik Örgütleri; Suruç Katliamının 9.Yılında UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ

Tonbul, orta sınıfın giderek ortadan kalktığı bir zeminde, vergide adaletin hem sabit gelirli geniş kitleler hem de kamu vicdanı açısından önemine vurgu yaptı. Mevcut vergi sisteminin adil olmadığını belirten Tonbul, Türkiye'deki mevcut vergi sisteminin gelire göre vergilendirme yerine toplumun tümünü vergilendirdiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Neoliberal politikaların sonucu olarak, ilaçtan suya, ekmekten mamaya en temel ihtiyaçlar için bile gelir durumuna bakılmaksızın vergilendirme yapılması insani olmadığı gibi zenginle fakirin aynı vergiyi vermesine neden olması bakımından da adil değildir."

Vergi Sistemi İçin Yeni Öneriler

Tonbul, hazırlanan raporun vergide adaleti bozan veya engelleyen tabloyu çerçevelediğini ve politika önerileriyle kapsamlı bir çözüm modeli ortaya koyduğunu söyledi. Rapor, yeni nesil bir vergi mimarisi önerdiğini ifade eden Tonbul, raporda öne çıkan önerileri şu şekilde sıraladı:

  • Vergi gelirinde doğrudan vergilerin payı artırılmalı, dolaylı vergilerin payı azaltılmalıdır.
  • Doğrudan vergilerin azalmasına ve dolaylı vergilerin artmasına neden olan kurumlar vergisindeki istisna, af ve benzeri uygulamalar sonlandırılmalıdır.
  • Zorunlu tüketim ve ihtiyaç ürünleri ÖTV/KDV dışına çıkarılmalıdır. KDV ve ÖTV günün ekonomik koşullarına göre güncellenmeli ve oranlar düşürülmelidir.
  • Medeni durum ve çocuk sayısını dikkate alan aile dostu bir vergi tarifesine geçilmelidir. Servetin vergilendirilmesine yönelik gerekli adımlar atılmalıdır.
  • Vergi mevzuatı sade, anlaşılabilir ve öngörülebilir olmalıdır.
  • Vergi istatistik ve verileri araştırmacılara ve kamuoyuna açılmalıdır.

Toplantıya katılan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Çolak da raporu hazırlayan ekip adına katılımcılara bir sunum yaptı.

Editör: Haber Merkezi